Bosnië-Herzegovina

kaart Bosnië en Herzegovina

 

 
Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

De Bosnische ministerraad heeft besloten om de grenzen van het land voor buitenlandse reizigers van de landen van Europese Unie en van het Schengengebied op 16 juli te heropenen, op voorwaarde dat zij een negatieve Covid-19-test voorleggen, van een geautoriseerd laboratorium en niet ouder dan 48 uur op het moment van binnenkomst.

Ter herinnering: voor Belgische reizigers zijn op dit moment énkel essentiële reizen naar Bosnië en Herzegovina toegestaan.

De doorreis over het grondgebied van Bosnië en Herzegovina bij Neum ("corridor van Neum") blijft mogelijk (in één dag en zonder onderweg te stoppen), zonder testverplichting. 

De quarantaine- en isolatieregels zijn sinds 21 mei opgeheven.

De luchthavens van het land zijn vanaf 1 juni opnieuw open. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat het aantal vluchten momenteel zeer beperkt blijft. Vanwege de hoge besmettingsgraad in het land is het mogelijk dat sommige luchtverbindingen naar de Europese Unie opnieuw opgeschort zullen worden.

Sinds begin juni kent het land een zeer sterke toename van het aantal vastgestelde coronabesmettingen, een stijgende trend die in juli bevestigd werd. Reizigers dienen zich bewust te zijn van het feit dat hun toegang tot de buurlanden van Bosnië hierdoor aan bepaalde extra voorwaarden onderworpen kan worden (quarantaine van 14 dagen in Kroatië bijvoorbeeld).

Hygiënemaatregelen: de beperkende maatregelen werden geleidelijk aan versoepeld: de meeste winkels kunnen opnieuw hun deuren openen, inclusief bars en restaurants (niet later dan 23 uur in Republika Srpska en middernacht in de Federatie van BiH). Verschillenden maatregelen om de verspreiding van de epidemie te beperken zijn nochtans nog van kracht, zoals richtlijnen inzake sociale afstand, het verbod op bijeenkomsten van meer dan 50 personen in Republika Srpska; van meer dan 50 personen in binnenruimtes en 100 buiten in de Federatie van BiH) en het verplicht dragen van een mondmasker (overal verplicht in Republika Srpska; in de Federatie is het dragen van mondmaskers verplicht in alle gesloten ruimtes, in het openbaar vervoer en ook buiten als de 2 meter afstand niet mogelijk is). In geval van overtreding kunnen geldboetes opgelegd worden.

Reizigers worden aangespoord om de maatregelen en de voorschriften van de lokale overheden nauwgezet te volgen

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Indien de elementaire voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd, kan in Bosnië en Herzegovina, zonder noemenswaardige problemen worden gereisd. De algemene veiligheidssituatie in Bosnië en Herzegovina is relatief goed en stabiel.

Tweeëntwintig jaar na de oorlog doen spanningen tussen de drie etnische en religieuze bevolkingsgroepen (Servisch - Orthodox; Kroatisch - Katholiek en Bosniaak - Moslim) zich nog zelden voor. Er kunnen zich evenwel nog sporadisch incidenten voordoen.

Het is aangeraden zowel voor als tijdens uw verblijf ter plaatse de actualiteit te volgen. Het is eveneens raadzaam om uit de buurt te blijven van demonstraties of ongewone massabijeenkomsten.

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, wordt reizigers aangeraden hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 
Mijngevaar


Aangezien nog in tal van gebieden mijnen worden aangetroffen, is het raadzaam niet van de geasfalteerde of geplaveide hoofdwegen af te wijken en zich niet in vernielde of verlaten gebouwen te begeven. Mijnenvelden zijn niet noodzakelijk duidelijk gemarkeerd of afgebakend. Bovendien hebben overstromingen ook grondverschuivingen op bepaalde mijnenvelden veroorzaakt en is bijkomende waakzaamheid zeker aangewezen. Voor wandelingen in de natuur is het aangeraden om gebruik te maken van een lokale gids.

Ook de lokale kennis over de aanwezigheid van mijnen in een bepaalde streek is niet altijd accuraat. Voor meer informatie kan u terecht bij het Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre (BHMAC): http://www.bhmac.org, http://www.bhmac.org of +387 (0) 33 253 800.

 
Terreurdreiging


Reizigers wordt aangeraden om publieke manifestaties te vermijden en de veiligheidsmaatregelen van de lokale autoriteiten op te volgen.

 
Criminaliteit


Waakzaamheid is vereist voor berovingen (soms met dreiging van geweld en vooral na zonsondergang). Gauwdieven en zakkenrollers zijn vooral actief in de toeristische trekpleisters zoals Sarajevo, Mostar en Medjugorje. Autodiefstal komt vrij frequent voor. Men mag nooit waardevolle zaken en dokumenten in de auto achterlaten.

Wilde dieren

In bergachtige gebieden zijn er beren, wolven, adders en schorpioenen aanwezig.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.