Brazilië

kaart Brazilië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Het aantal luchthavens en reguliere vluchten die toelaten om van Brazilië naar Europa terug te keren blijft beperkt en vluchten worden frequent geannuleerd. Het is niettemin mogelijk vanaf elke luchthaven in Brazilië naar Europa te reizen, hoofdzakelijk via São Paulo of Rio de Janeiro.

Aan de Belgische reizigers die zich nog steeds in Brazilië zouden bevinden, blijft het aangeraden om onverwijld naar Europa te vertrekken. Neem contact op met onze posten voor bijstand.

Buitenlandse reizigers worden toegestaan om Brazilië per vliegtuig binnen te komen, op voorwaarde dat zij, naast de naleving van de geldende wettelijke voorwaarden voor binnenkomst en verblijf, al vóór het instappen een bewijs kunnen voorleggen van het bezit van een ziektekostenverzekering geldig in Brazilië met dekking voor de gehele verblijfsperiode, op straffe van weigering van toegang tot het grondgebied. Voor alle informatie over de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf en vertrek uit Brazilië dient de Braziliaanse overheid te worden geraadpleegd.

De grenzen van Brazilië over land of over zee blijven van hun kant gesloten voor de inreis van buitenlanders die niet in Brazilië wonen, uitgezonderd de partners, kinderen en ouders van Brazilianen. Het is enkel in uitzonderlijke gevallen nog mogelijk om Brazilië over land of over zee binnen te komen om vervolgens naar Europa te vliegen.

Ook Brazilië is zeer sterk getroffen door het coronavirus. Een aantal steden en staten hebben soms zeer drastische maatregelen genomen om de verspreiding te beperken (bijvoorbeeld gesloten infrastructuur, verbod op intergemeentelijk vervoer alsook op commerciële en toeristische activiteiten, verplicht dragen van een masker, verplichte thuisquarantaine voor reizigers uit het buitenland). De reizigers wordt aangeraden zich over deze maatregelen te informeren bij de lokale overheden: het opvolgen van deze maatregelen is verplicht.

De gezondheidszorg alsook de testcentra in Brazilië staan onder sterke druk: op sommige plaatsen is het mogelijk dat de ziekenhuizen niet meer in staat zouden zijn adequate zorg te verlenen, ook niet voor andere ziektes of verwondingen. De testcapaciteit blijft beperkt, vooral in afgelegen gebieden waar toegang tot een snelle test onmogelijk kan blijken. Het wordt meer dan ooit aanbevolen om ervoor te zorgen om gedurende het geheel verblijf over een ziektekostenverzekering met gepaste dekking in Brazilië te beschikken.

U vindt gedetailleerde informatie (in het Portugees) op de website van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid: https://coronavirus.saude.gov.br. Ook hierover kan u contact opnemen met onze posten.

Als u vragen heeft over uw vliegreizen, neem dan eerst contact op met uw luchtvaartmaatschappij, reisagent en / of verzekeringsmaatschappij.

 

 

Gele koorts, dengue-koorts en chikungunya zijn endemische ziekten die regelmatig lokale en seizoensuitbraken kennen in variabele gebieden van Brazilië, vooral tijdens het regenseizoen (variabele periode afhankelijk van de regio, tussen oktober en juni).

Een aanzienlijke toename van het aantal en de geografische omvang van gevallen van gele koorts is de afgelopen jaren waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië, inclusief in Staten waar het transmissierisico als niet-bestaand werd beschouwd (een verschuiving van het virus naar het zuiden/zuidoosten werd onder meer opgemerkt). Braziliaanse gezondheidsautoriteiten bevelen nu vaccinatie in het hele land aan.

De reizigers worden aangeraden zich minstens tien dagen voor hun vertrek te laten vaccineren en, om de risicozones te kennen, de laattste aanbevelingen beschikbaar op de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Wereldgezondheidsorganisatie te raadplegen.

Een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van dengue is ook recent waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië. Er is geen vaccin tegen dengue en chikungunya. Het is daarom belangrijk om uzelf te beschermen tegen muggen, een geschikt muggenspray te gebruiken, onder een muskietennet te slapen, lange kleding te dragen en onmiddellijk medische hulp te zoeken als de symptomen verschijnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Sécurité générale

Brazilië kent een hoog percentage gewelddadige criminaliteit, vooral in stedelijke centra en achtergestelde gebieden. Bij het reizen in Brazilië is het belangrijk om waakzaam te blijven en onderstaande preventieve maatregelen na te leven:

 • Leef de plaatselijke wetten en veiligheidsvoorschriften steeds na en informeer u via de lokale media en overheden over de plaatselijke situatie.
 • Alle grote steden in het land omvatten gevaarlijke gebieden, inclusief (en in het bijzonder) in centrale wijken. Informeer van tevoren.
 • Vermijd favela's (arme buurten in de steden) en geïsoleerde, slecht verlichte en verlaten plaatsen, zeker na zonsondergang
 • Op algemene wijze wees alert op straat, in het openbaar vervoer en in een taxi, zelfs in de betere wijken van de grootsteden.
 • Bij grote manifestaties (carnavalsoptochten, eindejaarsfeesten, …) is extra waakzaamheid geboden.
 • Wees alert voor diefstal en berovingen op de stranden
 • Let op bij het gebruik van mobiele telefoons op straat, strand en in het openbaar vervoer.
 • Vermijd demonstraties
 • Vermijd het toonbaar dragen van waardevolle horloges, sieraden of handtassen
 • Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van bent, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld
 • Bewaar uw officiële documenten en vliegtickets op een veilige plaats (bijv. kluis in het hotel) en neem kopieën van deze documenten mee op stap
 • Zwem liever op bewaakte stranden. In Brazilië kan in zee zwemmen gevaarlijk zijn (golfslag en stroming), de stranden worden niet altijd bewaakt.
 • Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, doe dan aanmelding bij een politiekantoor. Het is in dit geval steeds aan te raden het dossiernummer te noteren.
 • Toon respect. De toegang tot Indianenreservaten is beperkt en gereglementeerd. Voor elke expeditie in het Amazonewoud wordt sterk aangeraden om een beroep te doen op een ervaren gids.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.