Saoedi-Arabië

kaart Saoedi-Arabië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Niet-essentiële reizen worden afgeraden.

Internationale vluchten - behalve de repatriëringen - zijn tot nader order niet mogelijk.

Sinds 15 maart 2020 heeft de Nationale Luchtvaartautoriteit GACA alle internationale passagiersvluchten van en naar Saoedi-Arabië opgeschort. Land- en zeegrenzen blijven gesloten. Vanaf 1 juni zijn nationale vluchten opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden. Treinen en bussen zijn terug operationeel vanaf 31 mei. Wie na 13 maart het land is binnengekomen, wordt verplicht door de overheid in quarantaine geplaatst gedurende 14 dagen.

Sinds 21 juni is de avondklok voor het gehele land opgeheven. Transport tussen verschillende steden is mogelijk. Winkels, shoppingmalls, bioscopen, restaurants, bars, fitnesscentra, schoonheidssalons, kappers en moskeeën zijn open mits het in acht nemen van strikte veiligheidsmaatregelen. Bijeenkomsten van meer dan 50 personen blijven verboden. Het is verplicht in het openbaar een gezichtsmasker te dragen dat mond en neus bedekt, op straffe van boetes.

Umrah blijft opgeschort, net als de Hajj en alle internationale vluchten.

Niet-residerende Belgen die geblokkeerd zitten door deze situatie en terug naar België willen, kunnen voor bijstand een beroep doen op de ambassade in Riyadh of het ereconsulaat te Jeddah op voorwaarde dat andere middelen (reisorganisatie, verzekering, luchtvaartmaatschappij..) zijn uitgeput. In KSA residerende Belgen die willen terugkomen moeten ermee rekening houden dat de kans groot is dat men de toegang tot het land wordt ontzegd.

Voor meer informatie over het virus, de ziekte en de preventiemaatregelen verwijzen wij naar de volgende sites:

 

 
Gezien de regionale situatie (conflict in Jemen, instabiliteit in Irak), wordt het landgenoten aangeraden bijzonder waakzaam te zijn. Indien u zich in bepaalde gevoelige streken moet verplaatsen (zoals de grensstreek met Irak, deze met Jemen of bepaalde delen van het oosten van het land rond Hafr Al-Batin and Khafji), dient u extra waakzaam te zijn. Er wordt verzocht om de berichtgeving over de lokale en de regionale toestand nauwlettend in de gaten te houden. Door de situatie in Jemen, raden wij ten stelligste elke verplaatsing in het Zuiden van het land af, de provincies Abha en Jizan inbegrepen.

 

Voor elke reis naar Saoedi-Arabië kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Riyadh per e-mail naar riyadh@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Sécurité générale

Saoedi-Arabië bevindt zich in een onstabiele regio. Conflicten in buurlanden en de nabije regio hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich niet alleen in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden maar ook in de aanwezigheid van radicale extremisten op het grondgebied.

Aan landgenoten wordt gevraagd extra waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen: vermijd routine bij reizen en bezoeken, reis bij uitstappen steeds met meerdere personen, informeer naar de veiligheidssituatie op uw reisbestemming, zorg ervoor dat iemand steeds weet waar u bent en neem steeds uw telefoon mee. Zoals altijd wordt aanbevolen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Het is aangeraden om zowel voor als tijdens een verblijf in Saoedi-Arabië op de hoogte te blijven van de regionale politieke ontwikkelingen, de plaatselijke actualiteit en de veiligheidstoestand in het land. De spanningen in het Midden-Oosten, kunnen een weerslag hebben op de Saoedische publieke opinie. Sommige gebeurtenissen die als anti-islamitische aanvallen gezien worden (zoals de publicatie van karikaturen van de Profeet Mohamed), kunnen leiden tot onverwachte vijandelijke gedragingen. De spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran kunnen, in het bijzonder in de Eastern province, tot lokale onlusten leiden.

Het is dus aangewezen om bijzonder oplettend te zijn wat de persoonlijke veiligheid betreft. In geval van een zakenreis doet men er goed aan de Saoedische partner te vragen alle nodige schikkingen te treffen voor de persoonlijke veiligheid van de bezoeker. Het is aanbevolen in een hotel te verblijven van een bekende keten: die zijn meestal goed beveiligd.

Voorzichtigheid is ook geboden op plaatsen waar gewoonlijk veel buitenlanders samenkomen (hotels, restaurants, winkelcentra, "compounds" en residentiële wijken met Westers karakter), die een doelwit kunnen vormen voor eventuele terroristische acties. Reizigers houden zich best verwijderd van ongewone samenscholingen en betogingen.

In de mate van het mogelijke, zal men tijdens verplaatsingen alleen de hoofdwegen gebruiken. Het is aan te raden voor het vertrek op reis in het binnenland om hiervan kennissen ter plaatse en zelfs de ambassade op de hoogte te brengen.

Wat betreft het conflict in het buurland Jemen dient er rekening mee te worden gehouden dat er regelmatig raketten worden afgevuurd vanuit Jemen naar Saoedi-Arabië en dat schermutselingen aan de Jemenitische grens niet uitgesloten kunnen worden. Verplaatsingen in de grensregio met Jemen alsook in de zones rond Najran en Jizan worden dus formeel afgeraden. In het Zuid-Westen van Saoedi-Arabië is de hoogste waakzaamheid geboden.

Balistische raketten worden nog steeds afgevuurd door de Houthi-rebellen, voornamelijk op het zuiden van Saoedi Arabië. Deze worden in principe onderschept door het Saoedisch leger, maar neerkomende brokstukken kunnen een gevaar vormen. In geval van dergelijke raketaanvallen wordt aangeraden om binnen te blijven, ver van vensters plaats te nemen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen naar de grensregio met Irak worden afgeraden, wegens de vermoedelijke aanwezigheid van IS strijders in deze grensregio.

 

Terreurdreiging

Regelmatig worden door de Saoedische veiligheidsdiensten terroristische cellen ontdekt en opgedoekt. Dit illustreert dat de terreurdreiging in Saoedi-Arabië permanent is. Hoewel recente aanslagen tegen Saoedische veiligheidsdiensten gericht waren, dient men blijvend rekening te houden met het feit dat Westerse personen en instellingen een potentieel doelwit kunnen zijn van aanslagen.

Daarom blijft de grootste waakzaamheid gerechtvaardigd en dienen de veiligheidsadviezen van de Saoedische autoriteiten zeer strikt opgevolgd te worden. Botsingen tussen veiligheidstroepen en gewapende extremisten doen zich nog sporadisch voor in het land.


 
Criminaliteit

Criminaliteit eigen aan grote steden (inbraken, wagendiefstallen,enz) bestaat in enkele wijken in het zuiden van Riyad in Jeddah en in Dammam, maar is relatief beperkt. 
 

Hadj

De Hadj is de jaarlijkse periode waarin miljoenen pelgrims zich in Mekka verzamelen. Pelgrims worden aangeraden om met een erkend en ervaren reisoperator te reizen en tevens een afzonderlijke reisbijstandsverzekering af te sluiten. 
  
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft specifieke voorzorgsmaatregelen voor aan pelgrims. Meer informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.