Guinee

kaart Guinee

 

Laatste update

In de aanloop naar de parlementaire verkiezingen die op 16 februari zullen plaatsvinden, blijft de situatie in Conakry gespannen en, in een minder maat, ook in sommige localiteiten van het binnenland. Oproepen tot betoging zijn regelmatig uitgezonden door de “Front National pour la Défense de la Constitution” (FNDC) sinds14 oktober 2019. Deze oproepen betreffen heel het nationaal grondgebied en kunnen af en toe geweld veroorzaken.

Houd u op de hoogte van de situatie en blijf weg van de betogingen en van de massabewegingen.

Voor consulaire bijstand aan Belgen kunt u contact opnemen met de Belgische ambassade in Conakry op +224 625 25 64 44 (tijdens de openingsuren) of +224 629 30 24 47 (buiten openingstijden en voor consulaire noodsituaties)

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis op onze website travellersonline te registreren.

 

 

 

Description

Sécurité générale

Actualiteit

De sociaaleconomische situatie en de steeds terugkerende politieke spanningen, in het bijzonder ter gelegenheid van de verkiezingen van 2020, kunnen op elk moment aanleiding geven tot betogingen en samenscholingen, zowel in Conakry als in steden in het binnenland. Deze betogingen kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties met de ordediensten. Blijf steeds op de hoogte van de situatie en blijf weg van manifestaties en samenscholingen.

 

Algemene veiligheidssituatie

Reizigers die naar Guinee reizen worden aangeraden zich goed te informeren over de huidige veiligheidssituatie. Het is ten strengste af te raden deel te nemen aan de samenscholingen en betogingen die relatief vaak voorkomen in Conakry.

Belgen die zich in Guinee bevinden worden verzocht de nodige waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij hun verplaatsingen, zowel in de gevoelige wijken van Conakry als buiten de hoofdstad.

Gelieve zich voor vertrek te registreren op de website https://travellersonline.diplomatie.be of bij aankomst telefonisch contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry (+224 626 26 36 36 of + 224 625 25 64 44) of zich via email aan te melden (conakry@diplobel.fed.be). Om consulaire bijstand te vergemakkelijken tijdens een kort verblijf (minder dan 6 maanden), wordt aanbevolen om te kiezen voor online registratie. Aarzel niet om contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry om geïnformeerd te worden in verband met het laatste nieuws over de plaatselijke situatie of om incidenten te melden die u mogelijk hebt meegemaakt.

Gezien de gespannen situatie in de Sahel, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden te reizen naar de grensstreek. Het grensgebied met Mali is regelmatig het toneel van gewelddadige botsingen tussen de verschillende gemeenschappen. Indien u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten zeerste aanbevolen om specifieke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, vooraf contact op te nemen met de lokale autoriteiten en de ambassade in Conakry te verwittigen.

Criminaliteit

Diefstallen, agressie en gewapende overvallen vinden regelmatig plaats in Conakry. Verschillende landgenoten werden thuis reeds het slachtoffer van gewapende overvallen. Voertuigen worden ook geviseerd, inclusief de bestuurder en passagiers aan boord. Deze overvallen/ inbraken komen vaker voor bij nacht en in de buitenwijken, maar geen enkele buurt blijft echt gespaard. De zones rond de markten van Madina, Tahouya en Niger vormen een hoger risico.

Als men zich met de wagen verplaatst is het aangeraden om ramen en deuren te sluiten en niet te parkeren of stil te staan op slecht verlichte of verlaten plaatsen. Het wordt tevens afgeraden om zich ‘s nacht in de wijken aan de rand van Conakry te begeven.

‘s Nachts worden door de politie in verschillende delen van de stad wegversperringen opgericht. Deze controlepunten, meestal gekend, kunnen de aanleiding zijn van heftige woordenwisselingen met de politie. Blijf hoffelijk. Geüniformeerde ordediensten die onverwacht opduiken moeten met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Open de deuren niet.

Controleposten door de politie zal u ook tegenkomen bij het binnen- en buitenrijden van de steden.

Het wordt sterk afgeraden om zich 's nachts in de provincie te verplaatsen. De slechte staat van wegen (en die van de voertuigen rond u in het verkeer) plus het ontbreken van straatverlichting zijn allemaal risicofactoren voor ongevallen. Regelmatig zijn er overvallen op de wegen in het binnenland. Het is ook beter om nooit alleen te reizen. Reizigers wordt gevraagd zeer voorzichtig te zijn en ze nemen best extra voorzorgen door geen geld, opzichtige sieraden of andere waardevolle spullen zichtbaar te dragen. Zorg dat u steeds uw identiteitspapieren (kopieën) en de boorddocumenten bij u heeft. Controles zijn redelijk frequent.

Terroristische risico's

Sinds begin 2012 wordt het noorden van Mali, buurland van Guinee, geteisterd door een voortdurende en ernstige onveiligheid door de aanwezigheid van terroristische groeperingen, rebellenbewegingen en gewapende criminele milities. Het centrum van het land wordt ook steeds meer getroffen door terroristische acties en intracommunautaire conflicten. Deze extremistische gewelddadige groepen zijn de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor meerdere ontvoeringen van Westerlingen in Mali, Niger en Benin en blijven zo de westerse belangen in de Sahel regio bedreigen. Bovendien tonen aanslagen in Bamako, Ouagadougou en Grand Bassam, evenals de razzia’s die hebben geleid tot de arrestatie van vermoedelijke jihadisten in de regio, waaronder in buurland Senegal, het risico op een ​​uitbreiding van de terroristische dreiging in de sub regio. Een terroristische aanslag is niet uitgesloten in Guinee.