Venezuela

kaart VenezuelaLaatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Alle reizen naar Venezuela worden afgeraden.
 
In Venezuela werden verschillende gevallen van Coronavirus bevestigd.

De sanitaire noodtoestand werd op 12 maart 2020 uitgeroepen.

Op  15 maart 2020  sloot Venezuela zijn luchtruim voor vluchten vanuit Europa en Colombia voor een initiële termijn van een maand, inmiddels verlengd.

Alle burgerlijke en commerciële vluchten naar en binnen Venezuela zijn opgeschort tot  12 juli 2020.

Sinds 17 maart 2020 is een maatregel van “sociale quarantaine” van toepassing op het hele grondgebied. Verplaatsingen zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke (zoals voor de aankoop van voeding en het verkrijgen van medische zorgen).
In sommige steden en delen van steden geldt een avondklok.
Samenkomsten zijn verboden en openbare plaatsen gesloten.

Op 14 maart 2020 sloot Colombia de grens met Venezuela, tot 1 juli.

Brandstof wordt in het hele land gerantsoeneerd. Openbare voorzieningen (energie, water, telecommunicatie…) zijn op vele plaatsen onderhevig aan dagelijkse en langdurige onderbrekingen.

Ingeval symptomen van het Coronavirus optreden zet het Directoraat Epidemiologisch Toezicht het volgende nummer ter beschikking: 0800  844 4526.

 

In delen van het land is er regelmatig geen stroom, met gevolgen voor de andere nutsvoorzieningen zoals waterdistributie en telecommunicatie. Water- en stroomonderbrekingen kunnen soms meerdere dagen duren.

Het is steeds moeilijker om aan water, voedsel, medicijnen en brandstof te komen. Deze tekorten geven aanleiding tot protesten en plunderingen. Blijf waakzaam bij samenscholingen. Reis niet naar en verblijf niet in deelstaten Zulia, Táchira, Barinas, Apure en Amazonas.

Sinds begin januari 2019 vinden manifestaties, tegenmanifestaties en samenscholingen van sympathisanten van de oppositie plaats (cabildos abiertos), met slachtoffers en vele arrestaties tot gevolg.

De grens tussen Venezuela en Colombia is enkel open voor voetgangers. Alle reizen naar het grensgebied tussen Colombia en Venezuela worden afgeraden. Illegale gewapende groeperingen, drugsbendes en smokkelaars zijn er actief en er is een risico op ontvoering.

Reis niet naar het grensgebied met Colombia en Brazilië. De maritieme-en luchtgrenzen tussen Venezuela en Aruba, Curaçao en Bonaire zijn voor onbepaalde duur gesloten.

Venezuela is een van de landen met de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld. Indien uw reis niet kan worden uitgesteld, bereid deze met de grootste zorg voor en, eens ter plaatse, houd uw familie dagelijks op de hoogte van het verloop ervan.

Het is aangeraden zich op de hoogte te houden van de evolutie van de toestand en elke, zelfs vreedzame, manifestatie te mijden. Hou rekening met manifestaties indien u zich naar de luchthaven dient te begeven om een vlucht te nemen.

Het aantal gevallen van malaria en difterie is stijgend.

Het gebruik van internationale kredietkaarten voor geldopname is onzeker.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Het Belgische diplomatiek bureau in Caracas is tijdelijk gesloten en kan dus niet de normale consulaire diensten aanbieden. Reizigers kunnen onze ambassade in Colombia contacteren in geval van nood. De Nederlandse ambassade in Caracas kan ook hulp aan Belgische burgers aanbieden.

 

 

Description

Sécurité générale

Politieke manifestaties

Sinds begin januari 2019 vinden manifestaties, tegenmanifestaties en samenscholingen van sympatisanten van de oppositie plaats (cabildos abiertos), met slachtoffers en vele arrestaties tot gevolg. Volg de actualiteit en mijdt alle manifestaties en samenscholingen. Houdt er rekening mee indien u zich naar de luchthaven dient te begeven om een vlucht te nemen.​

 

Terreurdreiging

Venezuela kent geen specifieke terreurdreiging. Wegens de onveiligheid in het grensgebied met Colombia, ondermeer omwille van de aanwezigheid van dissidente ex-FARC en ELN-leden worden alle reizen naar dit deel van het land afgeraden, alsook naar de deelstaat Amazonas.

 

Criminaliteit

De criminaliteit en de onveiligheid zijn uiterst verontrustend en maken van Venezuela een van de meest gevaarlijke landen ter wereld. De criminaliteit concentreert zich voornamelijk in de hoofdstad Caracas ( niet alleen in de sloppenwijken " barrios" genaamd maar ook in de reidentiële buurten) en in de grote steden ( ondermeer Barquisimeto, Valencia, Maracay).

De criminaliteit, soms gekoppeld aan drugshandel, neemt verschillende vormen aan, gaande van pickpocketing, gewapende overvallen, piraterij, carjacking, homejacking, ontvoering, tot moord. Over het algemeen wordt een hoge mate van geweld gehanteerd (gebruik van steek- en vuurwapens).

In de grote steden komen geregeld gewapende overvallen op voetgangers en stilstaande automobilisten voor. Het risico op ontvoering tegen losgeld is ook hoog. Verder komt het frauduleus kopiëren van bankkaarten regelmatig voor.

Bij elke doorgang door de internationale luchthaven van Maiquetía (Caracas), is bijzondere waakzaamheid geboden. Gewapende bendes  opereren in de zones buiten het luchthavengebouw en tussen 22u ’s avonds en 6u ’s ochtends zijn de ordediensten niet permanent aanwezig. Het is dus aangeraden om  late vluchten te vermijden. De reiziger dient zijn/haar wachttijden buiten het luchthavengebouw tot een strikt minimum te beperken en dient luxueuze attributen op een niet-zichtbare wijze bij zich te dragen. In en rond het luchthavengebouw tracht men internationale reizigers te overtuigen om ‘handje-contantje’ geld te wisselen, wat illegaal is.

Zogenaamde ‘piraat-taxichauffeurs’ die hulp opdringen bij het behandelen van bagage (om daarna geld te eisen), of die taxidiensten aanbieden, kan men best afwimpelen. In uitzonderlijke gevallen trachten zij toeristen op te lichten en zij gaan soms tot ontvoering en/of beroving over. Aangeraden wordt om eigen vervoer te gebruiken. Zich door kennissen te laten vervoeren of beroep te doen op een veiligheidsfirma. Is dit onmogelijk, dan wordt aangeraden om de reguliere taxi-maatschappij van de luchthaven te gebruiken (zwarte taxi's, type 4x4, gele nummerplaten). Daarvoor contacteert men de coördinator (met walkie-talkie) aan de uitgang van de internationale terminal (eerste verdieping), die ook de tarieven aangeeft.

In het raam van de strijd tegen  de handel in verdovende middelen, zijn de passagiers- en bagagecontrole streng voor elk vertrek vanuit de internationale luchthaven van Maiquetía (Caracas), met vaak bijkomende wachttijden tot gevolg bij de loketten van de Migratiediensten. De reiziger wordt aangeraden hiermee rekening te houden en zijn bagage niet uit het oog te verliezen.

Reizigers dienen bijzonder waakzaam te zijn om niet met drugs in aanraking te komen. Vooral in het toeristische centrum op het eiland Isla Margarita is bijzondere waakzaamheid geboden

Alle vormen van alternatief of avontuurlijk reizen (zonder begeleiding, backpacking, per fiets, motorfiets, autostop…) worden over het ganse land afgeraden.

Om risico's verbonden aan de onveiligheid te beperken, wordt u aangeraden om steeds de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen :

 • vermijd de minder bedeelde wijken van de steden (“barrios” of “zonas rojas”) ;
 • draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (gsm, tablet, horloge, juwelen) en beperk het gebruik in het openbaar van uw gsm, tablet, fotoapparaat;
 • begeef u tijdens de avond/nacht niet op straat in de grote steden en verplaats u bij voorkeur in gezelschap ;
 • gebruik enkel reguliere taximaatschappijen (telefonisch reserveerbaar) ;
 • houd tijdens elke autorit de vensters gesloten en de portieren vergrendeld ;
 • vermijd wildkamperen en autostop ; begeef u na zonsondergang niet op strand
 • haal geld overdag af en steeds op openbare plaatsen ( commerciële centra, hotelloby);
 • geef bankkaarten nooit uit handen en beperk het gebruik ervan ;
 • draag steeds een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak ;
 • contacteer meteen het Diplomatiek Bureau te Caracas ingeval van geschillen met de ordediensten ;
 • ingeval van een overval, bied geen weerstand en sta onmiddellijk af wat de aanranders eisen.

Volgende noodnummers kan men best steeds op zak dragen :

 • politie : 171
 • brandweer : +58 (0212) 545 45 45
 • medische spoeddienst Eerste Hulp : 171 (vanop een gsm *171)

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.