Chili

Chili

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Voorzorgsmaatregelen in Chili

Sinds 18 maart en tot nader order zijn de Chileense grenzen gesloten voor buitenlandse bezoekers. Enkel Chilenen en residenten in Chili mogen het land binnenkomen. Alle aankomende reizigers moeten een verplichte quarantaine van 14 dagen in acht nemen.

In het kader van de covid-19 pandemie heeft Chili de noodtoestand (Estado de Catástrofe) uitgeroepen. Deze is voorlopig geldig tot 18/09/2020. Dit laat de regering toe om uitzonderlijke maatregelen te nemen: een avondklok is ingesteld van 22 uur tot 5 uur ’s morgens over het hele Chileense grondgebied, en volledige quarantaines werden ingevoerd in vele gemeenten/regio’s van het land, onder meer in de Región Metropolitana van Santiago.

Informatie over de quarantainemaatregelen zijn te vinden op de (uitsluitend Spaanstalige) site van het Chileense Ministerie van Volksgezondheid: https://www.gob.cl/coronavirus/.

Bij aankomst in de internationale luchthaven van Santiago of een andere grenspost worden reizigers onderworpen aan een medische test om na te gaan of ze symptomen vertonen (bv. koorts) die op een covid-19-infectie kunnen wijzen. Verder moeten ze een verklaring op erewoord ondertekenen over de landen die ze bezocht hebben tijdens de voorgaande 30 dagen, hun algemene gezondheidstoestand en de contactadressen (hotels of adressen van verblijf) in Chili.

Voor elke reis naar Chili kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be. Dit laat ons toe onze eventuele consulaire bijstand beter te organiseren.

 

Reizigers vanuit Chili naar België

De luchthaven van Santiago is operationeel, voorlopig voor een beperkt aantal vluchten. LATAM vliegt op Miami in de Verenigde Staten en Sao Paulo in Brazilië, van waar een vlucht naar Europa kan genomen worden. Europese luchtvaartmaatschappijen (Iberia, Air France, KLM, British Airways) hernamen hun verbindingen met Europa. Meer info over internationale vluchten vanuit Santiago is te vinden op de volgende site: https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-comodoro-arturo-merino-benitez-salidas-de-vuelos/.

Conform de aanbeveling 2020/0134 van de Raad van de EU over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, en behoudens enkele uitzonderingen, is het in principe niet mogelijk voor residenten in Chili, al dan niet van Chileense nationaliteit, om naar België te reizen. Reizigers die de nationaliteit bezitten van een EU-land of een met de Schengen-ruimte geassocieerde staat en hun familieleden, alsook de personen die over een verblijfsvergunning in een EU-staat beschikken, kunnen wel naar België reizen (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20Belgi%C3%AB.aspx), mits het respecteren van de geldende sanitaire bepalingen (zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/).

Alle reizigers naar België moeten vóór hun reis een formulier invullen en tekenen, dat via volgende link kan gedownload worden: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF. Het formulier moet bij aankomst in België aan de bevoegde grensoverheid overhandigd worden.

 

Voor elke reis naar Chili kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be. Dit laat ons toe onze eventuele consulaire bijstand beter te organiseren.
 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Na de soms gewelddadige protesten in oktober en november van verleden jaar is de veiligheidssituatie in het land opnieuw rustiger. Toch kan men zich nog verwachten aan protesten en demonstraties in de komende maanden, voornamelijk in de grote steden. Aan de Belgen in Chili wordt nog steeds aangeraden zeer waakzaam te zijn. Grote publieke samenkomsten worden best vermeden en de instructies van de Chileense autoriteiten moeten zorgvuldig worden opgevolgd.

Anderen

In principe kan in Chili zonder problemen worden gereisd. Afgelopen jaren vonden enkele gewelddadige incidenten plaats met xenofoob en homofoob karakter in Valparaíso en in het centrum van Santiago. Er wordt aangeraden 's nachts voorzichtig te zijn en zeker niet in te gaan op provocaties.

In het zuiden (Regio IX, Araucania) zijn er kleine groepen actief die beweren te strijden voor de zaak van de autochtone Mapuche-indianen. Hun acties die   veelal gericht zijn tegen landeigenaren en bosbouwbedrijven kunnen onder meer de vorm aannemen van wegblokkades en brandstichting. Aan reizigers wordt aangeraden demonstraties en bijeenkomsten te vermijden.

Betogingen in Santiago en daarbuiten draaien dikwijls uit op confrontaties tussen ordediensten en betogers. Het wordt dan ook ten stelligste aangeraden deze te vermijden.

Criminaliteit

Hoewel Chili in het algemeen als een veilig land beschouwd wordt, moet de reiziger op zijn hoede zijn voor de toenemende stadscriminaliteit, in het bijzonder in Santiago en Valparaiso.

De daders, die in groep werken, trachten de aandacht van de reizigers af te leiden door verschillende trucs om zich meester te maken van hun bezittingen. Zo werden recent in Santiago en Valparaíso/Viña alleenreizende toeristen van hun rugzak beroofd door kleine groepjes straatcriminelen die hun aandacht afleidden. Om zulke situaties te vermijden, is het verkieslijk in gezelschap te reizen.

Zakkenrollers en gauwdieven zijn actief op openbare plaatsen (bars, markten, restaurants, strand, bus, metro) en toeristische trekpleisters (Barrio Brasil, Barrio Bellavista, sector Plaza de Armas, Cerro San Cristobal). In Santiago en andere steden zijn sporadische gevallen gemeld van reizigers die 's nachts in de buurt van cafés, restaurants en geldautomaten werden overvallen. Men moet ook waakzaam zijn voor bedwelming met dranken waarin drugs zijn vermengd.

Inzake stadscriminaliteit wordt er gewaarschuwd voor een specifieke vorm van diefstal. In Chili wordt vaak de zogenaamde “mosterd-truc” toegepast: men gooit iets vies op de kleren (mosterd, olie, …), dan maakt een andere persoon de kleren schoon en steelt tegelijk de portefeuille en/of andere waardevolle bezittingen. Over het algemeen worden de reizigers verzocht op hun hoede te zijn voor eender wie probeert hun aandacht af te leiden. Het is tevens aanbevolen dubbel voorzichtig te zijn op heel drukke plekken (busstations, enz.).

Aan reizigers die zich van Calama naar San Pedro de Atacama wensen te begeven, wordt de grootste waakzaamheid aangeraden. Het aantal incidenten waarbij toeristen in Calama beroofd werden van hun bagage en persoonlijke documenten in de omgeving van de busterminal is de laatste tijd toegenomen. Toeristen die per vliegtuig reizen kunnen naar San Pedro de Atacama verder reizen zonder halt te houden in Calama.

Inzittenden van (gemakkelijk herkenbare) huurauto’s worden door enkele straatcriminelen aangemaand om te stoppen wegens zogezegde lekke band. De boeven, die hun hulp aanbieden, maken vervolgens van de verstrooiing van de reizigers gebruik om aan d ehaal te gaan met hun in de auto achtergelaten persoonlijke bezittingen. In voorkomend geval is het raadzaam niet onmiddellijk te stoppen en pas halt te houden op een bewaakte of druk bezochte parking om de staat van het voertuig na te trekken.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen zijn:

  • juwelen en waardevolle voorwerpen niet op een opzichtige manier dragen
  • geen grote sommen geld meenemen
  • zich beperken tot het afhalen van kleine sommen in de bankautomaten die over gans het land ter beschikking staan.

Er werd een toename van diefstallen van paspoorten en bank- en kredietkaarten vastgesteld. Daarom wordt aangeraden om bank- en kredietkaarten enkel op zak te houden wanneer men ze daadwerkelijk gaat gebruiken en tijdens lokale excursies enkel kopie van identiteits- en reisdocumenten mee te nemen en de originelen op een veilige plaats op te bergen. Neem bij verplaatsingen in de steden enkel officiële, identificeerbare taxi's en let op het correcte en verplichte gebruik van de taximeter. Reizigers wordt aangeraden niet alleen te reizen in afgelegen gebieden. Het is ook aangeraden om niet 's nachts en niet alleen op verlaten autowegen te rijden. Bied bij een gewapende overval geen weerstand om geen verder geweld uit te lokken.

We willen uw aandacht vestigen op het feit dat sommige autodieven elektronische signaalstoorders gebruiken om misdaden te plegen. De crimineel bevindt zich op enkele meters van uw wagen en activeert de  stoorzender wanneer u uw wagen op elektronische wijze sluit. De eigenaar van de wagen denkt dan dat hij zijn wagen gesloten heeft, maar deze is in feite nog steeds open.

We adviseren u de volgende voorzorgmaatregelen te nemen:

  • Blijf aan de zijde van uw auto wanneer u deze sluit.
  • Controleer of de sloten zijn vergrendeld door de deurklinken in te drukken.
  • In geval van twijfel, gebruikt u de mechanische sleutel in plaats van de elektronische.

Tassendieven zijn actief in autobussen naar toeristische plekken. Let op, zij kunnen zich voordoen als buspersoneel. Het is dan ook ten zeerste aangeraden voor de volledige duur van het traject waardevolle voorwerpen en reisdocumenten steeds bij u te houden. De lijnen La Serena - Santiago de Chile en San Pedro de Atacama - Calama van het busbedrijf Turbus blijken het meest door dit fenomeen getroffen te zijn.


Bijzondere veiligheidsrisico’s

Gezien het wereldwijde risico op aanslagen is voorzichtigheid op drukbezochte plaatsen (horecazaken, handelscentra, openbaar vervoer, toeristische trekpleisters) aangeraden. Verhoogde waakzaamheid is geboden in Santiago en de IXde Regio Araucanía.

In Santiago worden occasioneel geïmproviseerde bommen tot ontploffing gebracht. De vermoedelijke daders zijn anarchistische groeperingen die het voornamelijk gemunt hebben op bankkantoren en openbaar vervoer.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.