Turkmenistan

kaart Turkmenistan

Laatste update

Om Turkmenistan te kunnen bezoeken, moeten Belgische reizigers in het bezit zijn van :

  • een paspoort met een geldigheidsduur van tenminste 6 maanden na het verstrijken van het Turkmeens visum
  • een Turkmeens visum en een goedgekeurde uitnodigingsbrief. Het verkrijgen van een visum kan veel tijd in beslag nemen. Het is derhalve aangeraden geruime tijd voor het vertrek de Ambassade van Turkmenistan in Brussel te raadplegen.

De reizigers die meer dan 3 dagen in het land wensen te verblijven moeten zich binnen de 3 dagen na aankomst melden bij de Migratiedienst, te rekenen vanaf de dag na aankomst (zaterdag, zondag en officiële verlofdagen worden niet meegerekend).

De reizigers moeten steeds in het bezit zijn van het dubbel van het registratieformulier en dit samen met het paspoort en het visum kunnen voorleggen.

Voor een transit door Turkmenistan moeten Belgische reizigers over een transitvisum beschikken.

Meer informatie betreffende deze onderwerpen vindt u onder de rubriek 'Praktische Info'.

 

 

Description

Sécurité générale

De politieke situatie is stabiel, met een laag risico op terrorisme. Het is aangeraden om steeds waakzaam te zijn en demonstraties of ongewone volksoplopen te vermijden. Reizigers dienen op de hoogte te blijven van de politieke en veiligheidssituatie in de regio.

Gewelddadige overvallen zijn eerder zeldzaam.  Banditisme komt voor in afgelegen gebieden.

Het is aangeraden:
• waardevolle voorwerpen in een veilige plaats op te bergen, zoals een hotelkluis;
• 's nachts niet alleen op straat te gaan.
• beroep te doen op een reisagentschap en in een hotel te overnachten. Het is immers niet mogelijk om een visum voor Turkmenistan te bekomen indien men bij een particulier gaat logeren.

Het toezicht van de veiligheidsdiensten is traditioneel zeer streng, zowel ten opzichte van buitenlandse bezoekers als de eigen onderdanen. Er zijn regelmatig politiecontroles. Gelieve dan ook steeds uw paspoort en de gegevens van het hotel van uw verblijf bij u te hebben.

Verplaatsingen in de regio Dashoguz en alle Turkmeense grensgebieden zijn onderworpen aan restricties vanwege de Turkmeense autoriteiten en vereisen een speciale toestemming van de Staatsmigratiedienst van Turkmenistan.

Turkmeense grensovergangen naar de buurlanden kunnen onverwacht gesloten worden door de Turkmeense autoriteiten.  Bij de indiening van de visumaanvraag dient men bij de ambassade van Turkmenistan in Brussel hieromtrent informatie in te winnen alsmede over de tijdens de reis geldende binnenkomst- en registratievoorschriften.

Reizen in Turkmenistan vereist meestal veel administratieve handelingen, zowel bij aankomst, bij vertrek als bij verplaatsingen in het binnenland. Turkmenistan is geen toeristische bestemming ; de toeristische faciliteiten buiten de hoofdstad zijn dan ook zeer beperkt (qua vervoer, logement, gezondheidsinfrastructuur, betaalwijzen). Het wordt daarom erg aangeraden beroep te doen op een reisagentschap (georganiseerde en / of begeleide reis) om naar en in Turkmenistan te reizen.

Gelieve eveneens de rubriek ‘Praktische info’ te consulteren voor de registratieformaliteiten.

Het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft op 4 februari 2019 beslist om de vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij Turkmenistan Airlines van en naar Europa op te schorten, omwille van het niet voldoen aan de veiligheidsstandaarden.

Gelieve ook de rubriek ‘Vervoer’ te consulteren.

Belangrijke opmerking :
Reizigers die van plan zijn medicijnen mee te nemen dienen een origineel doktersvoorschrift, conform de Belgische wetgeving, voor te leggen, alsook een vertaling van dit voorschrift naar bij voorkeur het Russisch of indien niet mogelijk het Engels toe. Zie ook de rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’.