Jamaica

kaart Jamaica

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Vanaf 15/06/2020 worden buitenlandse reizigers opnieuw toegelaten tot het Jamaicaans grondgebied.

Elke reiziger naar Jamaica dient zich maximaal 72u vóór het afreizen online te registreren op volgende website: https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/

Zonder deze online reisauthorisatie zal men niet worden toegelaten op het vliegtuig!

Vanaf 10 juli zal voor reizigers afkomstig uit bepaalde hoog-risicogebieden een voorafgaande negatieve COVID19 PCR-test vereist zijn, die maximaal 7 dagen oud is. Indien deze test vereist is, zal dit worden aangegeven bij het aanvragen van de online reisauthorisatie, en zal de test daar moeten worden opgeladen.

Opgelet: Tot nader order zijn er geen rechtstreekse vluchten tussen België en Jamaica. Er zal steeds een transfer moeten gemaakt worden, in veel gevallen via de Verenigde Staten. U dient dus ook met mogelijke reisrestricties in het transitland rekening te houden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten reizigers:

1. toeristen

2. zakenreizigers met een bezoek van maximaal 14 dagen.

3. terugkerende residenten, of personen die op familiebeozke komen, of voor een periode langer dan 14 dagen.

 

- Toeristen: Bij aankomst wordt een risico- en gezondheidsanalyse gemaakt, en wordt men als laag of hoog risico ingeschat, op basis van land van oorsprong, gezondheidstoestand,... :

 • Laag risico: Men mag het grondgebied betreden, maar dient binnen de aangewezen “COVID resilient corridor” te blijven.
 • Hoog risico: Men wordt mogelijks getest op COVID19 op de luchthaven of in een testfaciliteit, en dient het resultaat af te wachten in het hotel.

                - Positief resultaat: isolatie onder toezicht van de gezondheidsautoriteiten, tot herstel

                - Negatief resultaat: Men mag het grondgebied betreden, maar dient binnen de aangewezen “COVID resilient corridor” te blijven.

 • “COVID resilient corridor”: 

               - Kustzone lopend van Negril in het westen tot Port Antonio in het noord-oosten van het land. 

               - Enkele welbepaalde zones in Kingston

               - Binnen deze zones worden alle toeristische etablissementen (hotels, bars, restaurants…) onderworpen aan een audit, en ontvangen ze een conformiteitsattest, waarbij ze moeten voldoen aan uitgebreide gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 

- Zakenreizigers: Worden na een risico- en gezondheidsanalyse getest op COVID19, en dienen het resultaat af te wachten in hun hotel.

      - Positief resultaat: isolatie onder toezicht van de gezondheidsautoriteiten, tot herstel

      - Negatief resultaat: Men mag zaken doen in Jamaica, met inachtname van lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften: handhygiëne, dragen mondmasker verplicht in het openbaar, social distancing...

 

- Terugkerende residenten, personen die op familie- of vriendenbezoek komen, of voor een periode langer dan 14 dagen : Wie aankomt wordt onderworpen aan een risico-analyse (land van oorsprong, gezondheidsscreening…) en wordt op basis van deze analyse al dan niet getest op COVID19. Wie wordt getest, dient hiertoe online een afspraak te maken in een gezondheidscentrum/testfaciliteit. Men dient sowieso 14 dagen in quarantaine te gaan, mogelijks in een hotel op eigen kosten. Indien thuisquarantaine mogelijk is, wordt dit strikt opgevolgd door middel van geofencing en meerdere dagelijkse videocalls.

 

Verder:

 • Een avondklok is ingesteld tussen 23.00 uur en 05.00 uur.
 • Samenscholingen van meer dan 20 personen zijn verboden.
 • Dragen van een mondmasker is verplicht in het openbaar.
 • De meeste toeristische attracties zijn gesloten. Openbare stranden zijn open, maar beperkt (max. 20 personen per groep, geen verkopers, bars en restaurants op het strand gesloten, geen party’s, enkel zwemmen en joggen toegelaten…). “River rafting” (Rio Grande, Martha Brae) is toegelaten, onder bepaalde veiligheidsinstructies.
 • Bars en restaurants zijn open, maar onder strikte veiligheidsvoorwaarden.
 • De overheid voert ook actieve “contact tracing” uit om te zien wie in contact is gekomen met besmette COVID-19 personen.  

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.   
 

 

 

Description

Sécurité générale

Actualiteit

Momenteel vallen geen bijzonderheden te melden. De situatie is rustig, en afgezien van deze hieronder vermeld, zijn er geen specifieke risico’s.

 
Algemeen


De toeristische infrastructuur in Jamaica functioneert goed. Toch dienen reizigers zich bewust te zijn van de op heel het eiland voorkomende criminaliteit, die met geweld kan gepaard gaan. Het Jamaicaanse toerisme is grotendeels gevestigd in 'all inclusive' resorts. Bij verplaatsingen buiten deze resorts of buiten de vakantieoorden is voorzichtigheid geboden.
Het oude stadscentrum en de meer marginale wijken van Kingston zijn te vermijden, meer bepaald: "Downtown", "Kingston Waterfront" en de wijken ten westen van het centrum. Het nieuwe centrum ("New Kingston", rond Knutsford Boulevard) is relatief veiliger. Het is tevens aangeraden weg te blijven van eventuele manifestaties en ongewone bijeenkomsten van grotere menigtes.

 
Criminaliteit


Op straat is het aan te raden volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

 • geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen meenemen, 
 • gebruik maken van de kluis in het hotel voor het bewaren van reisdocumenten, paspoorten en geld 
 • best reizen met officiële taxi's die vanuit het hotel zijn gereserveerd; waakzaam zijn ingeval van reizen met het openbaar vervoer, 
 • 's nachts niet rondwandelen of met het openbaar vervoer reizen, 
 • openbare niet-afgesloten stranden mijden, 
 • geen weerstand bieden bij een overval, omdat criminelen niet aarzelen een wapen te gebruiken.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.