Singapore

kaart Singapore

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Niet-essentiële reizen naar Singapore blijven vooralsnog verboden.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voorziet het Singaporese Ministry of Health (MOH) in maatregelen die u kan vinden op een speciale website, die te consulteren is op: https://www.moh.gov.sg/2019-ncov-wuhan.

Sinds 24 maart 2020 zijn korte termijn bezoeken  in Singapore niet toegelaten. In zeer uitzonderlijke gevallen en na goedkeuring van een aanvraag door de bevoegde Singaporese autoriteiten kan toegang tot het Singaporees grondgebied worden verkregen. Voor meer info: https://www.ica.gov.sg/covid-19. Bij aankomst in Singapore dient alleszins een ‘stay home notice’ van 14 dagen te worden nageleefd in een door de regering aangeduide locatie op eigen kost. Ook zullen aankomende reizigers worden onderworpen aan een Covid-19-test.

Alle houders van een werkvergunning (Employment Pass, S-Pass, Work Permit, Work Holiday Pass) evenals hun familie (Dependant Pass, Long Term Social Visit Pass) die terugkeren uit het buitenland moeten verplicht toestemming vragen aan het Ministerie van Manpower (MOM) voordat ze Singapore kunnen binnenkomen, op straffe van intrekking van de verblijfsvergunning die leidt tot verwijdering uit Singapore. De ambassade heeft weet van Belgen die toegang geweigerd werd tot het grondgebied omdat dergelijke toestemming niet werd aangevraagd of verkregen.

Sinds 2 juni is transit op de luchthaven Changi van Singapore opnieuw mogelijk onder voorwaarden: reizigers die een transit maken in Singapore, moeten van tevoren contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij om na te gaan of ze zullen worden toegelaten tot de transitzone in Singapore.

 

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico's verbonden aan reizen naar Singapore. Het risico van terroristische aanslagen is dan wel wereldwijd toegenomen, onder meer in Zuidoost-Azië, maar tot op heden was er in Singapore geen enkele aanslag.

 
Criminaliteit

De criminaliteit in Singapore is miniem. Reizigers kunnen zich vrij en ongehinderd verplaatsen op alle uren van de dag en de nacht. Het is wel aangeraden de gebruikelijke waakzaamheid in acht te nemen.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.