Carrières auprès des organisations internationales appuyées par notre SPF

  1. Last updated on

Remote video URL

Concreet betekent dit dat België voor een maximumtermijn van twee jaar experten detacheert, die op basis van hun vakkennis en ervaring in staat zijn een bijdrage te leveren aan dergelijke missies in vaak complexe gebieden. Op die manier leveren we een bijdrage aan deze landen in crisis of post-conflict opdat ze in staat zijn om in de toekomst dergelijke crisissen zelfstandig aan te pakken. Tegelijkertijd levert België ook een bijdrage aan de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en veiligheid.

Experten voor dergelijke missies komen uit overheidsdiensten zoals de FOD Justitie, de Federale Politie, Douane en de FOD Buitenlandse zaken. Daarnaast kan Buitenlandse Zaken ook ‘externe’ experten detacheren. Dat zijn experten met een relevant profiel die geen deel uitmaken van een overheidsdienst.

Selectieprocedure

Om als externe persoon deel te kunnen uitmaken van deze expertenpool, moet je deelnemen aan een specifieke selectieprocedure georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Een dergelijke selectieprocedure wordt ongeveer eenmaal per jaar georganiseerd. Wie slaagt voor deze procedure, komt op de reservelijst ‘contractueel expert civiel crisisbeheer’ terecht en zal worden uitgenodigd om de voorbereidende, generieke opleiding civiel crisisbeheer te volgen. Hierna kan de expert zich effectief kandidaat stellen voor missies die door de FOD Buitenlandse Zaken als prioritair worden beschouwd.

Contact

jobs@diplobel.fed.be
jobs@diplobel.fed.be