Zimbabwe

kaart Zimbabwe

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Veel landen hebben reisbeperkingen ingevoerd, zoals een inreisverbod voor reizigers uit bepaalde landen, grenssluitingen en/of quarantaines. Nieuwe beperkingen kunnen zonder veel waarschuwing vooraf worden afgekondigd. Hierdoor kunnen reisplannen ernstig worden verstoord en kunnen reizigers gedwongen worden om langer dan gepland in het buitenland te blijven. Het risico dat Belgische burgers gestrand geraken, is dus groot. Het is daarom raadzaam om alle reizen naar Zimbabwe uit te stellen.

De internationale luchtverbindingen met Zimbabwe zijn sterk beperkt en de grenzen zijn gesloten voor personenverkeer. Alleen residenten, inclusief buitenlanders, mogen Zimbabwe binnenkomen. Terugkeerders naar Zimbabwe worden bij aankomst in een speciaal quarantaine centrum ondergebracht voor een periode van maximaal 21 dagen. 

Op 30 maart hebben de Zimbabwaanse autoriteiten een algemene lockdown uitgeroepen. De duur hiervan is voor onbepaalde tijd verlengd. Belgische onderdanen die zich in Zimbabwe bevinden, ongeacht of ze bezoeker of inwoner zijn, moeten de aanbevelingen en instructies van de lokale autoriteiten volgen. In het kader van de lockdownmaatregelen moeten mensen in hun woonplaats blijven en mogen ze alleen naar buiten voor medische hulp, voedsel en medicijnen. Bepaalde categorieën van essentiële werknemers zijn vrijgesteld. Het dragen van een mondmasker in openbare ruimtes is sinds 4 mei verplicht. In het hele land zijn veiligheidsfunctionarissen ingezet om ervoor te zorgen dat het publiek zich aan de lockdownmaatregelen houdt.

Belgen die moeten reizen dienen eerst contact opnemen met hun touroperator, verzekering of luchtvaartmaatschappij.

Belgen die momenteel op reis zijn moeten eerst contact opnemen met hun lokale autoriteiten, reisbureau, touroperator of luchtvaartmaatschappij voor hulp. In geval van nood kan de Belgische ambassade in Pretoria worden gecontacteerd (pretoria@diplobel.fed.be).

Voor informatie over een eventuele verandering in de situatie, kunt u terecht via volgende sites:: 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Wat de algemene veiligheidssituatie betreft, dient men de actualiteit van nabij te volgen. Het is aangewezen altijd waakzaam te blijven en, demonstraties en samenscholingen te mijden en zeker geen politieke meningen te uiten in het openbaar of politieke activiteiten te ondernemen.

Hoewel de cholera epidemie van 2009 gestabiliseerd is, is het nog steeds aan te raden de hygiënische voorzorgsmaatregelen nauwlettend te volgen. Enkele gevallen van besmetting werden geregistreerd in de grensgebieden met Zuid-Afrika en Mozambique sinds het begin van dit jaar.

Door de aanwezigheid van een groot aantal landmijnen in het gebied van de noordelijke grens van Zimbabwe met Mozambique is het afgeraden hier te reizen. Indien men niet anders kan, dient men in ieder geval op de hoofdwegen te blijven. 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 
Criminaliteit


Vooral door de aanslepende economische crisis hebben sommigen het moeilijk om in hun essentiële levensbehoeften te voorzien en zoeken zij hun toevlucht tot de criminaliteit. Feit is dat de criminaliteit lijkt toe te nemen en soms gepaard gaat met geweld. In de hoofdstad Harare en in de andere grote steden of toeristische centra is dan ook voortdurende waakzaamheid geboden. Bij het verlaten van een bank, hotel of benzinestation moet worden uitgekeken voor zakkenrollers. Men dient extra voorzichtig te zijn op Harare Airport. De meeste van deze plaatsen worden wel beveiligd door bewakers.

Het wordt afgeraden om juwelen of andere waardevolle zaken (GSM, fototoestel, laptop, etc.) zichtbaar op straat te dragen. Maak van reisdocumenten kopieën, bewaar de originelen in de kluis van uw hotel en zorg dat u steeds een kopie op zak heeft. 

Zich te voet verplaatsen in het stadscentrum wordt afgeraden, vooral na het vallen van de duisternis en alleen. Het wordt ook afgeraden townships te bezoeken, zowel overdag als ’s nachts en zeker zonder begeleiding.

Bezoekers van de Victoria Falls, nationale parken en andere toeristische centra moeten extra op hun hoede zijn aangezien toeristen dikwijls het doelwit zijn van gelegenheidsdieven. Er werd evenwel een speciale politie-eenheid opgericht om de criminaliteit in de omgeving van de Victoria Falls te bestrijden. Dankzij de oprichting van deze speciale politie is er een betekenisvolle daling merkbaar van het aantal misdrijven nabij Victoria Falls.

Gewapende carjackings of berovingen van mensen in voertuigen in de grote steden nemen toe en worden dikwijls gesignaleerd op de weg van de hoofdstad naar de luchthaven en op de weg tussen Masvingo en Beitbridge. De volgende veiligheidsmaatregelen worden aanbevolen: uw deuren  en achterste ruiten gesloten houden en niets zichtbaar op de zetels laten liggen. Bied geen weerstand in geval van een overval.

Inbraken in woningen zijn niet ongewoon in Harare. Ze worden meestal ‘s avonds uitgevoerd door individuen die de bewakingssystemen omzeilen en niet aarzelen om geweld te gebruiken. In geval van agressie is het aanbevolen om zo kalm mogelijk te blijven en geen weerstand te bieden.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.