Mozambique

Mozambique

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Volgens het besluit van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten worden alle land-, lucht- en havenovergangen met Zuid-Afrika voor onbepaalde tijd gesloten op 26/03/2020.  Daarom wordt het ten stelligste afgeraden en het is nutteloos om vanuit Mozambique naar Zuid-Afrika proberen te gaan.

Wie zich op dit ogenblik in Mozambique bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen:

De  positief bevestigde en geteste gevallen op COVID-19 in Mozambique  lopen momenteel op tot 903  op 01/07/2020.

Op 28-6-2020 heeft de President van de Mozambikaanse Republiek de noodtoestand van niveau 3 (op 4) tot 29/07 verlengd. De maatregelen die van toepassing zijn als volgt : de bewegingsbeperking op het nationale grondgebied tot essentiële bewegingen (basisproducten, apotheek, medisch consult en zorg), sociale afstand, beperking van bijeenkomsten tot 20 personen. In de openbare ruimte en het openbaar vervoer, is het gebruik van een ademmasker verplicht.

 Alle landsgrenzen van Mozambique zijn gesloten. Vanaf 01/07 kunnen bepaalde internationale commerciële vluchten van / naar Mozambique onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Reizigers worden geadviseerd om contact op te nemen met reisbureaus.

De geldigheidsdatum van de visa van reizigers die aanwezig zijn in Mozambique en de verschillende verplichte documenten voor ingezetenen, die vervallen of verouderd zouden zijn, is ex officio verlengd tot 30/09/2020.

Mensen die voor een korte periode in het buitenland verblijven, zoals toeristen of studenten, doen er goed aan te overwegen om al dan niet vervroegd terug te keren dan wel bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven. Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen. Indien u wenst te vertrekken neem dan in de eerste plaats contact op met uw touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Mensen die permanent in Mozambique wonen, dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is.

Probeer om via contacten in België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden.

In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt.​

In geval van nood staan onze Diplomatiek Bureau (+ 258 84 350 0391/92/93) en ereconsul (+258 82 315 5550) in Maputo en het Call center in Brussel klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan, maar het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen.

Dit reisadvies wordt voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om dit reisadvies regelmatig te raadplegen.

Heeft u nog vragen over het coronavirus? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl of bel 0800/14.689 (enkel in België).

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

https://www.who.int/home 
https://www.wanda.be/nl/landen/mozambique

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis/aanwezigheid te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Sinds oktober 2017, wordt de provincie Cabo Delgado, grenzend aan Tanzania in het uiterste noorden van het land (meer bepaald de districten Moacimba da Praia, Palma en meer recentelijk Macomia ), slachtoffer van gruwelijke en dodelijke aanvallen. De reële identiteit van de aanvallers blijft onzeker.

Op 23 en 25/03/2020 vielen twee steden een aantal uur in de handen van gewapende aanvallers, waaronder de stad Quissanga 100 km ten noorden van Pemba.

Alle reizen naar deze districten ten noorden van de stad Pemba worden momenteel afgeradenen en het is aangewezen zich te informeren over de actuele toestand wanneer u naar de streek wenst te bezoeken.

Sinds eind december 2016 werd een staakt-het-vuren afgekondigd door beide partijen en de veiligheidssituatie stabiliseerde zich in de provincies van Sofala, Tete, Manica en Zambezia. zich in de betrokken provincies. Het systeem van begeleide konvooien dat door de autoriteiten werd uitgevoerd, is opgeheven en het verkeer op deze wegen is relatief normaal. De situatie blijft niettemin kwetsbaar en voorzichtigheid blijft aan de orde. Het is absoluut noodzakelijk om informatie in te winnen betreffende de veiligheid van de wegen die u wenst te gebruiken.


Het wordt afgeraden buiten de agglomeraties te stoppen en  secundaire wegen te gebruiken.

In de grote agglomeraties, met name in Maputo, zijn criminaliteiten schering en inslag: diefstal, agressie, car-jacking, home-jacking e.d. komen steeds vaker voor. Wij raden aan zich zo weinig mogelijk ’s avonds te verplaatsen, dag en nacht vensters en deuren af te sluiten, zich nooit alleen te verplaatsen en geen waardevolle voorwerpen te dragen. In geval van agressie, biedt geen weerstand!

Ontvoeringen voor losgeld blijven een probleem in de Mozambikaanse steden. Waakzaamheid is geboden. Buitenlanders worden hierbij niet specifiek geviseerd, maar zijn in het verleden ook slachtoffer geweest van deze praktijken. Indien men zich persoonlijk gewaar wordt van een ernstige dreiging, dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (verandering routes, het versterken van de persoonlijke bescherming, communicatie van elke verplaatsing aan familieleden, overwegen om te schuilen bij familie in een ander land).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.  
 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.