Albanië

kaart Albanië

Laatste update

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

  • Het aantal bevestigde gevallen van Covid-19 in Albanië blijft stijgen. De epidemiologische toestand is sinds het begin van de maand juni duidelijk verslechterd.   
  • Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, dus ook naar Albanië, blijven vooralsnog verboden.  
  • Albanië opende de landsgrenzen met Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro en Griekenland op 1 juni. Al deze buurlanden hanteren zelf echter nog grensbeperkingen.
  • Voorlopig kunnen enkel mensen in het bezit van een EU-paspoort of verblijfsvergunning vliegen vanuit Albanië naar bestemmingen in de EU.
  • Indien u zich in Albanië bevindt, dan raden wij u aan om de situatie in de media te volgen, de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen, en de toepasselijke voorzorgs- en preventiemaatregelen na te leven.
  • Er gelden op dit moment geen avondklok of beperkingen inzake bewegingsvrijheid meer, wel zijn er hygiënische maatregelen van kracht die strikt moeten worden opgevolgd. Restaurants, winkels, parken en fitnesscentra zijn open met een strikt veiligheidsprotocol. Zijn voorlopig nog gesloten: openbaar vervoer, nachtclubs, zwembaden, theaters, cinema’s, grote events en bijeenkomsten.

De COVID-19 maatregelen in Albanië worden regelmatig aangepast. Voor de actuele stand van zaken kan u volgende site raadplegen: https://new.shendetesia.gov.al (in het Albanees)

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan het Coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl.

 

De politieke situatie is gespannen en er kunnen demonstraties zijn, met een risico op geweld. Wees alert en vermijd plekken waar demonstraties of samenscholingen plaatsvinden. Volg het nieuws en houd er rekening mee als uw reistraject plant.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Sécurité générale

In Albanië kan ondanks bepaalde veiligheidsrisico’s doorgaans veilig gereisd worden, voor zover de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.

 
Criminaliteit

Over het algemeen komt kleine criminaliteit (zakkenrollen en gauwdiefstal) vooral voor in de steden en de andere toeristische trekpleisters. Dit geldt eveneens voor het openbaar vervoer (bussen en stations). Waakzaamheid is geboden en de reiziger wordt aangeraden waardevolle zaken verborgen te dragen of - indien mogelijk - in de kluis van hun hotel te bewaren. Kopieën van identiteitspapieren kunnen van pas komen in geval van verlies of diefstal. Bedelaars kunnen soms zeer hardnekkig zijn, maar gewelddadigheid komt weinig voor.

Wapenbezit is algemeen verbreid en sporadisch zijn er gewelddadige episodes en schietpartijen. Deze zijn evenwel niet specifiek tegen buitenlanders gericht en lijken eerder gerelateerd aan interne afrekeningen (criminele milieus).

Bezoekers worden geadviseerd samenscholingen en demonstraties te mijden.

In de hoofdstad Tirana en op andere plaatsen in het land komen regelmatig demonstraties voor. Daarbij kan geweld worden gebruikt. Wees alert en vermijd plekken waar demonstraties zijn. Volg het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naar toe reist bijvoorbeeld via de (sociale) media.

 
Nuttige nummers

Wegpolitie: 126
Noodnummer politie: 129
Brandweer: 128
Medisch noodnummer: 127

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.