Trinidad en Tobago

kaart Trinidad en Tobago

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 
De internationale luchthavens van Trinidad & Tobago zijn gesloten.

Ondertussen werd de aanwezigheid van het virus ook bevestigd in Trinidad & Tobago, met inbegrip van enkele overlijdens. Reizigers die zich nog in Trinidad & Tobago bevinden dienen de nodige hygiënische voorzorgen te nemen om besmetting te voorkomen en de richtlijnen van de autoriteiten van Trinidad & Tobago op te volgen. Deze richtlijnen kan men vinden op volgende website: http://www.health.gov.tt/sitepages/default.aspx?id=292 (in het Engels)

Rezigers dienen bijzonder waakzaam te zijn om niet (onbewust) met drugs in aanraking te komen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

De criminaliteit is van een middelhoog niveau. Diefstal, (gewapende) overvallen, inbraak en – uitzonderlijk – ontvoering kunnen voorkomen.

De criminaliteit is gecontreerd in de steden. Zij richt zich niet in het bijzonder tegen buitenlanders maar wel tegen personen die tekenen van materiële welstand vertonen (in het openbaar dragen van juwelen, dure ICT-tools, enz).

Het binnenland is over het algemeen veiliger. Omwille van veiligheidsredenen is het wel ten sterkste af te raden om afgezonderde trekkerspaden te volgen zonder professionele begeleiding.

Om risico's verbonden aan de onveiligheid te beperken, wordt u aangeraden om de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

  • draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (juwelen, dure ICT-tools);
  • begeef u tijdens de avond/nacht niet op straat in de grote steden en verplaats u bij voorkeur in gezelschap;
  • draag steeds een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak;
  • indien u beroofd wordt, bied geen weerstand en geef de voorwerpen af die men vraagt;
  • contacteer meteen uw Ambassade ingeval van geschillen met de ordediensten.

Volgende noodnummers kan men best steeds op zak dragen:

  • politie: 999
  • brandweer: 990
  • medische spoeddienst Eerste Hulp: 990
  • aangifte criminaliteit: 555
  • kustwacht: +186 86 34 44 40 of VHF-kanaal 16

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.