Belgisch Bureau Ontwikkelingssamenwerking in Ecuador
Bureau belge de la Coopération au Développement en Equateur
Oficina belga de Cooperación al Desarrollo en Ecuador