Australië

kaart Australië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Alle niet-essentiële reizen naar Australië worden momenteel afgeraden.

Op 20 maart 2020 riep Australië een volledige Travel Ban uit. Als gevolg blijven alle grenzen van Australië gesloten tot nadere orde.

Enkel Australische onderdanen, permanent residents (buitenlanders met permanente residentie in Australië) en hun naaste familieleden krijgen de toelating het Australische grondgebied te betreden. Beperkte uitzonderingen kunnen aangevraagd worden voor essentiële reizen, zie ook de volgende link: https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia.

Sinds 28 maart 2020 wordt iedereen die het Australische grondgebied betreedt, met slechts een paar uitzonderingen, onderworpen aan een quarantaine van 14 dagen in een hotel onder politie/militaire-bewaking. Deze quarantaine moet mogelijk door de reiziger zelf betaald worden, afhankelijk van wanneer het ticket geboekt is.

Omgekeerd mogen Australische burgers, buitenlanders met permanente residentie in Australië en bi-nationalen (zelfs indien zij hun buitenlands paspoort gebruiken) het Australische grondgebied NIET verlaten om zich naar het buitenland te begeven. 

Buitenlanders die zich in het land bevinden en die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien worden gevraagd Australië te verlaten. Gewone toeristen krijgen dezelfde boodschap.

Meer informatie over de situatie betreffende het Coronavirus in Australië is beschikbaar op de volgende website https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov.

We raden reizigers aan hygiënemaatregelen te nemen, zoals regelmatig de handen te wassen. Als symptomen optreden zoals koorts, ademhalingsmoeilijkheden en/of spierpijn, wordt aanbevolen om zo snel mogelijk een arts te raadplegen.

De FOD Volksgezondheid België heeft een site gewijd aan coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Over het algemeen kan men zonder veel problemen in Australië rondreizen.

 
Terreurdreiging

Terreurdaden kunnen niet uitgesloten worden en de terreurdreiging in Australië is de laatste jaren (zoals in veel andere Westerse landen) toegenomen, in het bijzonder sinds Australië aan de internationale coalitie tegen ISIS/Daesch in Irak en Syrië deelneemt. Een belangrijke terroristische daad is echter voorlopig echter altijd uitgebleven in Australië. Alhoewel er gedurende de twee laatste jaren verschillende kleine terreuraanslagen tegen politiekantoren waren, plus een gijzelingsactie in Café Lindt in Sydney en verschillende verijdelde aanslagen. Reizigers naar Australië worden aangemaand gezond verstand, voorzichtigheid en waakzaamheid aan de dag te leggen en strikt de inlichtingen en instructies van de Australische overheid op te volgen.

 
Criminaliteit

De volgende voorzorgen verdienen aanbeveling indien men niet het slachtoffer wil worden van criminelen:

  • Persoonlijke bezittingen en reisdocumenten moeten goed in het oog gehouden worden, vooral in luchthavens, op het openbaar vervoer en druk bezochte toeristische plaatsen;
  • Reizigers naar Australië worden aangemaand gezond verstand, voorzichtigheid en waakzaamheid aan de dag te leggen  vooral in de grote steden zoals Sydney, Melbourne, Brisbane en Perth, maar ook in kleinere toeristische oorden zoals Cairns en de aanpalende kuststreken van New South Wales en de Gold Coast;
  • Rugzaktoeristen die alleen reizen, zijn een gemakkelijk doelwit voor kleine criminelen. We raden u af te liften alsook ’s nachts alleen te reizen.
  • Reizigers met een ‘working holiday visum’ die op een boerderij willen werken, worden geadviseerd om waakzaam te blijven en de betrouwbaarheid van de werkgever vooraf te controleren.

Het nationale alamnummer in Australie is “000” (Drie keer nul)

Dit is ongeacht de “state” of “territory” waar je je bevindt.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.