Comoren

Kaart Comoren

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 
Naar aanleiding van de COVID-19-crisis zijn sinds 23 maart 2020 alle internationale commerciële vluchten opgeschort op de Comoren, met uitzondering van vrachtvluchten. 

Indien u toch naar de Comoren reist, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Nairobi per e-mail via nairobi@diplobel.fed.be en wij raden u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in de Comoren gereisd worden.
 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Het is aangewezen om voorafgaandelijk aan en tijdens een verblijf op de Comoren, de actualiteit nauwgezet op te volgen.

De toeristische infrastructuur is beperkt en stelt niet veel voor over het gehele territorium.

Er zijn regels in werking getreden inzake het aanmeren in de Grote Comoren, Anjouan en Moheli. Men is verplicht om voorafgaandelijk van de autoriteiten toestemming te verkrijgen om aan te meren in één van de havens. Ook een akkoord voor vertrek moet bij de havenkapiteins verkregen worden.

Gezien de verhoogde aanwezigheid van piraten in de omgeving van de Comoren, is het aangeraden om elke pleziervaart naar deze regio te vermijden.


Terroristische dreiging

De terreurdreiging is klein, maar kan niet worden uitgesloten.


Criminaliteit

Er is weinig criminaliteit op de Comoren.

Het is niettemin aangeraden om de volgende voorzorgen voor uw veiligheid in acht te nemen:

  • Vermijd waardevolle voorwerpen, aanzienlijke geldsommen of reisdocumenten bij u te dragen
  • Meld iedere uitstap op zee of in het gebergte en probeer zoveel mogelijk excursies te maken in groep.

Om ons in staat te stellen onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.