Frankrijk

kaart Frankrijk

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Nieuw: versterking van de sanitaire controle aan de grenzen met het Verenigd Koninkrijk

 

1. Heropening van de grenzen sinds 9 juni 2021

Sinds 9 juni 2021 is de stroom van reizigers tussen Frankrijk en het buitenland heropend volgens modaliteiten die verschillen naar gelang de sanitaire situatie van het derde land. Er werd een classificatie van de landen opgesteld op basis van sanitaire indicatoren. De landenlijst kan aangepast worden naar gelang de evolutie van de lokale epidemiologische situatie.

Classificatie van de landen, op basis van de sanitaire indicatoren:

 • “Groene” landen: geen actieve circulatie van het virus, geen gekende zorgwekkende varianten. 
 • “Oranje” landen: actieve circulatie van het virus op beheerste wijze, zonder verspreiding van zorgwekkende varianten. 
 • “Rode” landen: actieve circulatie van het virus en aanwezigheid van zorgwekkende varianten.
 • "Scharlakenrood" land: bijzonder actieve circulatie van het virus en/of ontdekking van een variant die een risico op verhoogde overdraagbaarheid of immuun ontsnapping kan opleveren.

Meer informatie

Concreet, voor een reiziger komende van een “groen” land (b.v. Europese Ruimte, waar België deel van uitmaakt):

 • Indien de reiziger gevaccineerd is: bewijs van vaccinatie en een verklaring op eer waaruit blijkt dat er geen symptomen van COVID-19-infectie zijn en dat er geen contact is geweest met een bevestigd geval van COVID-19.
 • Indien de reiziger (12 jaar of ouder) niet gevaccineerd is: negatieve PCR-test of negatieve antigeentest van minder dan 24 uur voor vertrek en een verklaring op eer waaruit blijkt dat er geen symptomen van COVID-19-infectie zijn en dat er geen contact is geweest met een bevestigd geval van COVID-19. 
 • Deze maatregel is niet van toepassing voor transporteurs in het kader van hun professionele activiteiten, voor dringende of frequente professionele verplaatsingen die incompatibel zijn met deze tests, noch voor verplaatsingen van minder dan 24 uur door grensbewoners (die op minder dan 30 km van de grens wonen).

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testen.

 

2. Sanitaire pas

De “vaccinatiepas” zou in werking moeten treden op 24.01.2022 en zal gelden voor alle personen van 16 jaar en ouder..

Sinds 1 juli 2021 is de sanitaire pas, ook bekend als het “EU digitaal COVID-certificaat”, erkend voor interne verplaatsingen binnen de Europese ruimte. Voor Frankrijk moet het certificaat het volgende bevatten:

bewijs van een volledige vaccinatiecyclus, inclusief de noodzakelijke wachttijd na de injectie:

Frankrijk aanvaardt de vaccins die erkend zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield en Johnson & Johnson

het bewijs van vaccinatie is slechts geldig op voorwaarde dat het een volledig vaccinatieschema aantoont, namelijk:

7 dagen na de 2de injectie voor de vaccins met dubbele injectie (injectie (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield);

28 dagen na de injectie voor de vaccins met één enkele injectie (Johnson & Johnson);

7 dagen na de injectie voor de vaccins bij personen met een aantoonbare geschiedenis van COVID-19 (slechts 1 injectie nodig).

of bewijs van een negatieve RT-PCR-test of antigeentest van minder dan 24 uur voor vertrek. De termijnen voor de geldigheid van de test zijn strikt op het moment van instappen (geen flexibiliteit tot 2 of 3 dagen);

of bewijs van een positieve RT-PCR-test die het herstel van COVID-19 aantoont, ten minste 15 dagen oud en niet meer dan 6 maanden oud.

Europese reizigers kunnen de QR-code van het certificaat tonen aan de grenspolitie of aan luchtvaartmaatschappijen, ongeacht de taal waarin het certificaat is opgesteld. Een groen of rood licht geeft aan of de Europese reiziger het grondgebied mag betreden of niet.

Sinds 15 december 2021 gelden voor mensen van 65 jaar en ouder en mensen die gevaccineerd zijn met Janssen de volgende regels:

Mensen van 65 jaar en ouder: als er meer dan 7 maanden verstreken zijn na de voltooiing van het basisvaccinatieschema, moeten zij een boosterprik gekregen hebben.

Mensen die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin (ongeacht hun leeftijd): als er meer dan 2 maanden verstreken zijn na hun enkelvoudige vaccinatie, moeten zij een boosterprik gekregen hebben.

Vanaf 15 januari 2022 moeten alle personen van 18 jaar en ouder hun boosterprik uiterlijk 7 maanden na hun laatste injectie of COVID-19-infectie hebben ontvangen om voor Frankrijk een geldig vaccinatiecertificaat te hebben.

Iedereen die een boosterprik ontvangen heeft, krijgt een nieuwe QR-code, die 7 dagen na de injectie geldig wordt, of het nu gaat om een ​​tweede dosis, een derde dosis of een volgende. Dit wordt dan ook de nieuwe sanitaire pas die gebruikt wordt op plaatsen en evenementen waar dat nodig is.

Voor mensen die zich niet binnen de vereiste tijd hun boosterprik gekregen hebben, wordt de QR-code van hun vorige vaccinatiecertificaat gedeactiveerd. Hun vorige vaccinatiecertificaat, dat gelijk staat aan een sanitaire pas, is niet langer geldig.

 

3. Algemene nationale maatregelen

De boosterprik staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder, al drie maanden na de laatste injectie of de laatste COVID-19-infectie.

Vaccinatie staat sinds 22 december 2021 open voor alle kinderen van 5 t/m 11 jaar.

Vanaf 02.02.2022: de beperkingen worden opgeheven  in instellingen met een zittend publiek (stadions, concertzalen, theaters, enz.)

Vanaf 16.02.2022: nachtclubs zullen opnieuw kunnen openen  en staande concerten kunnen weer worden hervat overeenkomstig  het gezondheidsprotocol.  Consumptie in stadions, bioscopen en transport wordt weer mogelijk, evenals staand consumeren in bars.

Vanaf 3 januari 2022 en gedurende drie weken:

Voor grote evenementen zijn er weer beperkingen voor mensen ingevoerd: 2.000 mensen binnen, 5.000 mensen buiten.

Staande concerten zijn verboden.

In cafés en bars is staande consumptie  verboden.

Vanaf vrijdag 31 december 2021 is het dragen van een mondmasker verplicht, met uitzondering van bepaalde mensen, op de openbare weg en op plaatsen die open zijn voor het publiek in sommige steden (zie de website van de prefectuur van uw verblijfplaats).

Het dragen van een mondmasker is vanaf vrijdag 26 november 2021 verplicht in gesloten publiek toegankelijke ruimten, ook diegene die onderworpen zijn aan de sanitaire pas. Daarnaast hebben de prefecten de bevoegdheid om het dragen van een mondmasker buitenshuis verplicht te stellen.

 

Vanaf 29 november 2021 zullen alleen PCR- en antigeentests van minder dan 24 uur het bewijs vormen van de sanitaire pas.

Sinds 7 juli 2021 zijn RT-PCR- en antigeenscreeningtests voor COVID-19 betalend voor buitenlandse toeristen die naar Frankrijk komen en niet woonachtig zijn in Frankrijk, tenzij de tests van medische aard zijn.

Sinds 9 juni 2021 is de sanitaire pas vereist voor deelname aan evenementen van 1.000 personen en meer.

Sinds 21 juli 2021 is het gebruik van de sanitaire pas uitgebreid naar alle plaatsen van vrijetijdsbeleving en cultuur waar meer dan 50 personen samenkomen.

Sinds 9 augustus 2021 is het gebruik van de sanitaire pas uitgebreid naar cafés en restaurants (inclusief terrassen), warenhuizen en winkelcentra van meer dan 20.000 m2 (bij besluit van de prefect van het departement), ziekenhuizen, bejaardentehuizen, medisch-sociale instellingen, alsook langeafstandsreizen met het interregionale openbaar vervoer (binnenlandse vluchten, TGV, Intercity, interregionale bussen, enz.)

Sinds 8 september 2021 is de sanitaire pas niet langer verplicht  in winkelcentra gelegen in departementen waar het incidentiecijfer lager is dan 200/100.000 en sinds ten minste 7 dagen onafgebroken daalt.

Sinds 30 september 2021 is de sanitaire pas verplicht voor minderjarigen van 12 jaar en twee maanden tot 17 jaar.

De wet geeft tot en met 31 juli 2022 de mogelijkheid om gebruik te maken van de sanitaire pas.

Meer informatie over de sanitaire/vaccinatie pas.

Meer algemene informatie.

 

4. Specifieke maatregelen afhankelijk van de bestemming/afkomst

De regels te respecteren voor internationale reizen van en naar Frankrijk zijn beschikbaar op de website van het Franse Ministerie voor Binnenlandse Zaken.

 

Verenigd Koninkrijk

Vanaf vrijdag 14.01.2022 gelden de volgende regels voor reizen tussen het VK en Frankrijk:

 • Alle reizigers, al dan niet gevaccineerd, moeten een negatieve test (PCR of antigeentest) van minder dan 24 uur voorleggen.
 • Voor gevaccineerde reizigers is er geen verplichting meer om een ​​dwingende reden te rechtvaardigen om naar Frankrijk te komen, noch een verplichting om een ​​periode van isolatie te respecteren bij aankomst op het nationale grondgebied.
 • Voor niet-gevaccineerde reizigers is reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toegestaan​​ op voorwaarde van een dwingende reden.
 • Anderzijds hebben gevaccineerde reizigers niet langer de verplichting om een ​​dwingende reden te rechtvaardigen om het Franse grondgebied te verlaten voor het Verenigd Koninkrijk. Het reizen van niet-gevaccineerde reizigers is toegestaan ​​op voorwaarde dat er een dwingende reden is.

Bijkomende info

 

Grensbewoners

De niet-gevaccineerd bewoners van de grensstreek zijn vrijgesteld van het voorleggen van een negatieve PCR- of antigeentest van minder dan 72 uur voor vertrek, voor hun verplaatsingen in Frankrijk die niet langer dan 24 uur duren en binnen de limiet van een straal van 30 km rondom hun woonplaats.

 

Corsica

De regels van de Europese sanitaire pas zijn van toepassing.

Elke passagier van 12 jaar of ouder (zie hieronder voor 65-plussers) die naar Corsica reist (boot en vliegtuig), moet het volgende kunnen voorleggen:

 • Een bewijs van een volledige vaccinatie;
 • Of het resultaat van een PCR-test of een antigeentest van minder dan 24 uur oud. Zelftesten worden niet aanvaard;
 • Of een bewijs van immuniteit voor mensen die al COVID-19 hebben opgelopen. Dit bewijs bestaat uit een positieve uitslag van een PCR- of antigeentest die meer dan 11 dagen en minder dan 6 maanden voor de reis is uitgevoerd.

65-plussers moeten sinds 15 december 2021 hun boosterprik hebben ontvangen zodat hun sanitaire pas niet gedeactiveerd wordt.

Daarnaast zal de transportmaatschappij bij het inschepen een verklaring op eer vragen. U moet het document afdrukken en ondertekenen. In dit document verklaart u dat u geen symptomen van infectie met COVID-19 vertoont, dat u geen bevestigd COVID-19-geval bent, en dat u voor zover u weet de laatste veertien dagen voor de reis geen contact heeft gehad met een bevestigd geval.

Een PCR-test is niet verplicht om van Corsica naar het vasteland te reizen.

Voor meer informatie, gelieve de websites van de Prefectuur van Zuid-Corsica en de Prefectuur van Hoog-Corsica te raadplegen.

 

Reizigers op doorreis

Voor een tussenstop zonder de luchthaven te verlaten is een gezondheidscheck niet vereist om de ​​overstap te maken.

 

Overzeese Gemeenschappen

De regels van het EU digitaal COVID-certificaat zijn van toepassing op de Overzeese Gemeenschappen.

Specifieke regels, aangepast aan de situatie van elk gebied en met name aan de verspreiding van varianten, zijn van kracht.

In verband met de plaatselijke epidemiologische situatie kan de prefect dwingende redenen opleggen voor vertrek uit en aankomst in de gebieden. De bewijsstukken worden vervolgens gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappijen of de grenspolitie.

U kunt de details over de geldende maatregelen terugvinden op de website van de overheid en op de websites van de prefecturen van de betrokken gebieden:

 

Voor elke reis in Frankrijk, zeker naar de Overzeese Gebieden, kunt u zich inschrijven op Travellers Online.
 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk  hebben de Franse autoriteiten bijzondere maatregelen genomen die kunnen leiden tot een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Criminaliteit

Kleine criminaliteit is vooral hoog in de regio Parijs, de regio Marseille en de Azurenkust.

Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Houd altijd uw identiteitskaart of paspoort bij u, maar laat uw waardevolle spullen in de hotelkluis achter.
 • De grootste voorzichtigheid is vereist bij het reizen met de nachttrein. Het is gebeurd dat reizigers in hun slaap beroofd werden door dieven die gebruik maakten van slaapverwekkende middelen.
 • Wees voorzichtig op snelwegen en rustplaatsen. Dieven gebruiken verschillende trucjes om auto's te stelen. Ze doen zich voor als slachtoffer van een ongeval of panne of willen je helpen. Stap niet uit uw auto en zet uw reis verder. 
 • De autosnelweg A1 is regelmatig het toneel van overvallen, vooral tijdens files. De daders, te voet of per scooter, verplaatsen zich tussen de voertuigen, slaan een autoruit in aan de passagierskant om een tas te stelen ofwel aan de bestuurderskant om de auto helemaal over te nemen. Laat waardevolle zaken (handtassen, computers, tablets, enz.) niet op de passagiersstoel of de achterbank achter. Leg ze onder je stoel of op de grond.