Tadzjikistan

kaart Tadzjikistan

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

De Tadzjiekse regering heeft eind april het bestaan van de coronavirus in het land erkend.

De Tadzjiekse overheid heeft voordien een algemeen in- en uitreisverbod opgelegd van vluchten van en naar Tadzjikistan. Hiermee gepaard is er een 15 dagen durende quarantaine opgelegd voor burgers komende van onder meer België. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder de sluiting van grensposten.

Indien u symptomen vertoont, vragen wij u binnen te blijven en een dokter te bellen. Begeef u niet naar een publieke ruimte zoals een dokterspraktijk of ziekenhuis, en vermeld nog tijdens uw telefoongesprek de symptomen die u vertoont.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

Hou bij de planning van uw reizen ook rekening met ons algemene advies met betrekking tot de gezondheidszorg in Tadzjikistan, waaronder de nood aan een reisverzekering die repatriëring dekt en het feit dat de lokale gezondheidszorg niet op Western niveau is. 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Registreer uw reis van tevoren via TravellersOnline (http://travellersonline.diplomatie.be).

 

Aanslagen en onrust

Op 29 juli 2018 reed aan auto – opzettelijk – buitenlandse fietsers aan. Daarna werden ze aangevallen met een mes. Dit gebeurde in de regio Danghara, 150 km ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe.

U moet dus voorzichtig blijven.

Het grootste risico loopt u in de provincie Gorno-Badakzhan (het Pamirgebergte). U hebt hiervoor trouwens een speciaal visum nodig.

 

Landmijnen

In Tadzjikistan liggen nog landmijnen. Deze worden vernietigd, maar het zou kunnen dat er mijnen liggen aan de grens met Oezbekistan.

 

Drukke plaatsen

Let op voor kleine criminaliteit, vooral waar veel mensen zijn (markten). Vermijd volksmassa’s en betogingen.

 

Bereikbaarheid van wegen en gebieden

Soms zijn wegen en gebieden niet bereikbaar door het weer, vooral in de winter en in de bergen. U kunt niet altijd overal bellen nog via internet communiceren met het buitenland. Hou hiermee rekening als u uw reis plant en meld dit ook vooraf aan uw familie en kennissen.

 

Grenzen

De grenzen met buurlanden worden soms gesloten. Dit gebeurt vooral met Oezbekistan en Kirgizië. Vraag vooraf na of de grenzen (waarschijnlijk) open zijn.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.