Argentinië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

Alle niet-essentiële reizen naar Argentinië zijn momenteel verboden

De sanitaire noodtoestand is uitgeroepen in Argentinië per Dekreet 260/2020.

President Alberto Fernández heeft “de preventieve en verplichte sociale afzondering” vanaf 03/08/2020 tot en met 16/08/2020 middernacht verlengd (Decreto 641/2020voor het Grootstedelijk Gebied van Buenos Aires (AMBA), de Provincie van Jujuy, de « departamentos » van Atreucó, Catriló, Capital en Toay van de Provincie van La Pampa, het « departamento » van Güer Aike van de Provincie van Santa Cruz en het « departamento » van Río Grande van de Provincie de Tierra del Fuego.

 • Iedereen moet in zijn woonplaats blijven.
 • Uitgaan is alleen toegestaan ​​voor noodzakelijke aankopen in zijn buurt. 
 • Publieke en privé-evenementen zijn verboden, zowel sociaal, cultureel, recreatief, sportief of religieus.
 • Uitzonderingen worden voorzien voor activiteiten en diensten die als essentieel worden beschouwd (meer informatie hier).
 • Voor elke reis buiten uw buurt is een verkeersvergunning vereist (meer informatie hier). Oude verkeersvergunningen (afgegeven vóór 07/01/2020) zijn niet meer geldig, er moet een nieuw verzoek worden ingediend.
 • Zich buiten de verblijfplaats begeven zonder reden zal beschouwd worden als een inbreuk op de volksgezondheid.
 • Verschillende lokale versoepelingen zijn voorzien. Het is raadzaam de websites van de lokale en provinciale overheden onder andere te raadplegen om zich hierover te informeren op met name de websites van gemeenten en provincies.

Elders is "preventieve en verplichte sociale afstand" van toepassing op “partidos” en “departamentos” met een gezondheidssysteem dat voor de sanitaire aanvraag voldoende en geschikt is, waar het virus niet communautair wordt overgedragen en waarvan de virusreplicatietijd minder dan 15 dagen is. Het is raadzaam de websites van de lokale en provinciale overheden onder andere te raadplegen om op de hoogte te zijn van de lokaal geldende maatregelen. De onderstaande regels kunnen aan de lokale omstandigheden worden aangepast.

 • Het is niet toegestaan ​​om zich te verplaatsen buiten de grenzen van het "partido" of "departamento" waar u woont behalve met een verkeersvergunning (meer informatie hier).
 • Mensen kunnen circuleren, werken en hun activiteiten uitoefenen zolang er tussen elke persoon een afstand van twee meter wordt aangehouden.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • De geldende hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van de handen en het hoesten in de plooi van de elleboog respecteren.
 • Ruimtes ventileren en oppervlakken desinfecteren.
 • Alle economische, industriële, commerciële of dienstverlenende activiteiten moeten een door de provinciale gezondheidsautoriteiten goedgekeurd werkingsprotocol hebben.
 • Sportieve, artistieke en sociale activiteiten zijn beperkt tot een maximum van 10 personen en een dichtheid van 1 persoon voor 2 m2 verkeersruimte.
 • Face-to-face onderwijs blijft opgeschort. De gedeeltelijke en geleidelijke hervatting zal door het Ministerie van Onderwijs gecoördineerd worden.

De volgende activiteiten zijn verboden:

 • Publieke en privé-evenementen van meer dan 10 personen;
 • Sociale bijeenkomsten in privé-plaatsen of woningen zijn verboden ongeacht het aantal betrokken personen;
 • Sportactiviteiten met meer dan 10 deelnemers of waarbij de afstand van 2 meter niet gerespecteerd kan worden.
 • Bioscopen, theaters, nachtclubs en culturele centra;
 • Openbaar interstedelijk, interprovinciaal en internationaal personenvervoer, met uitzonderingen voor essentiële werknemers;
 • Toeristische activiteiten.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 • Het gebruik van beschermende elementen die de neus, mond en kin bedekken is verplicht in alle openbare ruimtes. Deze verplichting is ook van toepassing tijdens reizen met het openbaar vervoer of in het geval van privévervoer vanaf 2 personen alsook wanneer u zich begeeft in winkels en andere gesloten plaatsen die klanten/patiënten ontvangen.
 • Voedselwinkels en apotheken die als essentiële winkels beschouwd worden blijven open tijdens hun normale openingstijden.
 • Niet-essentiële buurtwinkels zijn toegankelijk volgens de DNI (laatste nummer even, even dagen en laatste nummer oneven, oneven dagen).
 • Restaurants kunnen afhaal- of bezorgdiensten aanbieden.
 • Bankbalies zijn toegankelijk op afspraak. Sommige Western Union-agentschappen zijn open (één dag of twee dagen toegang per week, afhankelijk van het laatste cijfer van uw DNI of paspoort).
 • Notarissen (“escribanos”) en advocaten hebben hun werkzaamheden hervat.
 • Het openbaar vervoer is voorbehouden aan werknemers die als essentieel beschouwde functies vervullen. Ook vervoert het openbaar vervoer alleen nog zittende passagiers. De metro stopt alleen nog bij een beperkt aantal stations (meer informatie hier). De verschillende lijnen die de Ciudad de Buenos Aires (Retiro) verbinden met de Provincie Buenos Aires volgen dezelfde logica.
 • Recreatieve uitstapjes worden toegestaan voor kinderen tot 16 jaar van maximaal een uur per dag, binnen 500 m van hun verblijfsplaats en alleen tussen 10:00 en 18:00 uur.
 • Lichaamsbeweging (wandelen, hardlopen, fietsen en skaten) buitenshuis wordt toegestaan van 18:00 tot 10:00 uur, afhankelijk van de DNI (laatste nummer even, even dagen en laatste  nummer oneven, oneven dagen). Het dragen van een mondmasker is verplicht, behalve voor hardlopen. Het is verboden om een ​​transportmiddel te gebruiken om deze activiteit uit te voeren.
 • De volledige informatie vindt u hier.

INGANG EN UITGANG VAN HET LAND

Argentinië binnenkomen is, tot nader order, verboden voor buitenlandse onderdanen. Argentijnse onderdanen en buitenlandse residenten die het land binnenkomen moeten zichzelf in strikte quarantaine plaatsen zonder hun verblijfsplaats te verlaten voor 14 dagen en gebruik maken van de applicatie “Cuidar” van het Argentijnse Ministerie van Volksgezondheid.

De regering heeft besloten de verkoop van tickets voor commerciële vluchten tot 01/09/2020 te verbieden. Deze maatregel zal elke 2 weken herzien worden en kan worden ingekort. Speciale vluchten met een beperkte maar regelmatige frequentie zullen in de maanden juli en augustus georganiseerd worden, onder andere, door de luchtvaartmaatschappijen Aerolíneas Argentinas,  Air France, Iberia en KLM (we nodigen u uit om onze Facebook-pagina te volgen voor meer informatie).

 Interne vluchten en langeafstandsbussen zijn momenteel geschrapt, op enkele uitzonderingen na: o.a. luchtvaartmaatschappij Aerolíneas Argentinas met betrekking tot het interne luchtverkeer en bepaalde busmaatschappijen.

Toeristen wier wettelijke verblijfsperiode is verstreken vanaf 17/03/2020 krijgen een verlenging van 150 dagen (Disposiciones 1714/2020, 1923/2020, 2205/2020, 2434/2020 en 2631/2020).

REISTOELATING OM DE LUCHTHAVEN VAN EZEIZA TE BEREIKEN

Elke buitenlandse onderdaan die geen symptomen vertoont compatibel met Covid-19 mag reizen om zich rechtstreeks naar de internationale luchthaven van Ezeiza te begeven met als doel een vlucht te nemen om het land te verlaten. 

Daarvoor moet u een bevestiging van terugvlucht (best afgedrukt) hebben. Voor mensen die niet naar de luchthaven vertrekken vanuit Ciudad de Buenos Aires, is een door onze Ambassade afgegeven reistoelating nodig zodat u deze kan voorleggen aan de Argentijnse autoriteiten in geval van controle. Volgens de nieuwe geldende maatregelen kunt u onderweg niet stoppen, voor lange reizen moet u bijgevolg ten minste twee chauffeurs voorzien. Evenzo kunt u maximaal 24 uur voor uw vertrek van uw vlucht in of nabij Buenos Aires aankomen. Argentinië heeft echter een uitzondering ingevoerd voor mensen in de provincies Tierra del Fuego en Santa Cruz. Deze personen kunnen, met een door de Ambassade afgegeven speciale reistoelating, zonder bevestigde terugvlucht en zonder inachtneming van de 24-uurs termijn naar Buenos Aires gaan. Om u te kunnen helpen in geval van politiecontrole, raden we u aan om niet ’s nachts te reizen.

Gelieve contact met ons op te nemen, tijdens kantooruren, en meer dan 60 werkuren voor de vertrektijd van uw huidige woonplaats, door ons een kopie van uw vliegtuigticket (in het geval van de provincies Tierra del Fuego en Santa Cruz, uw adres in die provincies), de details van uw vervoermiddel en van uw mogelijke accommodatie in Buenos Aires op te sturen (in het geval van de provincies Tierra del Fuego en Santa Cruz is het verplicht om het adres door te geven waar u in Buenos Aires zal verblijven). Tenzij in het geval van gerechtvaardigde noodsituaties, is het niet mogelijk om u deze vergunning in het weekend af te geven.

Onze Ambassade kan alleen een reisnota afgeven aan Belgische onderdanen. 

Als u symptomen ondervindt die compatibel zijn met Covid-19, neem dan telefonisch contact op met de medische diensten (ga niet rechtstreeks naar het ziekenhuis) en breng ons onmiddellijk op de hoogte.

Gedetailleerde informatie (in het Spaans) is te vinden op de website van het Argentijnse Ministerie van Volksgezondheid. Het Ministerie heeft ook een speciale Covid-19 applicatie ” Cuidar” ontwikkeld.

Voor alle praktische vragen met betrekking tot uw reis, nodigen wij u uit om eerst uw luchtvaartmaatschappij, reisbureau en/of verzekeringsmaatschappij te raadplegen.

 

We raden alle Belgische reizigers in Argentinië, als u dit nog niet hebt gedaan, sterk aan om zich in te schrijven op TravellersOnline

 

 

Description

Sécurité générale

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Argentinië doorgaans veilig gereisd worden.

De sociale onrust neemt echter toe. Het verdient aanbeveling uit de buurt te blijven van de betogingen, die  regelmatig plaatsvinden. Zij verlopen doorgaans vreedzaam, maar geweld valt nooit uit te sluiten. Ook goed om weten is dat in het kader van grote internationale evenementen de Argentijnse autoriteiten van nabij de deelnemers aan protestacties volgen.

Sommige protestgroepen geven verder ook uiting aan hun ongenoegen door middel van wegversperringen, die het verkeer in Buenos Aires en elders in het land tijdeljik kunnen lamleggen. Reizigers worden verzocht hiermee rekening te houden bij het uitwerken van hun reisplannen (geblokkeerde toegang tot de luchthaven, verstoord busverkeer, etc.).

Op zondag 27 oktober 2019 vinden in Argentinië presidentsverkiezingen plaats, met een eventuele tweede ronde voorzien op 24 november 2019. Naar aanleiding van deze verkiezingen is het waarschijnlijk dat er in de week voorafgaand en de weken nadien meer en grotere manifestaties plaatsvinden. Gezien de huidige economische situatie is een plaatselijke en kortstondige ontsporing niet onmogelijk, en er wordt dan ook sterk aangeraden om uit de buurt van deze manifestaties te blijven.
 
 
Criminaliteit

Gauwdiefstal, agressie en (on)gewapende overvallen zijn de meest voorkomende gevallen van criminaliteit.

In Buenos Aires is waakzaamheid geboden in alle wijken. Het is aangeraden om in de toeristische wijken te blijven. Vermijd de zuidelijke wijken van de stad en de stadsranden, waar de meest achtergestelde wijken gelegen zijn. Vooral in de toeristische wijk "La Boca" of in San Telmo tijdens de zondagsmarkt, is voorzichtigheid aangewezen. Ook rond de grote stations, en uiteraard in deze stations zelf (Retiro, Constitución, Once) dient men bijzondere waakzaamheid aan de dag te leggen, aangezien hier steeds meer zakkenrollers voorkomen. Het wordt ten zeerste afgeraden om op wandel te gaan in de sloppenwijken of "villas miserias" van Buenos Aires.

Toeristen in Buenos Aires die geconfronteerd worden met veiligheidsproblemen kunnen een hulpsysteem raadplegen dat speciaal is toegewijd aan toeristen.

Politiebureau voor toeristen (Comisaría del Turista): Av. Corrientes 436, C1043AAR  Buenos Aires.
Tel.: (+54 9 11) 5050 3293 / 9260 (meertalig)
E-mail: serv.turista@gmail.com   

Bureau voor de bescherming van toeristen (Defensoría del Turista): Av. Pedro de Mendoza 1835, C1169AAC Buenos Aires, in de wijk van 'La Boca' (maar beschikken ook over andere contactpunten in de hoofdstad)
Tel.: +54 11 4302-7816
E-mail: turista@defensoria.org.ar
Site web: www.defensoriaturista.org.ar

 
Algemeen


Het is aangeraden afgelegen en slecht verlichte plekken te mijden en in het bijzonder 's avonds op de hoede te zijn. Wie excursies doet, neemt best alleen fotokopieën van identiteits- en reispapieren mee. Indien men toch met originele reisdocumenten op stap dient te gaan, is het beter niet alles (geld, vliegtuigbiljet, paspoort) in dezelfde tas te stoppen. Horloges, juwelen, GSM’s en andere waardevolle voorwerpen worden best niet opzichtig gedragen. Opzichtig gebruik van grote bedragen geld wordt eveneens afgeraden. Daarnaast moet men waakzaam zijn bij het gebruik van bankautomaten. In het geval van een gewapende overval wordt ten zeerste aangeraden geen verzet te bieden.

Veel overvallen worden immers gepleegd door drugsverslaafden die niet aarzelen om te doden wanneer er weerstand wordt geboden. Men moet in het bijzonder op de hoede zijn voor het klassieke afleidingsmanoeuvre waarbij een crimineel eerst onhandig de kleren van het slachtoffer besmeurt, vervolgens wil helpen met schoonmaken en, intussen het slachtoffer besteelt.

Toeristen die niet in groepsverband reizen, dienen overdreven vriendelijke voorstellen van onbekenden te wantrouwen. Er werden al gevallen gemeld waarbij een agressor een “toevallige ontmoeting” op straat met een toerist uitlokt, en hem/haar uitnodigt om iets te gaan drinken. Vervolgens maakt deze gebruik van een moment van onoplettendheid bij de toerist om een verdovend middel (scopolamine, lokaal "burundanga" genoemd) in zijn/haar drank te mengen. Eens het verdovende middel zijn effect bereikt heeft en het slachtoffer onbewust is, berooft de agressor zijn/haar slachtoffer, en brengt hem/haar in sommige gevallen ook fysieke letsels toe.

Overigens is het beter een taxi te bellen van een taxibedrijf dan een taxi tegen te houden op straat. Verschillende mobiele applicaties bieden de mogelijkheid om online een taxi te bestellen.

Verder is het beter niet alleen door Argentinië te reizen. Daarbovenop is een basiskennis van het Spaans aangeraden (kennis van een vreemde taal komt zelden voor buiten Buenos Aires, ook bij de autoriteiten).

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.