Mongolië

kaart Mongolië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 
A
lle reizen naar Mongolië worden afgeraden.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl.

De Mongoolse autoriteiten hebben op 11 maart alle internationale lucht- en spoorverbindingen opgeschort tot en met 30 juni. Alle grenzen zijn gesloten voor buitenlanders. Deze maatregel kan nog verlengd worden. De Mongoolse ambassades en consulaten in het buitenland  hebben de afgifte van visa gestaakt. Verplaatsingen naar en vanuit Mongolië zijn momenteel dus niet mogelijk.

Publieke bijeenkomsten zijn verboden tot minstens 30 juni 2020 en onderwijsinstellingen zijn gesloten tot 1 september 2020.

De Belgische burgers van wie de geldigheidsduur van het Mongoolse visa de einddatum benadert, worden verzocht zich persoonlijk te melden bij de immigratiediensten (https://www.immigration.gov.mn/index.php/index) om de verlenging te vragen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op openbare plaatsen, alsook in winkels. Boetes bedragen MNT 150.000.

Het Mongoolse ministerie van Volksgezondheid heeft buitenlanders die verkoudheid of griepachtige symptomen vertonen, geadviseerd om een van de volgende klinieken in Ulaanbaatar te bellen voor advies: SOS Medica (+976 9191 3122) of Intermed (+976 8010 5577)

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en rekening houdende met een aantal basisoverwegingen kan in Mongolië relatief veilig gereisd worden. De communicatie-, transport- en gezondheidsvoorzieningen laten evenwel overal te wensen over. Een alomvattende reis- en ziekteverzekering is daarom aangewezen. Gelieve er rekening mee te houden dat ons land geen diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in Mongolië heeft.

 
Criminaliteit

Op plaatsen waar veel buitenlanders komen (luchthaven, cafés, restaurants, markten, nachtclubs, toeristische trekpleisters, e.d.) zijn zakkenrollers en gauwdieven vaak op agressieve wijze actief in het bijzonder ‘s nachts en op de voetpaden. Buitenlanders worden vaak gevolgd wanneer ze nachtclubs verlaten. Er wordt afgeraden zich na zonsondergang alleen op straat te begeven in de hoofdstad Ulaanbaatar. De officiële taxi's vormen een veilig en goedkoop alternatief.

 

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.