Libanon

kaart Libanon

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

In het kader van de strijd tegen het coronavirus hebben de lokale autoriteiten deze besluiten onlangs genomen:

 1. De internationale luchthaven van Beiroet is officieel gesloten tot 01/07, zelfs al zullen bepaalde vluchten reeds worden hervat vanaf 24 juni. Tegenwoordig mogen uitsluitend Libanese onderdanen en vreemdelingen met een geldige verblijfskaart terugkeren naar Libanon. Vanaf 01/07 zouden commerciële vluchten normaal moeten worden hervat, maar de luchthaven zal pas aan 10% van haar capaciteit (in vergelijking met de cijfers van juli 2019) operationeel zijn. Vanaf die datum zullen alle reizigers de toestemming hebben om aan te komen in Libanon (zie voorwaarden hieronder).
   
 2. Tegenwoordig moet iedere persoon die terugkomt naar Libanon thuis gedurende 14 dagen  in quarantaine blijven. Vanaf 01/07 zal de testprocedure voor de screening van COVID-19 (PCR-test) afhangen van het land van oorsprong van iedere passagier. Indien hij terugkeert van een land waar hij kon worden getest (PCR) binnen de 2-3 dagen voorafgaand aan de vlucht, dan zal hij zich uitsluitend moeten onderwerpen aan een tweede test bij aankomst in Beiroet. Het resultaat zal hem worden meegedeeld binnen de 24 uren. Volgens onze informatie zal die test ongeveer 100 USD kosten en is die volledig ten laste van de reiziger. Indien de passagier afkomstig is van een land waar PCR-tests niet beschikbaar zijn, dan zal hij een eerste test meteen na zijn aankomst in Beiroet op de luchthaven moeten laten afnemen waarvan hij het resultaat 21 uren later zal ontvangen. Een afspraak zal meteen op de luchthaven worden gemaakt voor een tweede test 72 uur later in een van de erkende laboratoria. Mocht een van de twee tests positief blijken, dan spreekt het voor zich dat de reiziger thuis in quarantaine zal moeten gaan en tot het herstel de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid zal moeten volgen in overeenstemming met het toepasselijke protocol. Indien beide testen negatief zijn, dan zal de reiziger de toestemming hebben om zich vrij op het Libanese grondgebied te verplaatsen.
   
 3. Personen die niet de Libanese nationaliteit hebben zich naar Libanon wensen te begeven, zullen over een medische verzekering moeten beschikken voor de duur van hun verblijf die de eventuele hospitalisatie- en behandelingskosten van COVID-19 op het Libanese grondgebied dekken. Zulke verzekeringspolissen zijn eveneens beschikbaar bij in Libanon actief zijnde maatschappijen.
   
 4. Een avondklok (voortaan van middernacht tot 5 h ’s morgens) is nog steeds van kracht en social distancing-maatregelen (verplichting om een masker te dragen die de mond en de neus bedekt buiten de verblijfplaats) zijn nog steeds sterk aanbevolen.

Het plaatselijke netwerk van ziekenhuizen blijft momenteel in staat om het hoofd te bieden aan de epidemie (ongeveer 1.500 gevallen gedetecteerd tot op heden) en is niet verzadigd. De ambassade raadt Belgische onderdanen niet aan om het land in dit stadium te verlaten. Wij raden aan om de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten en van de Wereldgezondheidsorganisatie nauwgezet te volgen.

Hoewel de betogingen in verband met de economische en sociale crisis, begonnen op 17 oktober 2019, tijdens de eerste weken van de crisis in verband met COVID-19 logischerwijs sterk zijn afgenomen, werd de voorbije dagen een heropflakkering van niet-toegestane gewelddadige samenscholingen vastgesteld. De economische impact van de lockdown komt bovenop de eerdere moeilijkheden, wat het aandeel van Libanese burgers onder de armoedegrens en de ontevredenheid onder de bevolking in verband met de situatie doet toenemen. Wij raden de Belgen aan om zich afzijdig te houden van die mogelijk gewelddadige betogingen. De voorbije weken is de waardevermindering van het Libanese pond ten opzichte van de dollar op de lokale markt nog toegenomen, om tot dusver ongekende niveaus te bereiken (tegenwoordig meer dan 5.000 LBP voor 1 USD en tot 7.000 LBP in bepaalde verder afgelegen regio’s!). Dat fenomeen is te wijten aan de schaarste aan dollars op de Libanese markt, wat de invoer van verschillende producten steeds ingewikkelder maakt. Het spreekt natuurlijk voor zich dat een sterke prijsverhoging van consumptiegoederen werd vastgesteld ten gevolge van deze onuitgegeven situatie.

Overeenkomstig de aanbevelingen van de Belgische en de Libanese autoriteiten blijft de ambassade open met naleving van elementaire voorzorgsmaatregelen. Ons online-afsprakensysteem is opnieuw operationeel. Wij stellen alles in het werk om administratieve en consulaire ondersteuning te bieden aan Belgische onderdanen.

 

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep ISIS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers worden gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Niet-essentiële reizen naar bepaalde zones in Libanon worden afgeraden (zie Aanbevelingen). Het is aangeraden onderstaande specifieke veiligheidsregels in acht te nemen bij een bezoek aan het land.

Alle reizen naar de grensstreek met Syrië worden afgeraden.

Gezien de recentste gebeurtenissen in Syrië volgt de Belgische overheid de situatie in de buurlanden op de voet. In het licht van de verdere ontwikkelingen wordt aan Belgische expats en reizigers in de regio aangeraden dit advies regelmatig te raadplegen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Sécurité générale

Het land lijdt onder de ontwikkelingen in de regio. De veiligheidscontext kan snel verslechteren. De situatie verschilt echter van regio tot regio. In sommige regio’s zijn er specifieke risico’s, in andere regio’s is het relatief kalm.

Ook de ontwikkelingen in Syrië hebben een negatieve uitwerking in Libanon. Hezbollah heeft erkend deel te nemen aan het conflict in Syrië, wat betogingen en protestacties heeft uitgelokt bij aanhangers van de rebellen. Het Syrische leger heeft verscheidene invallen gedaan in de grenszone met Libanon, waarbij slachtoffers gevallen zijn. Tot in 2017 werd ook de aanwezigheid van jihadistische groeperingen als Jabhat Fateh al-Sham, ISIS en aanverwanten vastgesteld op Libanees grondgebied met frequente veiligheidsincidenten tot gevolg (aanvallen tegen militaire doelwitten, bomaanslagen). Meer dan één miljoen Syrische vluchtelingen zijn naar Libanon gekomen en bevinden zich voornamelijk in het noorden (Akkar, Wadi Khaled, Tripoli) en in de Bekavallei (Baalbek, Ersal).

Er bestaat een terroristische dreiging in Libanon. Verschillende ernstige aanslagen hebben de afgelopen jaren plaats gevonden in Beiroet, Tripoli, Ersal en Hermel. Sinds de aanslag in Beiroet die het leven kostte aan het hoofd van de binnenlandse veiligheid in oktober 2012, is de veiligheidssituatie in het land verslechterd, en meer bepaald sinds augustus 2013 met een reeks aanslagen (bomauto’s en zelfmoordaanslagen). Van augustus 2014 tot september 2017 werden ook in bepaalde delen van Libanon zware gevechten geleverd tussen het Libanese leger en jihadistische milities (grensstreek met Syrië, Ersal, Tripoli en omstreken).

De wijk ten zuiden van Beiroet alsook de Palestijnse vluchtelingenkampen en de omgeving ervan, zijn zones die gedeeltelijk aan het centrale gezag van de Libanese autoriteiten ontsnappen. De toegang tot de Palestijnse vluchtelingenkampen is in principe niet toegestaan door de Libanese veiligheidsdiensten.

Tijdens periodes van spanningen alsook bij hevige regen is de weg naar de luchthaven, die zich in het zuiden van Beiroet bevindt regelmatig versperd. Dit bemoeilijkt de toegang tot de luchthaven.

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat er nog steeds mijnen liggen en andere niet-geëxplodeerde materialen aanwezig zijn, voornamelijk in het zuiden van het land.

Beiroet

Soms zijn er demonstraties en botsingen tussen betogers en veiligheidstroepen in het centrum van Beiroet, met name op het plein Riad el-Solh, dichtbij de kanselarij van de ambassade van België. In geval van demonstraties, is de grootste waakzaamheid geboden als u zich naar de ambassade dient te begeven. In het algemeen is het aangeraden samenscholingen en demonstraties te vermijden.

De toegang tot bepaalde delen van Beiroet, vooral in de zuidelijke wijken, wordt gecontroleerd door de Libanese veiligheidsdiensten (checkpoints).

Verhoogde voorzichtigheid is ook aangeraden op de weg tussen Beiroet en de Bekavallei.

In de rest van het land

Tripoli
Omwille van aanhoudende incidenten in Tripoli (de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen) werd de stad op 2 december 2013 onder militaire controle geplaatst.

Af en toe zijn er schietincidenten, veelal het gevolg van persoonlijke ruzies.

Sidon
In Sidon ontstonden eind juni 2013 zware gevechten tussen (soennitische) opposanten van Hezbollah en het leger in Abra (oostelijke buitenwijk van Sidon) met meerdere doden en gewonden tot gevolg.

Grens tussen Libanon en Israël
Libanon erkent de staat Israël niet.  Hoewel de veiligheidssituatie in de grensstreek met Israël momenteel relatief kalm is, kan dit zeer snel veranderen. In januari 2015 vonden zware beschietingen plaats aan de grens, waarbij enkele dodelijke slachtoffers vielen onder wie aan de Libanese kant, een soldaat van de interim-vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon ( UNIFIL). De zone ten zuiden van de Litani-rivier, waar UNIFIL opereert, is een militaire zone.

Grens tussen Libanon en Syrië
In de grensstreek met Syrië en in de zone in en rond Ersal hebben regelmatig veiligheidsincidenten plaatsgevonden.

Tussen 2014 en 2017 werden er verscheidene aanslagen gepleegd.

Aanbevelingen

Het is aanbevolen:

 • De grenszone tussen Libanon en Syrië dient absoluut te worden vermeden, in het bijzonder Hermel, Ersal (noordoostelijke Bekavallei), en de zones hierrond, gezien de veelvuldige veiligheidsincidenten.
 • Verhoogde waakzaamheid is geboden in Tripoli in het bijzonder de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen, omwille van vaak voorkomende schietincidenten.
 • De regio in het zuiden van Libanon (ten zuiden van de Litani-rivier) die de operatiezone van UNIFIL is, dient te worden vermeden. Personen die er toch wensen naartoe te gaan, doen dat op eigen risico en gevaar. Zij moeten een speciale toestemming krijgen van het Bureau van het Libanese leger te Sidon.
 • Geen enkele toestemming is nodig om naar Tyrus te gaan, waar een verhoogde waakzaamheid geboden is.
 • Het is aangewezen de zuidelijke wijken van Beiroet te vermijden en zich er op voorhand van te vergewissen dat de toegangsweg naar de luchthaven kan worden genomen.
 • Het is aangewezen de zones dicht bij de Palestijnse vluchtelingenkampen te vermijden en er geen foto’s te nemen. Er wordt op gewezen dat de toegang tot deze kampen in principe niet is toegestaan door de Libanese autoriteiten.
 • In de Bekavallei wijkt men best niet van de hoofdwegen af omwille van het risico op ontvoeringen. Reizigers die Baalbek en Anjar aandoen, wordt aangeraden deze uitstap niet op individuele basis te maken.

Het is eveneens aangeraden om:

 • uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be;
 • de binnenlandse en regionale politieke ontwikkelingen voor en tijdens de reis op de voet te volgen;
 • de veiligheidsvoorschriften van de lokale autoriteiten nauwgezet op te volgen;
 • uit de buurt te blijven van samenscholingen of demonstraties;
 • geen foto’s te maken van de veiligheidstroepen, van militaire installaties, van sites bewaakt door militairen of veiligheidstroepen, van de luchthaven, van vluchtelingenkampen of - meer in het algemeen -  van personen zonder eerst hun toelating te vragen;
 • waakzaam te zijn op openbare plaatsen (cafés, restaurants, winkelcentra, drukke verkeerspunten);
 • de geasfalteerde wegen niet te verlaten (gevaar voor mijnen en clusterbommen);
 • te weten dat het nemen van drugs of het in bezit zijn van enkele grammen verdovende middelen wordt gelijkgesteld met een inbreuk als handel in verdovende middelen en bestraft wordt met een gevangenisstraf lopende van drie maanden tot levenslang. De leefomstandigheden in de gevangenis zijn bijzonder moeilijk.

Criminaliteit

Het criminaliteitsniveau is over het algemeen laag en niet gewelddadig, maar overvallen en gevallen van agressie komen soms voor.

Buitenlandse toeristen die een beroep doen op collectieve taxi’s klagen soms over oplichting. Het is sterk aanbevolen enkel gebruik te maken van taxi’s van erkende bedrijven die voorzien zijn van rode nummerplaten of witte nummerplaten met een rode rand.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.