Congo, Democratische Republiek

Kaart Congo, Democratische Republiek

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Alle niet-essentiële reizen naar de DRC zijn op dit ogenblik verboden overeenkomstig de maatregelen genomen door de Belgische overheid. Zorg ervoor dat u op de luchthaven beschikt over een document dat de essentiële aard van de reis bevestigt, zoals een visum voor permanent verblijf in de DRC. Indien men terugkeert van of indien men een essentiële verplaatsing doet vanuit de DRC, moet men in België in quarantaine.

De toegang tot de DRC is actueel niet toegelaten door de Congolese autoriteiten tenzij voor Congolese onderdanen, buitenlanders die in de DRC verblijven, diplomaten en humanitaire medewerkers. Na aankomst op Congolese bodem, worden reizigers geacht  14 dagen in vrijwillige quarantaine te gaan in hun eigen woning.

De COVID-19-epidemie is nog steeds aanwezig in de DRC. Het epicentrum van de epidemie ligt momenteel hoofdzakelijk in Kinshasa maar er werd ook melding gemaakt van gevallen in andere provincies van het land. Kongo Central is de tweede zwaarst getroffen provincie.

Sinds de aankondiging van de opschorting van alle internationale vluchten in DRC vanaf 20/03, worden er geen lijnvluchten meer uitgevoerd op regelmatige basis. Sinds eind juni organiseert Brussels Airlines wel speciale commerciële vluchten. Deze vluchten zijn echter wel onregelmatig.

De noodtoestand op basis van de gezondheidscrisis eindigde op 21 juli 2020 na 17 weken van kracht te zijn geweest. Op 21 juli kondigde president Tshisekedi de volgende stappen aan:

  • Hervatting van alle commerciële activiteiten, bijeenkomsten, vergaderingen en vieringen vanaf 22/07.
  • Hervatting van scholen en universiteiten vanaf 03/08.
  • Heropening van grenzen, havens en luchthavens evenals kerken, gebedshuizen, discotheken, stadions enz. vanaf 15/08. Op deze datum kunnen ook de migratiebewegingen tussen de provincies worden hervat.

De verschillende modaliteiten van deze stappen moeten nog worden aangekondigd. Tot 15/08, blijven alle grenzen van het land gesloten voor personenverkeer, behalve voor vrachtwagens, schepen en vrachtvliegtuigen. Migratiebewegingen van reizigers tussen provincies blijven ook verboden tot 15/08.

Het dragen van maskers is verplicht in openbare ruimtes in de hele provincie Kinshasa, op straffe van een boete in geval van overtreding. Het dragen van een masker is ook verplicht in andere provinciesteden.

Elke reiziger in of inwoner van de DRC wordt sterk aangeraden om de evolutie van de situatie nauw op te volgen en de aanbevelingen van de lokale autoriteiten en de WHO op het gebied van hygiënevoorschriften en volksgezondheidsmaatregelen na te leven, met inbegrip van eventuele quarantainemaatregelen.

Gezondheidsvoorzieningen in de DRC die kunnen ingrijpen bij ernstige gevallen van coronavirus zijn, op enkele uitzonderingen na, zeer beperkt in Kinshasa en zelfs nog beperkter in de rest van het land. 

Sinds mei 2020 is er in Mbandaka (provincie Equateur) een nieuwe uitbraak van het ebolavirus gemeld. Het wordt ten zeerste afgeraden momenteel naar Mbandaka en de aangrenzende gezondheidszones te reizen.

 

In het hele land en vooral in de grootsteden blijft de veiligheidscontext volatiel en gevaarlijk. 

In het oostelijke deel van het land, met name in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Ituri, Haut-Uele en Tanganyika, evenals in de Kasai-regio's, zijn de veiligheidsrisico's nog acuter. Een reis naar deze regio's wordt afgeraden. Mocht een reiziger zich er toch begeven, dan dient dergelijke verplaatsing strikt omkaderd te worden op veiligheids- en gezondheidsgebied.

Een hoge mate van waakzaamheid wordt aanbevolen in geval van een verblijf in de DRC. Het is noodzakelijk om (1) op de hoogte te blijven van de Congolese actualiteit via de media en dit reisadvies regelmatig te raadplegen, (2) de voorzorgsmaatregelen te volgen die worden aanbevolen in de veiligheidsbrochure van de ambassade beschikbaar op diens website (https://rdcongo.diplomatie.belgium.be/nl/reizen-en-verblijven-de-democratische-republiek-congo) en (3) administratief up-to-date te zijn in het geval het nodig zou zijn om onverwacht te reizen.

Sedert enkele maanden wordt een groot aantal gewelddadige aanvallen, inbraken en overvallen, soms gewapend, met als doelwit zowel de lokale bevolking als de expat-gemeenschap, zonder onderscheid van nationaliteit, vastgesteld in Lubumbashi evenals in Kinshasa, vooral in de volkswijken maar ook in de stadscentra. Deze leiden soms tot overlijdens of gewonden. De grootst mogelijke voorzichtigheid wordt aanbevolen tijdens uw verplaatsingen. Ontvoeringen - die tot nu toe vooral Congolese onderdanen troffen - komen in bepaalde delen van het land regelmatig voor.

De Belgen die in de Democratische Republiek Congo woonachtig zijn wordt dan ook aanbevolen om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het is aangewezen om betogingen en samenscholingen te vermijden, nauwgezet op de hoogte te blijven van de actualiteit via de lokale pers, en regelmatig het reisadvies en de Facebookpagina van de ambassade in Kinshasa te consulteren (https://www.facebook.com/beembassykinshasa), alsook die van het consulaat-generaal in Lubumbashi (https://www.facebook.com/Consulate-General-of-Belgium-in-Lubumbashi-1811550362438650/). De veiligheidsbrochure voor het brede publiek die werd opgesteld door de ambassade en het consulaat-generaal kan geraadpleegd worden op het volgende adres: https://rdcongo.diplomatie.belgium.be/nl/reizen-en-verblijven-de-democra...).

Belgen die naar de Democratische Republiek Congo afreizen, worden verzocht hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Sécurité générale

Actualiteit

Sinds de verkiezingen van 30 december 2018 heeft het land een zekere mate van politieke stabiliteit gevonden. De veiligheidssituatie blijft desalniettemin moeilijk voorspelbaar. Demonstraties en onvoorspelbare onrust van politieke aard zijn mogelijk.

Algemene veiligheid

Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu, Tanganyika zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig.

Op dit ogenblik heerst er een relatieve kalmte in de drie Kasaï provincies maar sporadisch laait het geweld terug op.

Bezoeken aan de natuurparken kunnen enkel onder strikte begeleiding. Het risico op incidenten met gewapende groeperingen of criminele bendes is reëel. Zo werden op 11 mei 2018 twee Britse toeristen op weg naar het Virungapark ontvoerd op een tiental kilometer van Goma waarna het park bijna 10 maanden de deuren moest sluiten. Het werd ondertussen opnieuw opengesteld voor toerisme.

Indien een bezoek aan een natuurpark gepland wordt, dient rechtstreeks contact met de betrokken parkautoriteiten te worden opgenomen ten einde de lokale veiligheidssituatie  te verifiëren. Men moet er ook op voorbereid  zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

Criminaliteit

De criminaliteit in de steden ligt erg hoog vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi en Kinshasa. Er wordt afgeraden, vooral ’s nachts, zich te voet te verplaatsen maar ook om het gebruik van openbaar vervoer en lokale taxi's te vermijden.

Een toename van de onveiligheid in de gemeente Gombe in Kinshasa en andere delen van de stad werd recent opgemerkt. Verschillende expats zijn het slachtoffer geweest van aanvallen of bedreigingen met messen en/of vuurwapens.


Specifieke veiligheidsmaatregelen

  • Vraag bij voorkeur aan vrienden of kennissen om u van de luchthaven van N’DJili (Kinshasa) of Luano (Lubumbashi) af te halen.
  • Tijdens verplaatsingen met de auto wordt sterk aangeraden de deuren te vergrendelen en enkel uit uw voertuig te stappen indien de omgeving u betrouwbaar lijkt
  • Verplaats u nooit te voet alleen of in kleine groep (vooral ’s nachts).
  • Er wordt tevens afgeraden kostbaarheden of grote sommen geld op zak te hebben.
  • Militaire versperringen dienen altijd strikt gerespecteerd te worden.
  • Indien u plots in een manifestatie, demonstratie of samenscholing verwikkeld zou raken, zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verlaat.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.