Portugal

Portugal

Laatste update

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. De tabel ‘U vertrekt naar ...’ met drie kleuren geeft aan of u een land binnen mag reizen (groene kleur), er binnen mag onder voorwaarden (zoals in acht nemen van een quarantaine, het afleggen/voorleggen van een Covid-test of het vermijden van lokale lockdownzones) (oranje kleur) of niet binnen mag (rode kleur).

2. Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven tot nader order verboden, op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

3. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. TENZIJ U TERUGKEERT UIT EEN ‘hoogrisicogebied’ dat wordt aangeduid op de tabel ‘U keert terug uit ...’: wie terugkeert uit een van deze gebieden dient verplicht in zelfisolatie te gaan (rode zone) of verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen na terugkeer (oranje zone). Meer info over de verplichte quarantaine in België vindt u op www.info-coronavirus.be.

4. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

De volgende regio's zijn een oranje zone: Algarve, Grootstedelijk gebied Lissabon

Reizen naar de reste van het land is mogelijk (groene zone).

 

RIZIV-INFO (enkel voor de Azoren en Madeira): Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Portugal registreert eind juli 2020 meer dan 50,800 gevallen en meer dan 1,700 sterfgevallen. Sinds juni bevinden 80% van de nieuwe gevallen zich in het grootstedelijk gebied van Lissabon. Daarom zijn er verschillende maatregelen van kracht in Groot-Lissabon (van 1 t.e.m 14 augustus – verlengbaar) dan in de rest van het land tot 14 augustus – verlengbaar (zie onder). Er is geen quarantaine nodig (met uitzondering voor de autonome gebieden, Madeira en de Azoren, zie hieronder**), en u kunt zich vrij in het land verplaatsen.

Vanaf 1 juli gingen de landsgrenzen weer open, zodat u met de auto, camper, enz. naar Portugal kan reizen.

Het Portugees bureau voor toerisme heeft een label "clean and safe" gecreëerd, welke wordt toegekend aan alle bedrijven uit de Portugese toeristische sector (restaurants, hotels, enz.), die voldoen aan alle veiligheidsnormen, opgelegd door deskundigen uit de Volksgezondheid, met name: het dragen van het verplichte mondmasker in gesloten publieke ruimtes én het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5m tussen personen (social distancing).

Hier volgt een overzichtstabel met de verschillende insluitings- en beschermingsregelingen naargelang de Portugese regio's (01/07-31/07/2020):

 • Portugal vasteland;
 • Groot-Lissabon;
 • De autonome regio’s van de Azoren en Madeira (informatie onderaan de tabel**)

 

REGIO’S

TOESTAND

MAATREGELEN

Portugal vasteland

Alert

 • Verplichte afzondering voor zieken en personen onder medisch toezicht
 • Behoud van de regels van fysieke afstand, handhygiëne, mondmaskers in gesloten ruimtes, plaats- en uurbeperkingen
 • Samenkomsten beperkt tot 20 personen
 • Verbod van alcoholische dranken op de openbare weg
 • boetes :
  100 tot 500€ (particulieren)
  1.000 tot 5.000€ (rechtspersonen)

Zone Groot-Lissabon

Nood

Bijkomende maatregelen :

 • sluiting van de commerciële instellingen na 20u, met uitzondering van:
  • restaurants en Take away diensten
  • supermarkten en grootwarenhuizen (tot 22u)
  • benzinepompen
  • ziekenhuizen, privé-klinieken en veeartsen
  • apotheken
  • begrafenisondernemers
  • sportclubs
 • verkoop van van alcoholische dranken aan de benzinestations is verboden
 • Samenkomsten beperket tot 10 personen

 

Algemene Informatie STRANDEN

!!Voor de toegang tot de stranden, zie document

 

**De autonome gebieden:

 • de Azoren: laten bezoekers toe mits voorlegging van een negatief COVID-19-attest (niet ouder dan 72 u). Indien men dit niet kan voorleggen, dient men een test te ondergaan op kosten van de plaatselijke overheid en wordt men in quarantaine geplaatst. Indien men positief test, wordt de quarantaine verlengd. Deze test wordt na de zesde dag na aankomst op de Azoren opnieuw uitgevoerd of zes dagen na de datum van de eerste test indien deze werd uitgevoerd voor uw aankomst op de Azoren. De officiële informatie kan u terugvinden via volgende link https://covid19.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/Boletim-Informativo-Ingl%C3%AAs_20200615_VF.pdf
 • Madeira: laat bezoekers toe mits voorlegging van een negatief COVID-19-attest (niet ouder dan 72 u). Indien men dit niet kan voorleggen, wordt men afgezonderd en dient men een test te ondergaan op kosten van de overheid, waarvan men het resultaat binnen de 12 uur ontvangt. Indien men positief test of niet over een negatief attest beschikt, wordt men14 dagen in quarantaine geplaatst.

Voor inlichtingen i.v.m het Coronavirus in Portugal raden wij u aan de website van de Direçao Geral da Saude te raadplegen: https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx - https://www.sns24.gov.pt/contacte-nos/ (in het Portugees).

Op de website EstamosOn https://covid19estamoson.gov.pt/ leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen voor Portugal, alsook een lijst met contacten van officiële instanties, waarmee u contact kunt opnemen over het onderwerp COVID-19 / coronavirus (beschikbaar in het Portugees).

Op volgende site https://www.vistos.mne.pt/en/highlights van het Portugees Ministerie van Buitenlandse Zaken, vindt u eveneens antwoorden op vaak gestelde vragen (beschikbaar in het EN/PT).

De hygiënische maatregelen met de betrekking tot Covid-19, staan uitgebreid beschreven in de sectie gezondheid en hygiëne.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

 
Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Portugal is een van de veiligste landen van Europa. Er zijn dus niet veel risico’s verbonden aan een reis naar Portugal.

Toch zijn er enkele aandachtspunten:

 • Naar aanleiding van een toename van diefstallen en met het oog op een zorgeloze vakantie, moet u héél voorzichtig zijn voor zakkenrollers in de toeristische buurten, met inbegrip van: openbaar vervoer, uitgaansbuurten, terrasjes, enz.. Het is ten sterkste aangeraden om uw originele documenten in het hotel te laten en u te voorzien  van een kopie. Indien u reist met de auto, zorg ervoor dat u niets zichtbaar, maar vooral geen documenten noch waardevolle spullen, in de auto achterlaat. Indien u reist met een huurauto, probeer waar mogelijk elke eventuele verwijzing (zelfklevers) naar de huurfirma op de wagen te verwijderen. Wegens een overvloed aan bankautomaten in het stadscentrum, is het onnodig om grote sommen cash geld bij zich te hebben. Een verwittigd reiziger is er twee waard!
 • Bij het zwemmen aan bepaalde stranden van de Atlantische Oceaan dient u goed op te letten voor de gevaarlijke zeestromingen. Een deel van het grondgebied (centrum en het zuiden van het land en de eilandengroep Azoren) bevindt zich in een gebied gevoelig aan seismische activiteiten.
 • In de zomermaanden heeft het land vaak te kampen met bosbranden.
 • Kleine criminaliteit blijft een groot probleem in Portugal.

 
Criminaliteit

Lissabon was tot kort een van de veiligste hoofdsteden van Europa maar de misdaadcijfers (kleine criminaliteit) zijn het laatste jaar noemenswaardig gestegen. Grote criminaliteit niet zo zeer maar in de buurt van de toeristische trekpleisters dient u meer en meer op te letten voor gauwdieven, handtassendieven en inbraken in auto’s (o.a. in Sintra). Ook in de winkelstraten en op het openbaar vervoer kan er best goed op de spullen gelet worden. Gauwdieven en handtassendieven zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen in Lissabon.

Enkele nuttige tips:

Lissabon: Wees vooral op uw hoede op de toeristentrams nummers 12, 15, 25 en 28 en eveneens op de luchthavenbus, op het plein Rossio, in de wijken Baixa en Chiado, ‘s nachts in de wijkBairro Alto, in de metro en op andere drukke toeristische plekken (Alfama, de verschillende miradouros of uitkijkpunten)

Porto: u moet vooral voorzichtig zijn in de havenbuurt en aan de kaaien.

Elders in Portugal: u dient voorzichtig te zijn op stranden, parkings, de drukkere uitkijkpunten aan de kust, de serras, in restaurants en toeristische attracties.

 • Draag uw documenten, kredietkaarten, tickets en geld nooit samen in één handtas of broekzak.
 • Draag liefst geen al te opzichtige of dure juwelen of uurwerken
 • Laat waardevolle zaken en identiteitsdocumenten in een kluis of op een andere veilige plaats als u deze niet gebruikt. U kan van uw identiteitskaart een kopie meenemen.
 • Laat nooit waardevolle zaken of bagage achter in uw auto, ook niet in de koffer
 • Huurwagens: publiciteitsklevers van de verhuurfirma die bevestigt zijn op de huurwagens, trekken systematisch dieven aan (bv.Goldcar). Het is dus ten stelligste aangeraden, indien mogelijk, deze van uw huurwagen te verwijderen.

Wat te doen als u bestolen bent:

 • Ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau om aangifte te doen en een politieverklaring te laten opstellen.
 • Laat zo snel mogelijk uw gestolen kredietkaarten en bankkaarten blokkeren (Card Stop België: 00 32 70 344 344). Doe dit ook voor uw identiteitskaart om identiteitsfraude tegen te gaan (Doc Stop 00200 2123 2123 of 0032 2518 2123). Indien u bestolen bent en niet meer over voldoende geld beschikt, kan u contact op nemen met familie of vrienden in België. Deze kunnen snel (binnen het uur) via geldtransfersystemen zoals Western Union Money Gram naar Millennium Bank of naar de postkantoren in Portugal geld versturen. Voor meer informatie, kan u of uw familie in België zich wenden tot de diensten van deze instellingen, of tot uw bank.
 • Indien u geen identiteitsdocumenten meer hebt, gaat u naar de Ambassade of één van de ereconsulaten voor nieuwe identiteitsdocumenten. De Ambassade of het ereconsulaat kan u een voorlopig paspoort uitgeven (geldigheid 1 maand, 10€ / 1 jaar 50€).

U dient zich persoonlijk bij de Ambassade of het ereconsulaat aan te bieden, in het bezit zijn van twee recente pasfoto's en de politieverklaring. U zal gevraagd worden om een aanvraagformulier in te vullen en de kosten van het reisdocument meteen te betalen.

 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.