Taiwan

Taiwan small image


 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Sedert eind december 2019 treft COVID-19 duizenden mensen overal ter wereld, inclusief Taiwan waar er een beperkt aantal gevallen bevestigd werd. Controle- en quarantainemaatregelen en bepaalde toegangsbeperkingen zijn nu van toepassing.

 
Binnenkomst in Taiwan

Sedert 29 juni kunnen buitenlandse reizigers die naar Taiwan wensen te reizen om andere redenen dan toerisme en “sociale en reguliere bezoeken” opnieuw het Taiwanese grondgebied betreden; reizigers moeten hiervoor een special permit aanvragen bij een Taiwanese vertegenwoordiging in het buitenland. Buitenlanders met een geldige Taiwanese verblijfskaart (Alien Resident Card, ARC) kunnen Taiwan ook binnenkomen; hun ARC geldt als toelatingsdocument.

Opgelet! Alle toegelaten reizigers  moeten over een Engelstalig medisch attest beschikken waarop een negatieve resultaat staat van een RT-PCR test genomen maximum 3 werkdagen vóór de inschepping van het vlucht. Zijn hiervan vrijgesteld: ARC holders, diplomaten, studenten, gastarbeiders, reizigers die om dringende redenen naar Taiwan moeten reizen en bemanningsleden van vessels die in Taiwan aankomen.

Toegelaten reizigers moeten momenteel gedurende een periode van 14 dagen in quarantaine blijven, thuis of in een aangewezen hotel. Een versoepeling van die maatregel werd eerder voorzien voor enkele landen en gebieden ; België hoort hier momenteel niet bij.

Transitvluchten in Taoyuan International Airport zijn sinds 25 juni opnieuw toegelaten op drie voorwaarden 1) enkel de vluchten van China Airlines, Eva Air en Cathay Pacific kunnen een tussenstop maken in Taoyuan, 2) vluchten vanuit/naar China kunnen geen tussenstop maken en 3) dooreizende passagiers kunnen maximaal gedurende 8 uren in de luchthaven blijven.  

 
Verblijf in Taiwan

De Taiwanese autoriteiten hebben beslist dat het verblijf voor 5 opeenvolgende periodes van 30 dagen automatisch verlengd kan worden voor alle reizigers die het Taiwanese grondgebied op / vóór 21 maart hebben betreden met een visitor visa, een landing visa en reizigers die vrijgesteld zijn van visum. Reizigers die op / vóór 21 maart aangekomen zijn, de periode van 180 dagen in Taiwan hebben bereikt en op 17 juli steeds legaal verblijven in Taiwan krijgen eveneens een automatische verlenging. Zij moeten hiervoor geen verdere stappen ondernemen.

 
Maatregelen n. a. v. de COVID-19-epidemie

Alle maatregelen die de autoriteiten van Taiwan hebben genomen om de epidemie aan te pakken en informatie over de huidige situatie in Taiwan zijn beschikbaar op de website van het ‘Centers for Disease Control’: www.cdc.gov.tw/En. Aandacht wordt vooral gevraagd voor een strikte toepassing van hygiënemaatregelen, zoals een goede handhygiëne en het dragen van een mondmasker. Een noodnummer (0800-001922) werd ingevoerd in Taiwan waar u terecht kan met alle medische vragen over COVID-19.

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Sécurité générale

Criminaliteit

Hoewel ook in Taiwan kleine criminaliteit voorkomt zijn weinig toeristen of expats er in de afgelopen jaren slachtoffer van geweest. Reizigers die zich ’s avonds laat alleen dienen te verplaatsen, wordt wel aanbevolen betrouwbare taxibedrijven telefonisch te contacteren.

Terrorisme

Er is in Taiwan geen specifieke terroristische dreiging.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.