Benin

Laatste update

Na eerdere incidenten in en rond de plaatsen Tchaourou en wegblokkades op de hoofdassen van Cotonou naar het Noorden, is de algemene situatie in Benin terug rustig. De politieke situatie blijft echter gespannen. Nieuw incidenten zijn niet uit te sluiten en we raden reizigers aan de lokale berichtgeving op te volgen en reizen daarop af te stemmen.

 

 

 

Description

Sécurité générale

Reizen in het brede grensgebied in het Noorden van het land, grosso modo voorbij de denkbeeldige lijn die de verbinding maakt tussen Boukoumbé - Tangiéta - Banikoara - Malanville, met inbegrip dus van het Parc du W en het Parc Pendjari wordt formeel afgeraden voor toeristen omwille van mogelijke invallen van gewapende groepen met mogelijk criminele motieven (cf. bevestigd geval van kidnapping in mei 2019). Het grensgebied met Nigeria ten oosten van de hoofdweg (RNIE 2) vanaf Tchaourou verder naar het Noorden wordt afgeraden wegens mogelijke agressie rond smokkelroutes.

Afgezien van het Noorden wordt de algemene veiligheidssituatie in Benin als rustig en stabiel beschouwd. Niettemin zijn er zoals overal risico’s. Het wegverkeer maakt de meeste slachtoffers, wegens het niet naleven van de verkeersregels en door de gammele staat van veel voertuigen. Door logisch nadenken en het respecteren van enkele richtlijnen kunnen deze risico’s tot een minimum worden beperkt.

1. Er vinden sporadisch overvallen plaats door gewapende bendes op nationale wegen, voornamelijk ’s nachts en op marktdagen (vaak zondag). Ook andere kleine criminele activiteiten komen geregeld voor.

We raden de reizigers aan een verhoogde waakzaamheid aan de dag te blijven leggen en geen onnodige risico’s te nemen. Het wordt ten stelligste afgeraden om zich ’s nachts alleen te verplaatsen (te voet, per taximoto of met de auto), en dit zowel in de grote steden als in het binnenland. Ook verplaatsingen in geïsoleerde en/of dun bevolkte gebieden dienen met de grootste voorzichtigheid te worden uitgevoerd en het is aan te raden deze in konvooi of in groep te ondernemen.

2. We adviseren voldoende voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot het nemen van foto’s. Naast de klassiekers zoals militaire of strategische personen en instellingen die niet mogen worden gefotografeerd, is het tevens sterk aan te bevelen om toestemming te vragen alvorens personen te fotograferen. Het ongevraagd fotograferen van personen kan leiden tot spanningen en zelfs agressie.

3. Het komt voor dat de ordediensten (politie, leger) door middel van een zogenaamde controle trachten geld te vergaren. Deze praktijk is sterk teruggedrongen maar is niet helemaal verdwenen. Het is daarom van belang om, in geval van controle door de ordediensten, alvorens men zich aan een controle onderwerpt, zich te vergewissen van de identiteit van de politiemannen (een politieman mag nooit alleen optreden), GEEN overbodige documenten of geldsommen mee te nemen wanneer men buitengaat (de identiteitskaart is voldoende), GEEN geld af te geven en bij verplaatsingen, vooral ‘s avonds, de elementaire voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Bij deze gelegenheid wordt herhaald dat ordediensten geen geld mogen vragen indien u een overtreding hebt begaan ZONDER afgifte van een ontvangstbewijs met nummer uitgegeven door hun administratie.

4. Op sanitair en gezondheidsvlak woeden er in Benin op regelmatige basis epidemieën. Lassakoorts, Dengue en Cholera zijn endemisch over het grootste deel van het land. Ook worden er regelmatig gevallen van meningokokken-meningitis A,C, W135 et Y gemeld in het Noorden van het land. Er wordt aangeraden om u aan de basisregels voor hygiëne te houden evenals regelmatig uw handen te wassen. Ook raden we aan om bijzonder voorzichtig te zijn met rauwkost.

Tot slot is het voor iedere persoon die naar Benin reist aangewezen om zijn reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be/(externe link) opdat wij onze consulaire bijstand nog beter kunnen organiseren.

 
Criminaliteit

In de stad gaat het in het algemeen om kleine criminaliteit (in de straten 's avonds, op personen die alleen of in kleine groep rondlopen). Het is dus belangrijk om de volgende veiligheidsadviezen te volgen:

  • 's nachts bepaalde wijken in Cotonou vermijden (haven, spoorwegen in het stadscentrum, stranden, uitgaanswijken zoals Joncquet)
  • geen handtassen of juwelen te dragen in druk bezochte plaatsen (markt Dantokpa - gauwdieven)
  • niet veel geld op zak te hebben of veel geld te hanteren
  • voorzichtigheid is geboden op de stranden van Cotonou, dit zowel ’s nachts als overdag op de weinig bezochte stranden
  • zo snel mogelijk de grensregio’s oversteken teneinde het risico op diefstal te beperken
  • vermijd uitnodigingen en het verbruik van drank, maaltijden, e.a. van onbekenden of vage kennissen
  • informeer uw vrienden, kennissen en verantwoordelijken ter plaatse over al uw verplaatsingen met inbegrip van tijdsduur.

 
Internetfraude

Vele landgenoten worden het slachtoffer van internetoplichting, dikwijls gepaard gaande met identiteitsroof. Wees niet goedgelovig en zend nooit geld. Contacteer bij twijfel cotonou@diplobel.fed.be(link stuurt een e-mail) .

Een ander veelvoorkomend fraudefenomeen is oplichting door ‘virtuele vrienden’. Vaak leert men de persoon, die zich voordoet als een Amerikaan of Europeaan, kennen via het internet (zonder gebruik webcam). Zodra de vriendschap gesloten is, moet deze zogenaamde vriend voor beroepsredenen naar Benin, alwaar hij/zij allerlei problemen tegen komt: gaande van overvallen, ongevallen, opname in een ziekenhuis, problemen met politie en andere lokale overheden tot een combinatie ervan. Hij/zij zal u vragen om dringend geld over te schrijven om o.a. het ziekenhuis, de politie- of immigratieofficieren, … te kunnen betalen.

De opkomst van het internet en de populariteit van datingwebsites heeft geleid tot een nieuwe vorm van internetfraude via de misbruik van liefdesrelaties waarbij een persoon doet geloven dat hij/zij verliefd is met als enig doel naar Europa te emigreren of geld te onttrekken aan de tegenpartij.
Wantrouw mannen en vrouwen die snel verliefd worden via het internet en die u willen vergezellen of bezoeken na de uitwisseling van enkele e-mails. In vele gevallen hebben deze personen meerdere profielen op verschillende datingwebsites om de kansen op het vinden van een partner te verhogen en worden ze eerder geleid door het profijt dan emotie