Ambassade van België in Vietnam
Ambassade de Belgique en Viet Nam
Embassy of Belgium in Viet Nam
Đại sứ quán và Lãnh sự quán Bỉ tại Việt Nam