Finland

Finland

Laatste update

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. De tabel ‘U vertrekt naar ...’ met drie kleuren geeft aan of u een land binnen mag reizen (groene kleur), er binnen mag onder voorwaarden (zoals in acht nemen van een quarantaine, het afleggen/voorleggen van een Covid-test of het vermijden van lokale lockdownzones) (oranje kleur) of niet binnen mag (rode kleur).

2. Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven tot nader order verboden, op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

3. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. TENZIJ U TERUGKEERT UIT EEN ‘hoogrisicogebied’ dat wordt aangeduid op de tabel ‘U keert terug uit ...’: wie terugkeert uit een van deze gebieden dient verplicht in zelfisolatie te gaan (rode zone) of verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen na terugkeer (oranje zone). Meer info over de verplichte quarantaine in België vindt u op www.info-coronavirus.be.

4. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

Reizen naar Finland is mogelijk.

 

Finland versoepelt de regels ter bestrijding van Covid-19 gradueel, waardoor ook het openbare leven stilaan herneemt. Alle details over de vigerende maatregelen kan u vinden op https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus (in het Fins en het Engels).

Voor reizigers die in Finland aankomen uit België, Noorwegen, Denemarken, IJsland, Estland, Letland,  Litouwen, Nederland, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Malta, Duitsland, Slovakije, Slovenië, Hongarije, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Cyprus, Andorra, San Marino en het Vaticaan zijn er geen reisbeperkingen, maar met ingang van 27 juli zullen reisbeperkingen geherintroduceerd worden voor reizigers uit Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland. De Finse regering zal de situatie om de twee weken opnieuw evalueren. Reizigers uit de landen waarvoor er geen reisbeperking is zijn eveneens vrijgesteld van de quarantaineverplichting.

Voor alle andere reizigers blijft de basisregel voor de toegang tot het Finse grondgebied dat enkel Finnen en buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning in Finland het land binnen mogen, alsook EU-burgers of personen met een geldige verblijfsvergunning in een EU-lidstaat die op terugweg zijn naar hun thuisland. Beroepsmatige reizen uit de Schengenzone of het VK worden ook toegelaten. Bijkomende versoepelingen voor enkele uitzonderingscategorieën betreffen o.a. familiebezoeken en studenten. Nadere details over de versoepeling kan u vinden op www.raja.fi (in het Fins en het Engels). Na aankomst in Finland dient men 14 dagen in zelfquarantaine te blijven.

Er zijn rechtstreekse vluchten tussen Helsinki en Brussel en ook het ferryverkeer op de Baltische Zee herneemt stilaan.

De Ambassade van België in Helsinki blijft telefonisch en via mail bereikbaar en is enkel na afspraak open. In de mate van het mogelijke geven wij op dit moment de voorkeur aan dienstverlening per mail of telefoon.

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Reizen in Finland levert geen veiligheidsproblemen op.

 
Criminaliteit

Finland kent een lage criminaliteit. Waakzaamheid blijft steeds geboden in de buurt van de stations en drukke winkelstraten in de grote steden, de luchthavens (zakkenrollers), vooral in het zomerseizoen (juni-juli-augustus).

Algemeen noodnummer: 112

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.