Filipijnen

Filipijnen

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

De verspreiding van covid-19 in de Filipijnen is uiterst onrustwekkend; het is zeer moeilijk om zich in het land te verplaatsen en het risico om plaatselijk vast te komen zitten is hoog. 

Van 4 tot 18 augustus werd een strikte lockdown aangekondigd in de regio Metro Manila. Openbaar vervoer is opgeschort, inclusief alle binnenlandse vluchten naar de luchthaven van Manila. Internationale vluchten zijn beperkt. Het is verboden het huis te verlaten, behalve voor essentiële activiteiten.

Momenteel verbieden de Filipijnse autoriteiten de toegang tot het grondgebied aan alle Belgen (en alle vreemdelingen), tenzij aan de Belgische echtgeno(o)t(e) of de Belgische kinderen die een Filipijns staatsburger vergezellen of vervoegen en aan de buitenlandse ouders van minderjarige Filipijnse staatburger of van kinderen met speciale behoeften ongeacht de leeftijd. Betrokkenen dienen in het bezit van de geschikte visa te zijn en te kunnen staven dat ze aan deze voorwaarden voldoen. Vanaf 1 augustus zullen ook Belgen die reeds houder zijn van bepaalde langetermijnvisa toegang kunnen krijgen: visumtype 13 A, B, C, D, E en G (“immigrant”), visum in het kader van Republic Act 7919 of Executive order 324 (regularisatie) en “Native born visa”.

Voor al deze Belgen gelden strenge toelatingsvoorwaarden: zij dienen ze voor vertrek een covid-19 testlaboratorium en erkende accommodatie voor een 14-daagse quarantaine te reserveren. Bovendien dienen ze rekening te houden met een onzekere vertrekdatum, die voortvloeit uit strenge beperkingen op het aantal inkomende passagiers.  We raden alle betrokkenen aan om op voorhand contact op te nemen met de Filipijnse Ambassade in Brussel (of het land waar ze verblijven) en afspraken te maken met de luchtvaartmaatschappij.

De transit van zeelui en vliegtuigbemanningen wordt onder specifieke voorwaarden toegestaan.

Wie vanuit Manilla doorreist naar een provincie, dient eerst de nodige toelatingen te verkrijgen en wordt bij aankomst nogmaals onderworpen aan een 14-daagse quarantaine .

Overal in de Filipijnen zijn plaatselijk beperkende maatregelen (“community quarantaine”) van kracht. Openbaar vervoer (luchtverkeer, maritiem transport, wegverkeer) is zeer onregelmatig en toerisme is ook voor vaste verblijvers slechts beperkt toegestaan. Volg de raadgevingen van de overheid (avondklok, check points, afzondering, quarantaine, gezondheidsbewijs, officiële toelatingen…) nauwgezet op en contacteer het regionale bureau van het Department of Tourism om te weten welke de plaatselijk geldende voorwaarden en mogelijkheden zijn om in de Filipijnen te reizen. Social distancing en het verplicht dragen van een gelaatsmasker op openbare plaatsen (binnen of buiten) zijn overal van kracht.

Het Department of Health geeft specifieke informatie in het Engels over de situatie in de Filipijnen.

Belgen die zich nog in de Filipijnen bevinden, kunnen het land enkel verlaten via de luchthaven van Manilla. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die een verbinding met België of zijn buurlanden verzekeren. Voorzichtigheid is echter geboden bij de aankoop van een ticket: koop de tickets voor alle etappes van uw reis rechtstreeks bij dezelfde luchtvaartmaatschappij; kijk na op de facebookpagina van de luchthaven of de vluchten wel degelijk uitgevoerd worden; controleer uw transitvoorwaarden via het IATA Travel Center en contacteer uw luchtvaarmaatschappij in geval van twijfel.

 

Algemeen:

Wie reeds in de Filipijnen is dient voorzichtig te blijven omwille van de terroristische dreiging en het risico op confrontaties tussen het leger en militante groeperingen en voor de harde beteugeling van criminaliteit en drugs. Verhoogde waakzaamheid is geboden.

Het eiland Mindanao dient door de reiziger gemeden te worden, vooral dan de rurale gebieden. Alle reizen naar het westelijke deel van Mindanao, worden afgeraden, met inbegrip van reizen naar de eilandengroep Basilan - Sulu - Tawi-Tawi. De rubriek “Algemene veiligheid” bevat een nadere omschrijving van dit gebied. Recente aanslagen tonen aan dat de atmosfeer in bepaalde gebieden er nog steeds erg gespannen is.

Ten slotte dienen reizigers op dit ogenblik beducht te zijn voor het risico op denguekoorts, dat in de Filipijnen zeer hoog is. Zie de rubriek "Gezondheid en hygiëne" voor meer informatie. 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij raden wij Belgen in de Filipijnen aan hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Manilla met een e-mail naar manila@diplobel.fed.be.

 

 

 

Description

Sécurité générale

Mits in acht name van elementaire veiligheidsvoorzorgen kan er in grote delen  van de Filipijnen zonder problemen gereisd worden.
Reizigers moeten niettemin op hun hoede blijven voor (al of niet gewelddadige) straat- en andere criminaliteit. Ook het risico op kidnapping of terroristische aanslag is reëel.

Reizigers wordt aangeraden drukke plaatsen te vermijden. Door geen gebruik te maken van het openbaar vervoer vermijdt u statistisch al 95 % van het risico om ongewild slachtoffer van een aanslag te worden. Deelname aan demonstraties of straatprotesten is ten sterkste af te raden.

In verschillende regio's van het land, met inbegrip van de hoofdstad, plegen gewapende rebellen, criminelen en terroristen geregeld ontvoeringen, bomaanslagen en andere gewelddaden. Sommige regio's worden best geheel of voor een deel gemeden. Hieronder worden adviezen verstrekt over regio's die hoge risico's inhouden voor de reiziger.

Op alle plaatsen van de archipel, de strandbestemmingen evenals in toeristische trekpleisters dient u elementaire veiligheidsraadgevingen te respecteren.

Aanbevelingen per regio

Luzon
Wie naar de Cordillera en de rijstterrassen reist, dient de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en zijn reis goed voor te bereiden. Ook op afgelegen plaatsen in de bergen zijn toeristen al het slachtoffer geweest van diefstal met bedreiging of geweld. Begeef u niet te ver van de gebaande paden en trek enkel de bergen in met de officiële gidsen van het "Department of Tourism". In de provincies rond de hoofdstad Manilla en de Cordillera zijn nog  rebellen van het NPA actief, waardoor niet zelden confrontaties met leger en politie plaatsvinden.

Manila

In de uitgaansbuurten Malate en Burgos, evenals in Ermita, zijn toeristen regelmatig doelwit van zakkenrollers en andere straatcriminelen.
Er wordt aanbevolen drukke plaatsen te mijden en geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. De reiziger houdt zijn onmiddellijke omgeving best zo goed mogelijk in het oog en mijdt de "volkswijken" van de stad.

Visayas en Palawan

Het is aangeraden de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen omwille van mogelijke confrontaties tussen het leger en rebellen, en omwille van een hoger geachte terrorismedreiging, meer bepaald het risico op ontvoering door radicale groeperingen (zie ook de rubriek “terreurdreiging”. Het zuiden van Palawan wordt best gemeden en waakzaamheid is geboden op heel het eiland, met inbegrip van de steden en toeristische gebieden.

De Visayas worden ook vaak getroffen door tyfoons die her en der zware vernielingen aanbrengen aan de infrastructuur. Niet-essentiële reizen naar de zwaarst getroffen gebieden worden in die omstandigheden afgeraden. (zie ook de rubriek “klimaat en natuurrampen”)

Mindanao

Alle reizen naar het westelijke deel van Mindanao worden afgeraden. Het betreft de provincies Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Maguindanao (met inbegrip van de stad Cotabato City), Lanao del Sur, Lanao del Norte, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani en South Cotabato (met inbegrip van de stad General Santos City). In andere delen van Mindanao worden reizigers aangemaand uiterst voorzichtig te blijven.

De eilandengroep Basilan – Sulu - Tawi-Tawi
Vanwege de aanwezigheid van rebellen en terroristische groepen als Abu Sayyaf (o.m. verantwoordelijk voor de ontvoering en executie van buitenlanders, waaronder westerlingen), worden alle reizen naar de eilandengroep Basilan - Sulu - Tawi-Tawi afgeraden.

Territoriale wateren

In de territoriale wateren is er blijvend gevaar voor piraterij en kidnapping. Pleziervaarders en andere bootreizigers, evenals beoefenaars van diepzeeduiken en surfing moeten zeer voorzichtig zijn.

De Zuidelijke Suluzee tussen het schiereiland van Zamboanga, de eilandengroep Basilan – Sulu – Tawi-Tawi, de kusten van Sabah (Maleisië) en Palawan valt in het bijzonder te mijden voor dergelijke activiteiten. Alle reizen in de wateren rond de eilandengroep Basilan – Sulu – Tawi-Tawi worden afgeraden.
Op de veerboten die de Filipijnse eilanden verbinden doen zich regelmatig ongevallen voor als gevolg van ontoereikende implementering van de veiligheidsnormen. Deze schepen zijn ook al het doelwit geweest van dodelijke aanslagen.

Voor de grillige kusten doen zich vaak sterke stromingen voor. Goed uitgeruste reddingsdiensten zijn zeldzaam. Badgasten, zwemmers en beoefenaars van watersporten dienen daarom zeer voorzichtig te zijn. Waag u nooit te ver uit de kust, zeker niet bij winderig weer of bij een te hoge golfslag.

Terreurdreiging

Tegen de achtergrond van een verhoogde terreurdreiging in geheel Zuidoost-Azië geldt voor reizigers de raad bijzonder waakzaam te zijn, vooral in drukbezochte openbare en commerciële gelegenheden, tijdens festiviteiten of op plaatsen waar gewoonlijk veel personen (al dan niet buitenlanders) samenkomen: clubs, scholen, restaurants, bus- en metrostations, havens, e.a.

Naast ontvoeringen van zuiver criminele aard, zijn er in de Filipijnen ook een aantal ontvoeringen van westerlingen door radicale groeperingen gebeurd. Dit is een van de redenen waarom alle reizen naar het Westelijk deel van Mindanao (zie hoger) en naar de eilandengoep Basilan – Sulu – Tawi-Tawi afgeraden worden.

Zelfs al blijft in andere regio’s het risico beperkt, toch valt het aan te raden zich goed te informeren omtrent de veiligheidssituatie, de aanwijzingen van de overheid na te leven, zich niet alleen in afgelegen gebieden te wagen, zijn verplaatsingen te melden aan naasten of via “Travellers online”, een hotel te kezen met goede veiligheidsvoorzieningen (bewaking, omheining) en geen gehoor te schenken aan onbekenden die geïnteresseerd blijken om contact te leggen.

Criminaliteit

Kleine en grote criminaliteit (al of niet gewelddadig) komt veel voor in de Filipijnen, maar het gevaar mag ook niet worden overdreven. Het is aan te raden een aantal elementaire veiligheidsconsignes te respecteren, zoals in om het even welk ander land, vooral door voorzichtig te zijn met onbekende personen of door het vermijden van conflicten met de lokale bevolking.

Respecteer als buitenlander het feit dat u in een land bent waar de meerderheid van de bevolking moet overleven met slechts een paar dollar per dag, en neem best de volgende richtlijnen in acht:

  • draag geen uiterlijke tekenen van rijkdom (sieraden, camera's, video) in het bijzonder in de volkswijken en loop niet te koop met grote hoeveelheden contant geld;
  • vermijd beroep te doen op niet-geïdentificeerde personen die hun diensten aanbieden aan toeristen in de lobby's van hotels;
  • aanvaard geen drankjes van volslagen vreemden (er zijn verschillende - soms dodelijke - gevallen bekend van toeristen die gedrogeerd werden door criminelen);
  • blijf te allen tijde waakzaam.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.