Soedan

kaart Soedan

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Reizen naar Soedan is momenteel verboden. Indien u zich in het land bevindt, wees dan uiterst waakzaam om de risico's van de virusinfectie te beperken en blijf rekening houden met de beperkte toegang tot ziekenhuizen.

De gezondheidssituatie in Soedan is zorgwekkend en het aantal officiële Corona-gevallen, waarvan 7% met dodelijke afloop, neemt sinds het begin van de pandemie gestadig toe. De grote meerderheid bevindt zich in het hoofdstedelijk gebied. SDN heeft op dit ogenblik het hoogst aantal officieel herkende COVID-19-doden in Oost-Afrika.

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus (COVID-19) in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Daarom zijn alle Soedanese luchthavens sinds 16 maart gesloten voor al het buitenlands inkomend passagiersverkeer. Op voorafgaand verzoek kunnen sommige vracht- en humanitaire vluchten, per afzonderlijk geval, worden toegelaten.

Indien u in Soedan zich bevindt, gelieve ons ere-consulaat in Khartoem op de hoogte te houden en neem steeds rechtstreeks contact op met de betrokken luchtvaartmaatschappij voor informatie.

 

Om onze consulaire dienstverlening nog beter te kunnen organiseren, raden wij u aan om uw aanwezigheid in het land te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Sécurité générale

Op 11 april 2019 werd een einde gemaakt aan het bewind van oud-president Al-Bashir. Het leger en de civiele oppositie hebben op 17 augustus een akkoord bereikt over een verdeling van de macht gedurende 3 jaar. Er zijn nog steeds geregelde incidenten en betogingen in de hoofdstad en in het binnenland. Er zijn ook behoorlijk veel stammentwisten in het binnenland. Het land bevindt zich immers in een zeer moeilijke economische situatie.

Criminaliteit

Straatcriminaliteit en diefstal komen voor op het hele grondgebied.

Zware criminaliteit komt voor in de onveilige conflictgebieden en in de grote steden. Het gaat dan meestal om gewelddadige en gewapende criminaliteit door georganiseerde bendes.

Demonstraties

Kleinere demonstraties als gevolg van punctuele eisen en verzuchtingen, komen vaak voor. Vermijd alle demonstraties want er kan geweld gebruikt  worden.

Veiligheid in de regio's

Reizen in regio's zoals Darfoer, Abyei, Zuid-Kordofan, Blue Nile, Hala’ib-driehoek, Bir Tawil  en het Libische grensgebied, zijn verboden.

Khartoem

Afgezien  van punctuele demonstraties, is de toestand in Khartoem voor het ogenblik relatief rustig.

Nijlvallei

De archeologische sites in de Nijlvallei zijn, op enkele incidenten van banditisme na, rustig en veilig. Nijlstaat blijft evenwel op sommige momenten onrustig.

Darfoer, Zuid-Kordofan

In de vijf Darfoerstaten blijft het onveilig door aanhoudend banditisme ondanks de waargenomen structurele verbetering. Het Darfoer-conflict heeft ook veiligheidsgevolgen voor aangrenzende staten zoals Kordofan en de in Zuid-Soedan gelegen deelstaten West- en Noord Bahr el-Ghazal. Er is een internationale militaire interventiemacht aanwezig (tot einde van 2020) als gevolg van het gewapende conflict rond Jebel Marra. Er is actief banditisme en ook ontvoeringen komen er voor mede als gevolg van het alomtegenwoordig illegaal wapenbezit.

Abyei

De situatie is er op dit moment rustiger o.a. omwille van het ‘Speciaal Administratief VN-toezicht’ door een VN-vredesmacht. Er is voortdurende spanning tussen lokale stammen omwille van grond- en eigendomsgeschillen.

Grens met Eritrea

In Kassala en Rode Zee staten zijn er etnische twisten en banditisme. De grenzen zijn er spradisch open.

Hala'ib driehoek en Bir Tawil

Hala’ib-driehoek: Het oostelijke deel van het grensgebied met Egypte is niet veilig. Sudan en Egypte hebben er een conflict. Deze ligt in het grensgebied aan de Rode Zee.

Bir Tawil : In het noordelijke deel van het grensgebied tussen Sudan en Egypte ligt Bir Tawil. Het gebied wordt door geen van beide aangrenzende landen opgeëist, maar het is er  niet veilig.

Port-Sudan

In de havenstad Port Sudan zijn er hangende tribale spanningen. Veiligheidstroepen worden er geregeld ontplooid om erger te voorkomen.

Libische woestijn

Het is ten stelligste af te raden zich naar het grensgebied met Libië te begeven, gezien de totale onveiligheid en de heersende georganiseerde misdaad.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.