Congo, Democratische Republiek

Kaart Congo, Democratische Republiek

Laatste update

Alle reizen naar de regio's in Kasaï, Tanganyika, Haut-Uele en Ituri worden formeel afgeraden.

Op het hele grondgebied, maar vooral in de grote steden, blijft de veiligheidscontext fragiel wegens het einde van het verkiezingsproces en het aantreden van de nieuwe instellingen.

Niet-essentiële reizen worden afgeraden. Een hoge mate van waakzaamheid wordt aanbevolen in geval van een verblijf in de DRC. Het is noodzakelijk om (1) op de hoogte te blijven van de Congolese actualiteit via de media en dit reisadvies regelmatig te raadplegen, (2) de voorzorgsmaatregelen te volgen die worden aanbevolen in de veiligheidsbrochure van de ambassade beschikbaar op diens website (https://rdcongo.diplomatie.belgium.be/nl/reizen-en-verblijven-de-democra...) en (3) administratief up-to-date te zijn in het geval het nodig zou zijn om onverwacht te reizen.

Op 1 augustus 2018 brak officieel de ebola epidemie in Congo uit, meer bepaald in Noord-Kivu en Ituri. De epidemie breidt zich uit en bereikte ondertussen Goma, hoofdstad van de provincie Noord-Kivu en kruispunt van de Grote Meren, met op 06/08/2019 vier geconfirmeerde Ebola-gevallen waarvan er twee stierven.

De epidemie geraakt vooralsnog niet onder controle; op 4 augustus 2019 telt men meer dan 2.763 ebolagevallen en rond de 1.849 doden. De streek is het toneel van verschillende gewapende groeperingen waardoor moeilijk toegankelijk voor hulpverleners. Op 14/07/2019 wordt het eerste Ebolageval in het dichtbevolkte Goma (hoofdstad van N. Kivu) geconfirmeerd. Er wordt aangeraden de hygiënische voorzorgsmaatregelen nog strikter te volgen.

De Congolese autoriteiten nemen samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en buitenlandse hulpverlening de gepaste maatregelen, door de aangehaalde onveiligheid evenals de communautaire weerstand tegen de hulpverlening blijft de epidemie zicht echter uitbreiden. Het is dan ook ten zeerste afgeraden om zich in de regio van Beni en Butembo te wagen. Belgische onderdanen die niet betrokken zijn bij de strijd tegen de Ebola-epidemie, worden aangemaand de streek te verlaten.

Een toename van gewelddadige aanvallen en overvallen, soms gewapend, met als doelwit zowel de lokale bevolking als de expat-gemeenschap, zonder onderscheid van nationaliteit, wordt vastgesteld in Lubumbashi evenals in Kinshasa, vooral in de volkswijken maar ook in het centrum van de stad (La Gombe).  De grootst mogelijke voorzichtigheid wordt aanbevolen tijdens uw verplaatsingen. Een reeks van ontvoeringen – tot op heden voornamelijk Congolese onderdanen actief in humanitaire organisaties – werd vastgesteld in verschillende zones van het land. Buiten de grote agglomeraties wordt aangeraden uw aanwezigheid te melden bij de lokale autoriteiten.

De Belgen die zich ter plaatse bevinden wordt dan ook aanbevolen om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het is aangewezen om betogingen en samenscholingen te vermijden en op de hoogte te blijven van de actualiteit via de lokale pers, het reisadvies en de Facebookpagina van de ambassade in Kinshasa.

Belgen die naar de Democratische Republiek Congo afreizen, worden verzocht hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be (externe link).

 

 

Description

Sécurité générale

Actualiteit

Op 30 december 2018 werden presidents-, parlements- en provinciale verkiezingen gehouden. De nieuwe president, Felix Tshisekedi, werd in Januari ingezworen. De veiligheidssituatie blijft desalniettemin moeilijk voorspelbaar. Demonstraties en onrust van politieke aard blijven de komende weken mogelijk.

Algemene veiligheid

Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu, Tanganyika, de drie Kasaïprovincies en de naburige provincies Sankuru en Lomami, zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig.

Het noorden van de provincie Tanganyika blijft opgeschrikt worden door conflicten tussen gewapende groepen Pygmeeën en Bantoes. 

Op dit ogenblik heerst er een relatieve kalmte in de drie Kasaïprovincies evenals de naburige provincies Sankuru en Lomami, maar regelmatig laait het inter-etnisch geweld terug op en/of herpositioneren zich gewapende groeperingen.

Bezoeken aan de natuurparken kunnen enkel onder strikte begeleiding. Het risico op incidenten met gewapende groeperingen of criminele bendes is reëel. Zo werden op 11 mei 2018 twee Britse toeristen op weg naar het Virungapark ontvoerd op een tiental kilometer van Goma waarna het park bijna 10 maanden de deuren moest sluiten. Het werd ondertussen opnieuw opengesteld voor toerisme.

Indien een bezoek aan een natuurpark gepland wordt, dient rechtstreeks contact met de betrokken parkautoriteiten te worden opgenomen ten einde de lokale veiligheidssituatie  te verifiëren. Men moet er ook op voorbereid  zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

Door de problemen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Zuid-Soedan verblijven er momenteel grote groepen vluchtelingen in Sud-Ubangi, Haut-Uele en Ituri, met verhoogde spanningen in deze provincies  tot gevolg.

Criminaliteit

De criminaliteit in de steden gaat momenteel in stijgende lijn vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi en Kinshasa. Er wordt afgeraden zich te voet te verplaatsen maar ook om het gebruik van openbaar vervoer en lokale taxi's te vermijden.


Specifieke veiligheidsmaatregelen

  • Vraag bij voorkeur aan vrienden of kennissen om u van de luchthaven van N’DJili  ( Kinshasa) af te halen, en om in een privéwagen naar het stadcentrum te rijden.
  • Tijdens verplaatsingen met de auto wordt sterk aangeraden de deuren te vergrendelen.
  • Er wordt tevens afgeraden kostbaarheden of grote sommen geld op zak te hebben.
  • Wees op uw hoede voor politiecontroles (echte of valse).
  • Militaire versperringen dienen altijd strikt gerespecteerd te worden.
  • Indien u plots in een manifestatie, demonstratie of samenscholing verwikkeld zou raken, zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verlaat.