Oekraïne

kaart Oekraïne

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Evenals de Oekraïense grenzen opnieuw open zijn gesteld voor buitenlanders, blijven niet-essentiële reizen naar Oekraïne momenteel verboden.

 

Er zijn momenteel 66 buitengrenscontroleposten die open zijn, inclusief 15 controleposten in de luchthavens van Oekraïne.

1. Buitenlanders, dus ook Belgen, met een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne kunnen zonder bijkomende voorwaarden Oekraïne binnenkomen.

2. Alle andere buitenlanders, dus ook Belgen, moeten een specifieke verzekeringspolis kunnen voorleggen die ook de behandeling voor COVID-19 dekt evenals observatie gelinkt aan COVID-19.

Deze polis moet opgesteld zijn ofwel door een Oekraïense verzekeringsmaatschappij, ofwel door een buitenlandse verzekeringsmaatschappij die een vertegenwoordiging heeft in Oekraïne, ofwel door een buitenlandse verzekeringsmaatschappij die een contractuele relatie heeft met een verzekeraar in Oekraïne (bijstand).

Bij vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met uw Belgische verzekeraar voor het opstellen van een speciale verklaring voor Oekraïne bij uw polis (Belangrijk : deze extra verklaring of de hele verzekeringspolis dient in het Engels, Russisch of Oekraïens opgesteld te worden zodat lokale ambtenaren in Oekraïne dit kunnen lezen). De lokale, Oekraïense verzekeringsmaatschappijen bieden tevens hun diensten aan aan de buitenlandse reizigers die het territorium van Oekraïne na 15 juni 2020 willen betreden.

3. Bovendien legt Oekraïne een verplichte observatie op aan alle buitenlanders die afkomstig zijn uit landen met een belangrijke verspreiding van COVID-19. BELGIE behoort tot die categorie landen en bijgevolg zullen alle Belgen die in UA binnenkomen onderworpen worden aan auto-isolatie of observatie gedurende 14 dagen. (Mogelijkheid tot controle hiervan via app Дій Вдома / Diy vdoma / Act at home).

Er is een mogelijkheid tot vrijstelling van deze auto-isolatie of observatie indien de persoon in kwestie negatief test op PCR test nadat hij Oekraïne is binnengekomen. De reiziger kan een PCR-test in gecertificeerde Oekraïense referentielaboratoria of laboratoriumcentra doen, zowel privé als publiek. In de wachtperiode voor de resultaten van de test blijft de reiziger in isolatie.  Als de test negatief is, brengt dit laboratorium het Volksgezondheidscentrum hiervan op de hoogte en wordt de persoon automatisch uitgesloten van de app "Diy vdoma". De PCR-test wordt op eigen kosten uitgevoerd.

Het indienen van buitenlandse  negatieve COVID-19-testen tijdens de grenscontrole op aankomst zal door de Oekraïense grenspolitie niet  aanvaard zijn. 

 

I. MOGELIJKHEDEN OM OEKRAINE TE VERLATEN VIA DE WEG:

Binnen de EU is er nu opnieuw vrij verkeer voor automobilisten doorheen alle landen die behoren tot de SCHENGEN-zone.

  • Belgische/EU automobilisten (personenwagen/minibus max. 9 personen) in Oekraïne zonder tekenen van COVID-19-besmetting die wensen terug te keren naar België/hun EU-land kunnen gebruik maken van de humanitaire corridor door Hongarije. De Oekraïense grenspost Chop (Tysa)-Zahon (CSOP-ZAHONY) is open elke dag tussen 16.00 en 20.00 CET en men rijdt richting Oostenrijk naar Hegyeshalom-Nickelsdorf (grenspost open tussen 21.00 u. en 05.00 u. ’s morgens). U moet de opgegeven route volgen. Vervolgens onmiddellijke transit door Oostenrijk en Duitsland richting België.
  • Roemenië laat opnieuw transit door haar grondgebied toe (zie reisadvies voor Roemenië).
  • Polen staat nu toe dat EU-onderdanen per wagen over haar grondgebied transiteren (maximumduur: 12 uur) op weg naar huis.
  • Open grensposten tussen Oekraïne en Polen (voor EU-automobilisten): Krakivets - Korchova, Yahodyn - Dorohuysk
  • Verder zijn er ook nu en dan chartervluchten uit Kyiv naar Europese steden.

 

II. INTERNE MAATREGELEN BINNEN OEKRAINE ivm COVID-19

Oekraïne is in quarantaine tot 31 augustus 2020.

De regering heeft beslist om de adaptieve quarantaine te verlengen tot en met 31 augustus.

Afhankelijk van de epidemische omstandigheden, zullen alle regio’s verdeeld worden in bepaalde zones: groen, geel, oranje en rood op basis van het epidemische risico van COVID-19 verspreiding.

Maatregelen geldig voor de vier zones (groen, geel, oranje en rood) :

-           Mondmasker is verplicht in openbare plaatsen en het openbaar vervoer

-           Organisatie van openbare evenementen : maximum 1 persoon per 5 m²

-           Bioscopen, maximum capaciteit van 50 %

-           Op het openbaar vervoer mag men enkel de zitplaatsen bezetten

Bijkomende verboden voor de gele zones :

-           Bezoek van sociale instellingen met oudere personen behalve diegene die in crisis-mode functioneren.

Bijkomende verboden voor de oranje zones :

-           Werking van gastverblijven (jeugdherberg, vakantiegebieden etc.), voor bepaalde hotels kunnen uitzonderingen gelden

-           Werking van uitgaanscentra, nachtrestaurants

-           Niet-dringende hospitalisaties

-           Sportzalen, fitnesscentra, culturele instellingen

-           Bijkomende aankomsten bij zomerkampen

-           Organisatie van openbare evenementen: maximum 1 persoon per 20 m² , voor een maximum van 100 toegelaten personen

Bijkomende verboden voor de rode zones :

-           Werking van het openbaar vervoer

-           Werking van de onderwijsinstellingen

-           Werking van de uitgaanscentra en de winkelcentra, van restaurants en cafés

Het is verboden de verplichte quarantaine te verlaten zonder toelating.

Verboden zijn: bezoeken aan instellingen die sociale diensten leveren, die palliatieve zorg en andere sociale hulp geven.

Iedereen moet zijn identiteitskaart bijhebben op straat.                                                               

Zware boetes voor degenen die de maatregelen niet respecteren.

Verplichte zelf-isolatie voor degenen die in contact kwamen met een door covid-19 besmette persoon, behalve voor personeel dat degelijke beschermkledij droeg.

Verplichte zelf-isolatie voor personen waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn met covid-19 en voor zieke personen die niet naar het hospitaal moeten en thuis revalideren.

Alle personen komende uit de niet door Oekraïense regering gecontroleerde gebieden (deel van de Donbas en de Krim) worden in een hospitaal geplaatst voor quarantaine

U kan zich informeren via volgende websites.

  •  

 

Alle reizen naar de delen van de provincies Donetsk en Loehansk die niet door de Oekraïense regering worden gecontroleerd, evenals naar het schiereiland Krim worden afgeraden.

De Oekraïense Autoriteiten geven slechts in uitzonderlijke gevallen een speciale toelating af om naar die gebieden te reizen.

Wij raden de reizigers aan gebruik te maken van TRAVELLERSONLINE, een nuttig instrument bij consulaire bijstand: https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Sécurité générale

1. Oost-Oekraïne

Ondanks een staakt-het-vuren in de oostelijke provincies Loehansk en Donetsk wordt langs de contactlijn nog dagelijks en soms zeer hevig  regelmatig over en weer geschoten door  zowel gewapende ‘separatistische’ groepen als door de Oekraïense strijdkrachten. Hierbij worden niet enkel handvuurwapens gebruikt, maar wordt  ook zwaarder militair materieel ingezet. Bovendien ligt de conflictzone bezaaid met mijnen en onontploft oorlogstuig en circuleren er veel oorlogswapens. Om deze redenen worden alle reizen naar de conflictzone gebieden van beide provincies afgeraden. Dit conflict dat haar  6de jaar is ingegaan heeft reeds meer dan 10.000 doden gemaakt, militairen en burgers.

Buitenlanders die alsnog aan de grenzen met, of naar het conflictgebied de afgescheiden zelfverklaarde volksrepublieken (DNR,LNR) in het oosten reizen, moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort, met Oekraïens visum of verblijfsvergunning indien vereist, en een speciale toelating. Zij zullen langs de check-points passeren aangeduid door de Oekraïense autoriteiten voor de in- en uitreis naar/van het conflictgebied. Lees aandachtig de instructies in de bijlage 1.

Voor het aanvragen van een speciale toelating (State Migration Service of Ukraine) raadpleeg:
https://ssu.gov.ua/ua/pages/32 (enkel in Oekraïense versie)
Register van toelatingen (voor de verschillende types van speciale toelatingen), zie:
https://urp.ssu.gov.ua (enkel in Oekraïense versie)
Voor een lijst van de Check-points (State Border Service of Ukraine), kijk op:
http://dpsu.gov.ua/en/activity/propusk-cherez-kordon

Buitenlanders die de conflictzone binnenreizen of verlaten via internationale grensposten met de Russische Federatie waar die niet door de Oekraïense overheid gecontroleerd worden, begaan krachtens de Oekraïense wetgeving een strafbare daad. Zij zullen voortaan de toegang ontzegd worden tot het grondgebied van Oekraïne voor een aantal jaren.

Omdat de zelfverklaarde volksrepublieken internationaal niet erkend worden is het voor de ambassade onmogelijk om er consulaire bijstand te bieden.


2. De Krim

Het Krim-schiereiland werd in maart 2014 illegaal door de Russische Federatie geannexeerd. Voor België behoort de Krim volkenrechtelijk nog steeds tot Oekraïne. België erkent de aanhechting van de Krim bij de Russische Federatie dan ook niet en kan om die reden geen consulaire bijstand verlenen in deze zone.  Het is dus niet raadzaam  om, behalve echt noodzakelijk, naar de Krim te reizen.

Er is geen officiële vliegtuig-, trein- of busverbinding tussen Oekraïne en de bezette Krim.

Reist u toch over land vanuit Oekraïne naar de Krim, of vanuit de Krim naar Oekraïne, dan heeft u een speciale toelating nodig van de Oekraïense overheid. Heeft u die toelating niet, dan beschouwt de Oekraïense overheid uw reis als illegaal en riskeert U een sanctie (bvb. verbod om gedurende de komende jaren het Oekraïens grondgebied te betreden). U bent verplicht de landelijke check-points van de Oekraïense overheid te gebruiken.

De Oekraïense overheid aanvaardt niet dat reizigers (vliegtuig, boot of wagen) vanuit de Russische Federatie via de Krim naar het Oekraïense vasteland doorreizen.

De Oekraïense overheid heeft verklaard dat de zeehavens van Kerch, Sevastopol, Feodosia, Yalta en Yevpatoria ontoegankelijk zijn voor de internationale scheepvaart.

Voor meer informatie ga naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Kyiv:
http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements.

De procedure voor de speciale toelatingen (State Migration Service of Ukraine) vindt u op:
http://uk.mfa.gov.ua/en/press-center/comments/3952-rules-on-entry-into-and-exit-from-crimea
https://mip.gov.ua/en/content/vizd-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-ar-krim-dlya-inozemnih-zhurnalistiv.html
https://dpsu.gov.ua/en/the-order-of-entry-and-exit-foreigners-and-stateless-persons

Over de ‘check-points’ om de Krim te betreden of te verlaten, contacteer de ‘State Border Service of Ukraine’: http://dpsu.gov.ua/en/activity/propusk-cherez-kordon

 

3. Algemeen

Belgen die naar Oekraïne reizen of er zich bevinden, wordt  aangeraden om een bijzondere waakzaamheid aan de dag te leggen en de lokale berichtgeving op de voet te volgen, zich te informeren over plaatsen waar zich betogingen en protesten voordoen en deze plaatsen te mijden. Manifestaties kunnen namelijk tot ongeregeldheden leiden met gebruik van fysiek geweld.
 
Criminaliteit

Pas op voor zakkenrollers op drukbezochte openbare plaatsen. Het is afgeraden om gebruik te maken van niet-officiële taxi's. Wees ook voorzichtig in nachttreinen.

Let op met wie u omgaat en wees waakzaam voor corruptie en allerlei wanpraktijken, ook degene die via het internet aangeboden worden: kleine aankondigingen, contact- en huwelijksagentschappen, gearrangeerde huwelijken, schijnhuwelijken, verhuur van appartementen, georganiseerde zwendel, verzoek om geldelijke noodhulp vanwege een persoon uit uw adresboek maar met ander e-mailadres, online medische zorgen, enz.

Bekijk ook de informatie op de website van de Belgische ambassade in Kyiv.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.