Kazachstan

kaart Kazachstan

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

De overheid van Kazachstan past de maatregelen tegen corona regelmatig aan; dit blijft moeilijk te voorspellen. Het aantal gevallen blijft hoog. Sinds 5 juli en nog minstens tot 16 augustus staat het land opnieuw onder strikte maatregelen. Noteer dat Belgen slechts onder voorwaarden (zie hieronder) en voor een beperkt aantal doelen naar Kazachstan mogen reizen. Visumvrij reizen naar Kazachstan is tijdelijk opgeschort. Toerisme is vooralsnog niet toegelaten. Raadpleeg hiervoor ook de ambassade van Kazachstan in Brussel. 
 
De Europese vluchten van en naar Kazachstan zijn nagenoeg volledig opgeschort. Enkel de Air Astana vluchten van en naar Atyrau en Uralsk vliegen op weekbasis, terwijl de binnenvluchten werden hersteld. De heen en weer-vluchten naar andere landen, voorbehouden aan Kazachse burgers en burgers uit die landen, blijven beperkt en onvoorspelbaar. 
 
Andere transportmiddelen zijn drastisch ingeperkt. Publieke ruimtes blijven gesloten, met uitzondering van luchthavens, voedingswinkels, medische centra en apotheken, eetgelegenheden in openlucht of voor maximaal 30 personen binnen. In openbare ruimten gelden sanitaire maatregelen (desinfectie, maskers, sociale afstand in ruimtes die nog open zijn). Volkstoeloop verboden zelfs in privé ruimten. Op de openbare weg, in parken en in andere ontspanningsruimten mogen mensen in groepjes van ten hoogste drie personen zijn, tenzij ze van hetzelfde gezin zijn. Sociale afstand moet gerespecteerd worden.
 
Kazachstan verlengt alle visa en werkvergunningen voor buitenlandse burgers die in Kazachstan zijn tot 5 augustus 2020 om tot dan problemen met visaoverschrijding als gevolg van de corona-pandemie te voorkomen. Ook de verblijfsduur van Belgen die binnenkwamen onder de visumvrije regeling, werd verlengd met een overeenkomstige periode. Indien de deadline van 5 augustus niet verlengd wordt, moeten Belgen in overstay zich naar een politiekantoor te begeven om hun situatie te regulariseren (boete en/of mogelijke gevangenisstraf).
 
Inkomende reizigers worden op het coronavirus getest (twee dagen wachttijd in afzondering en medische quarantaine in geval van positieve test). Reizigers worden niet getest als ze bewijs voorleggen van een negatieve coronatest die maximaal vijf dagen oud is. Ook hen wordt aangeraden zich een week te isoleren. Wie besmetting veroorzaakt door roekeloos gedrag, riskeert administratieve vervolging.
 
Voor diplomaten, officiële delegaties, vliegtuig- en treinbemanningen en vrachtvervoerders worden voortaan gelijksoortige regels uitgewerkt: contacteer de ambassade rechtstreeks. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op.
 
Ook indien u symptomen vertoont, vragen wij u binnen te blijven en een dokter te bellen. Begeef u niet naar een publieke ruimte zoals een dokterspraktijk of ziekenhuis, en vermeld nog tijdens uw telefoongesprek de symptomen die u vertoont. Hou bij de planning van uw reizen ook rekening met ons algemene advies met betrekking tot de gezondheidszorg in Kazachstan, waaronder de nood aan een reisverzekering die repatriëring dekt en het feit dat de lokale gezondheidszorg niet op Westers niveau is. Wij raden u aan basismedicijnen mee te brengen en alle medicijnen die u regelmatig nodig heeft.

 

Visumvrijstelling

De Regering van Kazachstan heeft op 17 april 2020 en tot 1 november 2020 de visumvrijstelling van 30 dagen waarvan Belgen en andere onderdanen van de Europese Unie genoten opgeschort. Dienvolgens vanaf het ogenblik dat de vluchten opnieuw worden hervat en dat het reisverbod tot het grondgebied zal worden opgeheven zal u een visum bij de ambassade van Kazachstan moeten aanvragen.

Vanaf 1 november en behoudens wijziging tegen dan zal U opnieuw vrijgesteld zijn van de visumverplichting als uw verblijf niet langer duurt dan 30 dagen en uw paspoort nog minimum zes maanden geldig is. In alle andere gevallen is een visum nodig. U kunt dit vragen bij de Ambassade van Kazachstan in Brussel. Neem contact op met de Belgische ambassade indien u een overstay riskeert omwille van Corona.

De persoon die u uitnodigt of het hotel waarin u verblijft, zijn verplicht uw aanwezigheid te melden bij de immigratiepolitie binnen de drie werkdagen na uw aankomst (dit kan via internet). Dit moet elke keer opnieuw gebeuren indien u van locatie wisselt. Indien u noch uitgenodigd bent, noch in een hotel verblijft, raden wij u aan zelf naar de immigratiepolitie te gaan.

De verblijven van maximaal 30 dagen per keer mogen in totaal de duur van 90 dagen niet overschrijden per periode van zes maanden.

Als u beslist langer dan dertig dagen in Kazachstan te blijven, moet u naar de politie gaan, samen met de persoon die u uitnodigt.

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Reizigers in Kazakhstan hebben meestal geen bijzondere moeilijkheden. Natuurlijk bent u best voorzichtig.

 
Criminaliteit 

In de steden komt kleine criminaliteit voor: denk aan zakkenrollers, auto-inbraken of berovingen. Over het algemeen is het veilig ‘s nachts alleen op straat te wandelen of te rijden, zeker in centra van grote steden. De meeste overvallen op buitenlanders gebeuren in de buurt van bars of nachtclubs. Sommige van deze overvallen gebeurden met geweld, zeker in Almaty. Als u een nachtclub verlaat, bestelt u dus best eerst een taxi en wacht u binnen.

 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.