Servië

kaart Servië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

  • Enkel essentiële reizen naar Servië zijn op dit moment toegestaan.
  • Landgenoten kunnen ook transiteren door Servië voor essentiële redenen, maar doen er goed aan het Belgisch reisadvies voor de buurlanden van Servië te consulteren om zeker te zijn dat de reis ook na Servië kan verdergezet worden.
  • Servië voorziet geen quarantaine of verplichte testen.
  • Wegens de verslechterende COVID-situatie is de noodtoestand van kracht in een twintigtal Servische steden en gemeenten, waaronder ook Belgrado. In deze  plaatsen is de toegang  tot goede medische voorzieningen, met inbegrip voor COVID 19-behandeling, niet steeds verzekerd. Bars en restaurants in deze gemeenten moeten sluiten tussen 20h en 7h.
  • In heel Servië zijn samenkomsten van meer dan 10 personen  verboden, zowel binnen als buiten. Gesloten ruimtes zoals winkels, shopping centers,  restaurants, cafe’s en nachtclubs zijn gesloten tussen 21.00u en 6.00u. In het geval van open ruimten en tuinen, blijven de openingsuren van 6.00u tot 23.00u.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle overdekte openbare ruimtes en op het openbaar vervoer in Belgrado, en wordt aanbevolen in open publieke ruimtes. Fysieke afstand van minimum 1,5 meter moet gerespecteerd worden in zowel gesloten als open publieke ruimtes.  Het dragen van een masker is ook verplicht in open publieke ruimtes, indien deze minimumafstand niet kan gerespecteerd worden (bv wachtrijen aan bushaltes, winkels etc..).Er staan boetes op het overtreden van deze maatregelen.
  • Afhankelijk van de situatie kunnen ook in andere steden extra maatregelen genomen worden. Diverse regels en boetes kunnen van toepassing zijn in de onder noodtoestand opererende steden en gemeenten
  • Langenoten die Servië wensen te verlaten met de wagen worden aangeraden dit te doen via Kroatië of Hongarije.

 

Het coronavirus COVID-19 in Servië

Er werden meerdere gevallen van het coronavirus (COVID-19) geregistreerd in Servië. Recent steeg het aantal nieuwe infecties opnieuw. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie in de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De reizigers die om essentiële redenen naar Servië komen, wordt aangeraden een degelijke reisverzekering te nemen, met voldoende dekking, met name inzake repatriëring.

Buitenlandse reizigers kunnen de website van het Ministerie van Volksgezondheid raadplegen voor de laatste stand van zaken. Hier zijn tevens de speciale telefoonnummers te vinden voor het bekomen van verdere informatie.

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan het coronavirus online geplaatst: www.info-coronavirus.be

 

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, raden wij u aan om uw reis voor vertrek te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

In Servië kan doorgaans veilig gereisd worden voor zover een aantal essentiële voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Wel wordt aangeraden betogingen en ongewone vormen van samenscholing te vermijden.

Niet-ontplofte springtuigen zijn nog steeds aanwezig in zones die gebombardeerd werden in 1999, veelal in de buurt van sommige grensposten, kazernes, militaire opslagplaatsen, etc.

De streek van Zuid-Servië, in de buurt van Preševo, Bujanovac en Medveđa, is nog niet helemaal ontmijnd. Het is daarom sterk aangeraden op de geasfalteerde wegen te blijven.

 
Criminaliteit

Er komen geregeld diefstallen voor op parkings en rustplaatsen van tankstations naast de autosnelwegen. Tevens zijn er in Servië  georganiseerde bendes  bij autodiefstal betrokken. Het is dan ook van belang waakzaam te zijn, bezittingen en documenten niet onbewaakt achter te laten in de wagen, en alleen gebruik te maken van beveiligde parkings. Opgelet: kleine criminaliteit op straat (zakkenrollen en gauwdiefstal) komt steeds meer voor. Het is daarom sterk aanbevolen reisdocumenten, geld en waardevolle voorwerpen in een beveiligde bewaarplaats (bv. kluis van hotel) te laten. Neem best een (digitale) kopie van uw reisdocumenten mee.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.