Letland

kaart Letland

Laatste update

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. De tabel ‘U vertrekt naar ...’ met drie kleuren geeft aan of u een land binnen mag reizen (groene kleur), er binnen mag onder voorwaarden (zoals in acht nemen van een quarantaine, het afleggen/voorleggen van een Covid-test of het vermijden van lokale lockdownzones) (oranje kleur) of niet binnen mag (rode kleur).

2. Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven tot nader order verboden, op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

3. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. TENZIJ U TERUGKEERT UIT EEN ‘hoogrisicogebied’ dat wordt aangeduid op de tabel ‘U keert terug uit ...’: wie terugkeert uit een van deze gebieden dient verplicht in zelfisolatie te gaan (rode zone) of verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen na terugkeer (oranje zone). Meer info over de verplichte quarantaine in België vindt u op www.info-coronavirus.be.

4. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

Reizen naar Letland is mogelijk mits rekening houdend met volgende voorwaarden:

- een quarantaine van 15 dagen respecteren

 

Sinds 9 juni 2020 is de COVID-19 medische noodtoestand in het land opgeheven. Het algemeen inreisverbod werd opgeheven voor burgers uit de andere Baltische landen, en de lucht- en zeeverbindingen met Duitsland en andere buurlanden worden geleidelijk hersteld.

Voor het herstel van het reisverkeer met de EU-landen hebben de Baltische landen een gezamenlijk evaluatiesysteem uitgebouwd. Het reizigersverkeer is vrij voor de EU-landen die een infectiegraad hebben van minder dan 15 personen op 100.000 inwoners in de laatste 15 dagen. De controles op reizigers vinden plaats in de luchthavens en havens, en aan de landsgrenzen. 

België behoort momenteel tot de landen die boven deze infectiegraad zitten, wat betekent dat reizigers uit ons land verplicht onderworpen worden aan een zelf-isolatie van 15 dagen bij aankomst.

We raden de reizigers aan te reizen met een geldige Europese ziekteverzekeringskaart en een reisverzekering. Om ons in staat te stellen onze eventuele consulaire dienstverlening efficiënt te kunnen organiseren, raden we u aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

De reizigers worden verzocht de geldende Letse coronamaatregelen strikt te respecteren:

  • de hygiëne adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie
  • een sociale afstand van 2 meter
  • het verplicht dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer
  • verplichte sluitingsuren en geen service aan toog in de horecazaken, en maximaal vier personen aan tafel binnen, en acht in de open lucht
  • plaatselijke publiekslimiteringen voor samenscholingen en evenementen.

Reizigers van Letland terug naar België, onafhankelijk van hun nationaliteit, dienen een Public Health Passenger Locator Form in te vullen voor de aankomst.

We verzoeken om alert te blijven! De medische situatie wordt opgevolgd op basis van de ECDC-statistieken en bij een nieuwe uitbraak kan de regelgeving plots veranderen.

 

NUTTIGE WEBSITES

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Letland.

In geval van moeilijkheden in Letland is er een telefoonlijn beschikbaar voor toeristen 24 u/24u op het nummer (+371) 22033000. Bijstand, informatie en advies kan ook bekomen worden per e-mail op het volgende adres: hotline@latviatourism.lv.

In Riga werd een speciale politiedienst  opgericht voor toeristen. Deze politie patrouilleert in de Oude Stad en op andere drukke toeristische punten. De meeste agenten van deze politiedienst spreken Engels of Duits. Voor onmiddellijke bijstand kan deze dienst via telefoon gecontacteerd worden op het nummer (+371) 67181818.

 
Criminaliteit


Er is niet meer criminaliteit in Riga dan in elk andere gemiddelde Europese metropool. In de toeristische delen van de Oude Stad en in de buurt van het Centraal Station en de Centrale Markt is het oppassen voor zakkenrollers.

Om te vermijden het slachtoffer te worden van kleine criminelen, zoals zakkenrollers en oplichters, dienen volgende aanbevelingen in acht te worden genomen, vooral ’s nachts in de centrale straten van de Oud Stad:

  • Houd persoonlijke bezittingen en reisdocumenten goed in het oog.
  • Draag geen dure sieraden en/of loop niet rond met grote hoeveelheden contant geld op zak;
  • Wees voorzichtig wanneer u op straat wordt aangesproken.

Indien u een taxi wenst te nemen, kies enkel een erkende firma en vraag steeds een ontvangstbewijs. Enkele gekende taxibedrijven:

  • Riga Taxi = Phone: +371 80001010 - Lady Taxi  =  Phone: +371 27800900
  • AIR BALTIC TAXI = Phone: +371 8500 - Red Cab = Phone: +371 8383

Het gebruik van kredietkaarten is af te raden in de nachtclubs en bars in het centrum van de Oud Stad. Er worden regelmatig gevallen gerapporteerd van toeristen die in dit soort etablissementen het slachtoffer worden van oplichting.

De Toeristenpolitie heeft er onze aandacht op gevestigd dat ten gevolge van de strenge bewaking (dicht netwerk van videobewaking) in de Oude Stad, de oplichtingpraktijken en kleine criminaliteit zich beginnen te verplaatsen naar de onmiddellijke omgeving buiten de wallen.

Het nachtleven van de Oude Stad trekt veel buitenlandse feestvierders aan, die zich in de late uurtjes vaak onaangepast gedragen (openbare dronkenschap, wildplassen). De Letse politie treedt streng op tegen zulk gedrag (boetes, aanhoudingen van korte duur). Deze feestvierders zijn ook de doelgroep van bovenvernoemde kleine criminaliteit.

 
Verkeersveiligheid


Letland heeft weinig autosnelwegen, met als gevolg dat personenwagens de secundaire wegen moeten delen met zwaar vrachtvervoer. Voorzichtigheid in het verkeer en aangepaste snelheid op de secundaire wegen is van groot belang.

 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.