Kameroen

kaart Kameroen

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

De land-, lucht- en zeegrenzen van Kameroen zijn momenteel gesloten en alle passagiersvluchten vanuit het buitenland zijn opgeschort (op enkele zeldzame uitzonderingen na). Ook wordt de afgifte van visa voor Kameroen opgeschort.

Om de verspreiding van het virus te bestrijden hebben de Kameroense autoriteiten een aantal maatregelen aangenomen, die in onze rubriek “Gezondheid en hygiëne” vermeld zijn.

Als u reeds in Kameroen bent en op de hoogte wil worden gehouden van de vluchten naar Europa die toch zouden worden georganiseerd, kunt u de Ambassade van België in Yaoundé daarvan informeren per mail naar yaounde@diplobel.fed.be

Het is ten sterkste aanbevolen aan Belgen die in Kameroen reizen om contact op te nemen met de ambassade van België in Yaounde (+237 222 21 52 91 / yaounde@diplobel.fed.be) en zich te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be 

 

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, is het ten sterkste aanbevolen uw reis op https://travellersonline.diplomatie.be te registreren.

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Grote steden/toeristische plaatsen

In de hoofdstad Yaoundé is het afgeraden de wijk “Briquetterie” en de markt van Mokolo te bezoeken. In Yaoundé worden ook verplaatsingen te voet afgeraden gezien het risico op overvallen, zowel ’s nachts als overdag. Een plaats waar geregeld gewapende overvallen plaatsvinden is de top van Mont Fébé, waar men een panoramisch uitzicht heeft over de stad. In de andere steden worden alle verplaatsingen ’s nachts afgeraden.

Het  wordt sterk aanbevolen  enkel in fysiek beveiligde residenties te verblijven. Ondanks de aanwezigheid van enkele grote hotels bieden zij niet allemaal de vereiste kwaliteit inzake veiligheid.. Plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals markten, lokale festiviteiten en plaatsen in de nabijheid van militaire installaties dienen vermeden te worden. Men dient steeds te waken over de persoonlijke veiligheid.

 

Afgeraden regio’s

Kameroen is nog steeds in oorlog met de terroristische organisatie Boko Haram. Alle verplaatsingen naar de regio Uiterste Noorden worden strikt afgeraden. In die regio lopen Westerlingen een reëel gevaar ( sterke criminaliteit, verkrachtingen, ontvoeringen en aanslagen). Ook toeristen en hulpverleners lopen gevaar. Regelmatig vinden hier terroristische aanvallen plaats, voornamelijk op plaatsen waar veel mensen samenkomen (zoals lokale markten).

Alle reizen naar de administratieve regio’s Noord-West en Zuid-West zijn afgeraden wegens gewelddadige confrontaties  tussen separatistische groeperingen en ordediensten. Het risico op ontvoeringen van Westerlingen valt niet uit te sluiten. Bovendien, bij een algemene staking (“ghost towns”) wordt aangeraden ook overdag de openbare weg niet te gebruiken en binnen te blijven. Dit geldt voornamelijk voor de steden Bamenda, Buéa en Kumbo. Het is eveneens aangeraden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, zoals bij voorbeeld een avondklok.

Alle reizen naar de grenszones van Kameroen met zowel Nigeria, Tsjaad als de Centraal-Afrikaanse Republiek zelfs buiten de regio's Extreme Noorden, Noord-,West en Zuid-West zijn afgeraden. Ook zijn afgeraden alle niet-essentiële reizen in  de regio's van het Noorden en Adamaoua. Langs de grens met Nigeria, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek maken rovers zich schuldig aan diefstal en  kidnapping met het oog op losgeld.

Consulaire dienstverlening is  in deze regio’s zeer moeilijk te verkrijgen  omwille van de veiligheidssituatie.

 • Als u een verplaatsing naar deze zones overweegt, dient zij gepaard te gaan met inachtneming van strikte veiligheidsmaatregelen:Reizen in een beveiligd konvooi, met een escorte van Kameroense militairen en met een missieorder;
 • Een voldoende voorraad levensmiddelen voorzien;
 • Een beveiligde en vooraf bepaalde overnachtingsplaats voorzien;
 • Verplaatsingen beperken tot het uiterste, elke nachtelijke verplaatsing moet worden uitgesloten;
 • Discreet blijven over de bestemming en de gekozen reisroute om zich naar zijn bestemming te begeven;

Het wordt aanbevolen zich regelmatig te informeren over de evolutie van de veiligheidssituatie in de zone waarin men zich verplaatst . Alle verplaatsingen moeten met voorzichtigheid worden uitgestippeld..

 

Criminaliteit

De stedelijke criminaliteit neemt de laatste jaren toe, vooral in Yaounde en Douala.

Het is aangewezen:

 • om alleen wandelen 's avonds of’ s nachts te vermijden;
 • om overdag alleen met een wagen te circuleren, best met vergrendelde portieren en gesloten raampjes. Dieven hebben het vooral op terreinwagens gemunt;
 • om taxi's nooit alleen te nemen, ook niet overdag. Bij gebrek aan een alternatief wordt reizen in groep aanbevolen, vooral ’s nachts (werk bij voorkeur met een private taxi of huur zelf een wagen met chauffeur);
 • om geen grote hoeveelheden geld of waardevolle voorwerpen bij zich te dragen. Het kan nuttig zijn een kleine som geld binnen handbereik te hebben om eventuele overvallers te paaien.  Bied in geen geval weerstand want ze zijn vaak gewapend.;
 • om geen waardevolle voorwerpen of identiteitsdocumenten achter te laten in uw auto;
 • om steeds in een hotel uw deur op slot te houden en enkel te openen voor gekende personen en hotelbedienden, na controle van hun identiteit en hun aanmelding bij de receptie
 • om in de grote steden de volkswijken te vermijden (met name de wijken Mokolo en la Briquetterie in Yaoundé)

Inbraken worden meestal 's nachts gepleegd, soms door gewapende personen die de beveiliging omzeilen en geweld durven gebruiken in geval van verzet. Het wordt ten zeerste afgeraden zich te verzetten. De criminaliteit stijgt doorgaans rond de eindejaarsperiode en bij het begin van het schooljaar in september.

 

Internetcriminaliteit

Wees zeer voorzichtig met het aangaan van relaties via het internet. Het is niet raadzaam af te spreken via dating-applicaties op smartphone of via internet. De Belgische ambassade ontvangt meer en meer klachten van Belgen die het slachtoffer zijn van internetcriminaliteit en regelmatig worden gevallen van afpersing en bedreigingen gemeld. De grootste oplettendheid is dan ook geboden in het kader van financiële relaties of transacties via het internet.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.