Events

Stay up to date with information about our upcoming or past events.
  1. Last updated on
Image
Voorstelling jaarverslag van de Bijzondere Evaluator in het Parlement

Op 9 juni 2021 presenteerde Bijzondere Evaluator Cécilia De Decker haar jaarverslag ‘Evaluatie in tijden van corona: Uitdagingen in een veranderende wereld’ aan de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van het Parlement. De Covid-19-crisis kwam ter sprake tijdens de discussies en de gestelde vragen. De pandemie is inderdaad nog niet voorbij en heeft ongelijke gevolgen voor de ontwikkelingslanden.

Risico’s van digitalisering

Tijdens de presentatie ging evaluatiemedewerker Nico De Winter dieper in op enkele projecten van Digital for Development (D4D). De evaluatie toonde aan dat er niet altijd geanticipeerd werd op de risico’s verbonden aan digitalisering. Enkele parlementsleden haalden zaken aan die we niet uit het oog mogen verliezen zoals de digitale kloof, gendergelijkheid, cybergeweld en onderwijs in de context van de versnelde digitale transformatie door Covid-19.

Het Lewuti-project (Wehubitprogramma) van Enabel focust zich bijvoorbeeld op vrouwen, die aan betaalbare tarieven legale hulp krijgen via sms en interactieve spraakberichten. De aanvullende studie over D4D-ontwikkelingen in verband met Covid-19, die binnenkort gepubliceerd wordt, bespreekt ook de gevolgen van de coronamaatregelen voor het onderwijs.  

Waardig werk en sociale bescherming

De Parlementsleden lazen ook met interesse de evaluatie over het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk. Ze wezen op het belang van waardig werk en sociale bescherming in Covid-tijden. Er wordt dan ook uitgekeken naar de bredere evaluatie van de Dienst Bijzondere Evaluatie in 2022 over het thema waardig werk. Daarin zullen de evaluatoren projecten van Enabel, BIO en de actoren van niet-gouvernementele samenwerking concreet onderzoeken. Er zal gekeken worden naar de werk- en leefomstandigheden van werknemers en welke maatregelen er genomen worden ter versterking van sociale bescherming.

Andere evaluaties

Andere onderwerpen die besproken werden, waren de real time evaluatie van Enabel van haar reactie op Covid-19 in de partnerlanden, het Europese Noodfonds voor Afrika (EUTF), de toekomstige evaluatie van de Belgische humanitaire hulp en de impactevaluaties van de ngo-interventies. Wat deze laatste betreft, zal het interessant zijn de effecten van de pandemie op de genderdimensie van dichtbij te bekijken, via projecten ter ondersteuning van de vakbonden van textielfabrieken in Indonesië of ter bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap in Marokko.

Herbekijk hier de presentatie: De Kamer/La Chambre - Video

Image
Voorstelling jaarverslag van de Bijzondere Evaluator in het Parlement