Congo (-Brazzaville)

Kaart Congo (-Brazzaville)

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 De Congolese Autoriteiten hebben sterke maatregelen opgelegd om de coronavirusepidemie (COVID-19) te bestrijden. -Deze maatregelen – zijnde een avondklok alsook het sluiten van de grenzen en van het luchtruim – zijn nog steeds van toepassing. Tot de hervatting van  de reguliere commerciële vluchten organiseren sommige luchtvaartmaatschappijen (Air France, Ethiopian Airlines) sporadisch bijzondere commerciële vluchten waarvoor Belgen biljetten mogen kopen. Voor hun vertrek is het belangrijk dat zij de voorwaarden nagaan die van toepassing zijn om naar België terug te keren vanaf de Europese stad waar zij zullen ontschepen.België heeft haar Ambassade in Brazzaville sinds 10 december 2018 heropend. Tot nader order verzekert deze Ambassade evenwel geen consulaire diensten met uitzondering van steun aan Belgen in nood in samenwerking met de Belgische ereconsuls van Brazzaville en Pointe Noire. De ereconsuls kunnen ook documenten legaliseren. Voor alle andere consulaire diensten blijft alleen de Belgische Ambassade in Kinshasa bevoegd.

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen kan in de Republiek Congo doorgaans veilig gereisd worden.

Sinds het vredesakkoord van december 2017 dat een einde heeft gemaakt aan de vijandelijkheden in het departement ‘Pool’ kan de belangrijkste weg tussen Brazzaville en Pointe Noire opnieuw gebruikt worden. Het is evenwel aangeraden om er alleen overdag te reizen en de secundaire wegen te vermijden.

Hoewel er in een recent verleden geen bijzondere incidenten moeten vermeld worden, beveelt de ambassade aan alle niet-essentiële reizen in de grenszones tussen de Republiek Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek te vermijden omwille van de instabiliteit in dit land en de aanwezigheid van gewapende groepen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

ALGEMENE VEILIGHEID
De veiligheid is verzekerd in het ganse land.  De hoofdweg tussen Brazzaville en Pointe Noire kan weer door privé voertuigen gebruikt worden. Vermijd die weg ‘s’ nachts te gebruiken en blijf op de hoofdweg.


Rekening houdent met de instabiliteit en onveiligheid die de Centraal-Afrikaanse Republiek kernmerken, beveelt de Ambassade aan de niet-essentiële reizen naar het grensgebied met de Centraal-Afrikaanse Republiek te vermijden.

In het algemeen, wordt in de huidige politieke context, aangeraden de actualiteit van nabij te volgen, waakzaam te blijven en uit de buurt te blijven van mensenmenigten.

CRIMINALITEIT

In Brazzaville en in de agglomeraties in het noorden van het land is er weinig criminaliteit. Toch dienen de reizigers de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
- draag geen grote sommen geld bij u,
- toon fototoestellen en handtassen niet al te zichtbaar,
- berg paspoorten en andere documenten zorgvuldig op . Draag altijd een kopie van uw identiteitsdocumenten bij u als u zich verplaatst. Buitenlanders kunnen op de openbare weg worden onderworpen aan identiteits- en verblijfscontroles.
- vermijd ’s nachts op uw eentje buiten de centrale wijken uit te gaan.
Het is aangeraden uw voertuig veilig te parkeren, en geen waardevolle voorwerpen of essentiële documenten in uw wagen achter te laten.

De veiligheidssituatie in de Republiek Congo blijft over het algemeen goed, maar de jongste jaren heeft men toch een toename van gewone criminaliteit kunnen vaststellen (gauwdieven, inbraken in huizen…).

In Pointe Noire is er meer criminaliteit dan in Brazzaville. De wijk dicht bij de haven wordt overdag en ’s nachts afgeraden omdat er kleine groepjes criminelen rondhangen.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.