Zuid-Afrika

kaart Zuid-Afrika

 

Laatste update

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Zuid-Afrika doorgaans veilig gereisd worden.

De stromende watervoorziening is momenteel beperkt in Kaapstad / Cape Town. Meer informatie via deze link.

Zuid-Afrika heeft een nieuwe wetgeving omtrent immigratie sinds 26 mei 2014. Meer informatie vindt u onder de rubriek “praktische info. Wij wensen u op volgende zaken te wijzen:

 • Wanneer u langer dan drie maanden in Zuid-Afrika verblijft, dient u te beschikken over een geldig visum/verblijfsvergunning. Deze is voor uw vertrek aan te vragen bij de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel. Indien de termijn voor uw visum verstreken is, zullen niet langer boetes toegepast worden, maar zal u op een zwarte lijst worden geplaatst en voor 1 tot 5 jaar geen nieuw visum meer kunnen aanvragen.
 • Ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Zuid-Afrika reizen moeten vanaf 1 juni 2015 een kopie van het geboortecertificaat van het kind in het Engels bij zich hebben. Vraag uw gemeentebestuur een meertalig uittreksel uit de geboorteakte, dat ook in het Engels is opgesteld. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt de Kids-ID als vervangend document aanvaard. Dit is eveneens te verkrijgen bij uw gemeentebestuur. Sommige luchtvaartmaatschappijen aanvaarden de Kids-ID echter niet als vervangend document. Het is dan ook aangeraden voorafgaand contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij om u er van te vergewissen dat u alle noodzakelijke documenten bezit. Indien niet beide ouders meereizen, is ook een schriftelijke toestemming van de niet aanwezige ouder nodig, eveneens in het Engels en bij uw gemeentebestuur te verkrijgen. De handtekening kan u laten legaliseren bij uw gemeente.

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Zuid-Afrika doorgaans veilig gereisd worden.

Waterschaarste in de Kaapregio

Een uitzonderlijke droogte treft momenteel de Kaapregio en leidt tot een ongekende waterschaarste. Om te kunnen blijven voorzien in drinkwater, hebben de plaatselijke autoriteiten zeer strenge waterbeperkingen opgelegd om dit fenomeen het hoofd te kunnen bieden (maximum 50 liter persoon en per dag vanaf  01 februari ). Zowel inwoners als bezoekers worden gevraagd deze beperkingen te respecteren, en het waterverbruik zoveel als mogelijk te beperken. Meer info vindt u via : http://www.wesgro.co.za/pdf_repository/Cape%20Town%20Water%20&%20Tourism%20Facts%20-%2019%20Jan%202018.pdf (externe link); of :  http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/make-water-saving-a-way-of-life

 Het is dan ook aangeraden,  voor het vertrek, zich in te lichten bij uw hotel of verblijfsadres over de maatregelen die getroffen werden, daar u geen ongelimiteerde toegang tot leidingwater meer zou kunnen hebben.

Zuid-Afrika is een zeer gewaardeerde toeristische bestemming met duizenden bezoekers per jaar en heeft een ideale reisinfrastructuur. Het overgrote deel van bezoekers of reizigers ondervindt geen problemen. Toch is voor het ganse land een voortdurende waakzaamheid aan de orde, in het bijzonder in de grote steden, om reden van de grote criminaliteit in het land, zonder dat deze specifiek tegen bezoekers of toeristen gericht is. Men draagt best geen uiterlijke kenmerken van rijkdom.

De politieke toestand in Zuid-Afrika is stabiel en laat reizen over het gehele land toe. Toch informeert men zich best over de recente politieke ontwikkelingen voor en tijdens de reis, zeker binnen het kader van de recente stakingen en protestacties, die kunnen leiden tot gewelddadigheden. Wij raden u aan weg te blijven van zulke manifestaties en samenscholingen. Het is dan ook aangeraden om de lokale media te consulteren, zodoende op de hoogte te zijn van de huidige veiligheidstoestand en geplande manifestaties.

In Zuid-Afrika bestaat er een aanzienlijke terroristische dreiging die zich mogelijks richt op locaties die door buitenlanders worden bezocht. Een verhoogde waakzaamheid wordt dus aangeraden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.


Veiligheidsvoorschriften:

 • Wees op uw hoede voor diefstallen, vooral in openbare plaatsen (luchthavens, stations, hotellobby's, in de omgeving van bars, restaurants, terrasjes, stranden, enz.).
 • Vermijd het openlijk dragen van kostbaarheden (sieraden, camera's, video camera’s, etc.).
 • Draag nooit grote sommen geld bij u, maar zorg ervoor dat u in plaats daarvan enkele munten en biljetten bij u heeft die u onmiddellijk kan afstaan, in geval van agressie.
 • Wees waakzaam bij geldafnames aan geldautomaten en bij bankkaartbetalingen. Haal geld af bij daglicht en van automaten in drukke locaties (luchthavens, woonwijken, winkelcentra).
 • Draag een kopie van uw identiteits- of reisdocumenten op zak. Scan uw identiteitsdocumenten en bewaar een elektronische kopie (op USB-stick, e-mail ...). Bewaar de originele documenten in het hotel of thuis.
 • Vergrendel steeds uw hotelkamerdeur en open niet voor vreemden.
 • Vermijd sloppenwijken (townships) en ga er enkel heen onder begeleiding van een gids of een persoon die de plaats kent.
 • Vraag steeds aan lokale hotels en reisagentschappen welke plaatsen te vermijden zijn en hoe u zich best naar uw bestemming begeeft .
 • Verplaats u nooit alleen te voet bij valavond, noch ’s nachts. Enkel verplaatsingen in groep worden aangeraden, ook in grote steden en uitgaansbuurten.
 • Blijf uit de buurt van manifestaties, demonstraties en grote menigtes.
 • Vermijd bus- en treinstations en hun omgeving, alsook de 'minibus taxi' standplaatsen na 17u en blijf steeds op uw hoede tijdens de dag.
 • Rijd in de stad enkel met gesloten ramen en deuren en laat nooit handtassen, bagage of voorwerpen van enige waarde zichtbaar in het voertuig achter. Stop ’s avonds enkel en alleen in een drukke en goed verlichte omgeving (bijv. tankstation).
 • Rijd 's nachts nooit buiten de agglomeraties. Blijf op grote wegen rijden en verzeker u van uw reisroute voor vertrek.
 • Doe nooit autostop en neem geen lifters mee.
 • Maak nooit gebruik van de "minibus taxi's" (openbaar vervoer). Vertrouw ’s avonds enkel de taxi’s van taxibedrijven die u telefonisch oproept. Maak in luchthavens enkel gebruik van de diensten van taxibedrijven met een vergunning, die in de terminal een balie hebben en waarvan de prijzen bekend zijn.
 • Geweldpleging tussen officiële taxi’s en de wagens van Uber heeft zich reeds voorgedaan, vnl. in Johannesburg. Wees dus voorzichtig als u gebruik maak laatstgenoemde diensten.
 • Zorg ervoor dat u bij verplaatsingen steeds een gsm en de nodige telefoonnummers bij de hand hebt in geval van nood. De noodnummers van de Belgische consulaten zijn bereikbaar voor dringende consulaire bijstand: Johannesburg (+27 82 458 8026) of Kaapstad (+27 73 772 4559).


Te vermijden locaties:

In Johannesburg:

 • Districten zoals Hillbrow, Berea, Yeoville en Alexandra, waar overvallen frequent voorkomen, vooral in verband met drugshandel.
 • De oude binnenstad: Vermijd dit hele gebied (met uitzondering van Newton) 's nachts en in het weekend.
 • Buurt van het busstation in het centrum van de stad.
 • District Soweto (dichtstbevolkte township in Zuid-Afrika, gelegen op 15 km ten zuidwesten van Johannesburg): u kunt Soweto enkel bezoeken via een georganiseerde rondleiding door een reisbureau of een bezoek brengen aan de woningen van de twee belangrijkste antiapartheidsstrijders, Nelson Mandela en Desmond Tutu, alsook het Hector Pieterson Museum.
 • Zorg voor een ontvangst op de luchthaven: Vraag uw hotel een transfer van de luchthaven te regelen.

In Pretoria:

 • Oude binnenstad: vermijd dit gebied ’s nachts.
 • Townships zoals Mabopane, Soshanguve, Mamelodi, Atteridgeville waar gewelddadige protesten hebben plaatsgevonden.

In Durban:

 • Victoria Wharf, de ondergrondse passages van het Workshop Shopping Centre en de Victoria Pier, Point Road, net buiten het Wheel Shopping Complex en de haven.
 • Wees altijd voorzichtig aan het strand.

In Kaapstad:

 • Wees steeds waakzaam in Woodstock, Observatory en Bokaap als u te voet op stap bent. Meerdere diefstallen en overvallen werden er gemeld.
 • Verplaats u nooit alleen na valavond in de Long Street buurt: roofovervallen en agressies door dronken of gedrogeerde individuen gebeuren er frequent.
 • Vermijd de townships (Khayelitsha, Mitchell's Plain, Langa, Nyanga, Gugulethu) en bezoek ze enkel onder begeleiding van een gids of iemand die er goed bekend is.

In de Oost-Kaap:

 • Ga niet naar de townships van Port Elizabeth en East London zonder begeleiding van een gids of iemand die de locatie goed kent.
 • Wees uiterst voorzichtig in de Port St Johns en Coffee Bay aan de "Wild Coast", waar gewelddadige overvallen van toeristen en studenten zijn gemeld.

Krugerpark:

Er zijn overvallen op toeristen gemeld in de omgeving van Hazyview (o.a. de wegen ten zuidwesten van het park). Het is aanbevolen om bijzonder waakzaam te zijn en niet langs de weg te stoppen in dit gebied.

Wat te doen in geval van agressie

 • Kijk nooit de overvaller in de ogen, pleeg nooit verzet en probeer u niet te verdedigen. Overvallen waarbij u bedreigd wordt met een pistool of een mes gebeuren frequent. Verzeker uw aanvaller, die dikwijls onder invloed van alcohol of drugs staat, van uw bereidheid om mee te werken en geef hem meteen uw kostbaarheden.
 • Bij carjacking geef onmiddellijk uw autosleutels af.
 • Dien na de aanval een klacht in bij het dichtstbijzijnde politiebureau.


Frauduleus gebruik van bankkaarten

 • Houd uw bankkaart bij betalingen steeds in het oog. Bewaar alle betalingsbewijzen. Bankkaartfraude komt veel voor.
 • Contacteer in geval van fraude onmiddellijk uw bank en dien een klacht in bij het dichtstbijzijnde politiebureau.