Guyana

kaart Guyana

 

Laatste update

Bij reizen in Guyana is waakzaamheid geboden, in het bijzonder in Georgetown.

Reizigers dienen bijzonder waakzaam te zijn om niet (onbewust) met drugs in aanraking te komen.

 

 

Description

Sécurité générale

De criminaliteit is van een middelhoog tot hoog niveau. Diefstal, (gewapende) overvallen, car-jacking, schietpartijen, inbraak en – uitzonderlijk – ontvoering kunnen voorkomen.

De criminaliteit is gecontreerd in de steden. Zij richt zich niet in het bijzonder tegen buitenlanders maar wel tegen personen die tekenen van materiële welstand vertonen (in het openbaar dragen van juwelen, dure ICT-tools, enz). In de steden, o.m. in Georgetown, dient men te vermijden zich op straat te begeven na het vallen van de avond. Overdag begeeft men zich best enkel in de drukste hoofdstraten. Er hebben verscheidene incidenten plaatsgevonden op de weg naar de internationale luchthaven. Deze weg dient derhalve vermeden te worden tussen 23u en 5u.

Het binnenland is over het algemeen veiliger maar wel desolaat.

Om risico's verbonden aan de onveiligheid te beperken, wordt u aangeraden om de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

  • draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (juwelen, dure ICT-tools) ;
  • begeef u tijdens de avond/nacht niet op straat in de grote steden en verplaats u bij voorkeur in gezelschap ;
  • draag steeds een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak ;
  • indien u beroofd wordt, bied geen weerstand en geef de voorwerpen af die men vraagt ;
  • contacteer meteen uw Ambassade ingeval van geschillen met de ordediensten.

Volgende noodnummers kan men best steeds op zak dragen:

  • politie: 911
  • brandweer: 912
  • medische spoeddienst Eerste Hulp: 911
  • ambulance-dienst: 913
  • kustwacht: VHF-kanaal 16