Togo

Togo

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 
De Togolese overheid nam de nodige maatregelen om de crisis in te dijken en volgt de situatie op de voet.

Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van de onderbreking van luchtverbindingen tijdens hun verblijf ter plaatse.

We raden u aan de normale hygiëne- en gezondheidsmaatregelen in de tropen strikt na te leven en lokale instructies op te volgen.

 

Voor een actueel overzicht van de algemene situatie, de maatregelen en het aantal gerapporteerde gevallen kunt u terecht op de website van de Togolese overheid: https://www.republiquetogolaise.com/coronavirus/ 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Sinds de betogingen van 19 augustus, waarbij verschillende doden vielen, is de politieke situatie in Togo zeer gespannen. Na een oproep van de PNP (Parti National Panafricain) vonden op 6 en 7 september in Lomé en een aantal andere steden in het land, meerdere betogingen plaats die talrijk werden bijgewoond, maar waarbij geen nieuwe slachtoffers vielen. Niettemin, tijdens deze laatste manifestaties blokkeerden de Togolese autoriteiten alle telefonisch en internetverkeer gedurende meerdere dagen.

Bovenop de eerste eis waarrond de betoging van 19 augustus plaats vond, namelijk die tot institutionele en electorale hervormingen, wordt sinds 6 en 7 september ook geijverd voor het aftreden van president F. Gnassignbé.  .

De grote betogingen in verschillende steden in september en oktober hebben grote schade veroorzaakt en er zijn doden en gewonden gevallen, vooral in Lomé.  De coalitie van 14 oppositiepartijen heeft betogingen in het hele land aangekondigd voor 7, 8 en 9 november.  Aangezien regering noch oppositie bereid lijkt om toegevingen te doen, zal de onrust  ongetwijfeld nog een hele tijd aanhouden.

Onze landgenoten worden aanbevolen waakzaam en voorzichtig te blijven en de lokale media op de voet te volgen. Men moet vooral afstand bewaren van eventuele betogingen of sit-ins.  Rekening houdend met het mogelijk opnieuw blokkeren van alle telefonisch en internetverkeer, is het eveneens aangeraden zijn naasten te informeren bij iedere verplaatsing

Het is altijd aangeraden zich voor vertrek naar Togo, te vergewissen van de situatie ter plaatse en uw aanwezigheid in Togo te melden via de Travellers Online website.

Gezien het activisme van terroristische bendes die in de Sahelzone actief zijn, moeten Belgen die in Togo wonen of er tijdelijk aanwezig zijn, blijk geven van een verhoogde waakzaamheid. Wegens het verhoogde aantal gevallen van piraterij in de Golf van Guinea –en ondanks het feit dat Togo een welomschreven strategie hiertegen volgt—wordt het varen met plezierboten langs de kustlijn formeel afgeraden.

In aanloop naar de lokale verkiezingen van 30 juni 2019 is het tevens aangeraden niet deel te nemen aan politieke debatten, discussies of gesprekken, en meer algemeen gesproken, ten allen tijden een discrete en neutrale houding in deze materie aan te nemen. Publieke manifestaties die soms op geweld uitdraaien, kunnen vooral in de hoofdstad met een vrij korte aankondigingsperiode plaats hebben. Er wordt op die momenten aangeraden zijn verplaatsingen tot een minimum te herleiden, en samenscholingen te vermijden. Tevens wordt sterk aangeraden de wijken ten noord-oosten van Bé en Deckon te vermijden daar zij traditioneel het beginpunt vormen van manifestaties door de politieke oppositie.

Gezien de recente ontwikkelingen in de buurlanden wordt het brede grensgebied in het Noorden van Togo formeel afgeraden voor toeristen.


Criminaliteit

De criminaliteit (autodiefstal, inbraken en gewapende overvallen) blijft stabiel in Lomé en ligt lager dan in de meeste grote steden. Nochtans is het aangewezen voorzichtig te zijn (geen opvallende juwelen en andere waardevolle zaken dragen, niet te voet of met de brommer – in het bijzonder ‘s nachts – rondrijden in Lomé). Vooral het strand zelf en de kustweg worden ten zeerste afgeraden na  zonsondergang.

Zakenlui zijn niet zelden het slachtoffer van oplichting door zogenaamde zakenpartners. Tijdens handelsprospecties is het derhalve noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het kiezen van eventuele lokale zakenpartners en over alle nodige garanties te beschikken in verband met hun betrouwbaarheid vooraleer men om het even welke transactie aangaat.

Behalve zakenlui, kunnen ook particulieren het slachtoffer worden van oplichtingspogingen (bedreigingen en chantage per telefoon). Het is dan telkens aangewezen om de ambassade te Abuja, het ereconsulaat te Lomé of het bureau van de defensieattaché te Cotonou te verwittigen en een klacht in te dienen bij de plaatselijke politie of rijkswacht.

Het is aangewezen niet in te gaan op vragen naar geld (in het kader van een nog niet opgericht commercieel partnerschap, in een privé-kader afkomstig van iemand die men heeft 'ontmoet' op internet of iemand die de indruk geeft deel uit te maken van de Togolese administratie).

Er is een toename van daden van cybercriminaliteit vastgesteld, waarbij daders op verschillende manieren te werk gaan. De meest verspreide zijn de e-mails ('phishing') of online-'chats' (sentimentele oplichting/vermeende wanhoopsdaad).

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.