Zuid-Afrika

kaart Zuid-Afrika

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 
Sinds 26 maart om middernacht zijn alle grenzen gesloten en zijn alle internationale vluchten van en naar Zuid-Afrika tot nader order opgeschort, als gevolg van een lockdown in het hele land.
 Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegelaten, onder andere tenzij om voedsel of medicijnen te kopen, om medische verzorging te krijgen, om en eredienst bij te wonen of om zich te verplaatsen in het kader van een repatriëringsoperatie. Op publieke plaatsen is het verplicht om een mondmasker te dragen. Indien u vastzit in het land, zorg er dan voor dat u onderdak hebt en probeer om via contacten in België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden. In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassade beperkt.​

Het is toegelaten om een wandeling te maken of te joggen, tussen 06u en 18u. Verplaatsingen tussen provincies zijn verboden, behalve voor enkele zeer speciefieke redenen.

Toeristen die het land willen verlaten na de lockdown nemen hiervoor in de eerste plaats contact op met hun touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Mensen die permanent in het buitenland wonen, dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven na de lockdown al dan niet de beste keuze is.

De situatie kan van minuut tot minuut veranderen. Om deze reden raden wij u sterk aan om op dit moment niet naar Zuid-Afrika te reizen en uw reis uit te stellen tot de COVID19-crisis voorbij is.

Gelieve dit op te volgen via volgende websites:

 

Om u beter te kunnen bijstaan, gelieve u te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be


Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Zuid-Afrika doorgaans veilig gereisd worden.

 

Zuid-Afrika is een zeer gewaardeerde toeristische bestemming met duizenden bezoekers per jaar en heeft een ideale reisinfrastructuur. Het overgrote deel van bezoekers of reizigers ondervindt geen problemen. Toch is voor het ganse land een voortdurende waakzaamheid aan de orde, in het bijzonder in de grote steden, om reden van de grote criminaliteit in het land, zonder dat deze specifiek tegen bezoekers of toeristen gericht is. Men draagt best geen uiterlijke kenmerken van rijkdom.

De politieke toestand in Zuid-Afrika is stabiel en laat reizen over het gehele land toe. Toch informeert men zich best over de recente politieke ontwikkelingen voor en tijdens de reis, zeker binnen het kader van de recente stakingen en protestacties, die kunnen leiden tot gewelddadigheden. Wij raden u aan weg te blijven van zulke manifestaties en samenscholingen. Het is dan ook aangeraden om de lokale media te consulteren, zodoende op de hoogte te zijn van de huidige veiligheidstoestand en geplande manifestaties.


Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.


Veiligheidsvoorschriften:

 • Wees op uw hoede voor diefstallen, vooral in openbare plaatsen (luchthavens, stations, hotellobby's, in de omgeving van bars, restaurants, terrasjes, stranden, enz.).
 • Vermijd het openlijk dragen van kostbaarheden (sieraden, camera's, video camera’s, etc.).
 • Draag nooit grote sommen geld bij u, maar zorg ervoor dat u in plaats daarvan enkele munten en biljetten bij u heeft die u onmiddellijk kan afstaan, in geval van agressie.
 • Wees waakzaam bij geldafnames aan geldautomaten en bij bankkaartbetalingen. Haal geld af bij daglicht en van automaten in drukke locaties (luchthavens, woonwijken, winkelcentra).
 • Draag een kopie van uw identiteits- of reisdocumenten op zak. Scan uw identiteitsdocumenten en bewaar een elektronische kopie (op USB-stick, e-mail ...). Bewaar de originele documenten in het hotel of thuis.
 • Vergrendel steeds uw hotelkamerdeur en open niet voor vreemden.
 • Vermijd sloppenwijken (townships) en ga er enkel heen onder begeleiding van een gids of een persoon die de plaats kent.
 • Vraag steeds aan lokale hotels en reisagentschappen welke plaatsen te vermijden zijn en hoe u zich best naar uw bestemming begeeft .
 • Verplaats u nooit alleen te voet bij valavond, noch ’s nachts. Enkel verplaatsingen in groep worden aangeraden, ook in grote steden en uitgaansbuurten.
 • Blijf uit de buurt van manifestaties, demonstraties en grote menigtes.
 • Vermijd bus- en treinstations en hun omgeving, alsook de 'minibus taxi' standplaatsen na 17u en blijf steeds op uw hoede tijdens de dag.
 • Rijd in de stad enkel met gesloten ramen en deuren en laat nooit handtassen, bagage of voorwerpen van enige waarde zichtbaar in het voertuig achter. Stop ’s avonds enkel en alleen in een drukke en goed verlichte omgeving (bijv. tankstation).
 • Rijd 's nachts nooit buiten de agglomeraties. Blijf op grote wegen rijden en verzeker u van uw reisroute voor vertrek.
 • Doe nooit autostop en neem geen lifters mee.
 • Maak nooit gebruik van de "minibus taxi's" (openbaar vervoer). Vertrouw ’s avonds enkel de taxi’s van taxibedrijven die u telefonisch oproept. Maak in luchthavens enkel gebruik van de diensten van taxibedrijven met een vergunning, die in de terminal een balie hebben en waarvan de prijzen bekend zijn.
 • Geweldpleging tussen officiële taxi’s en de wagens van Uber heeft zich reeds voorgedaan, vnl. in Johannesburg. Wees dus voorzichtig als u gebruik maak laatstgenoemde diensten.
 • Zorg ervoor dat u bij verplaatsingen steeds een gsm en de nodige telefoonnummers bij de hand hebt in geval van nood. De noodnummers van de Belgische consulaten zijn bereikbaar voor dringende consulaire bijstand: Johannesburg (+27 82 458 8026) of Kaapstad (+27 73 772 4559).


Te vermijden locaties:

In Johannesburg:

 • Districten zoals Hillbrow, Berea, Yeoville en Alexandra, waar overvallen frequent voorkomen, vooral in verband met drugshandel.
 • De oude binnenstad: Vermijd dit hele gebied (met uitzondering van Newton) 's nachts en in het weekend.
 • Buurt van het busstation in het centrum van de stad.
 • District Soweto (dichtstbevolkte township in Zuid-Afrika, gelegen op 15 km ten zuidwesten van Johannesburg): u kunt Soweto enkel bezoeken via een georganiseerde rondleiding door een reisbureau of een bezoek brengen aan de woningen van de twee belangrijkste antiapartheidsstrijders, Nelson Mandela en Desmond Tutu, alsook het Hector Pieterson Museum.
 • Zorg voor een ontvangst op de luchthaven: Vraag uw hotel een transfer van de luchthaven te regelen.

In Pretoria:

 • Oude binnenstad: vermijd dit gebied ’s nachts.
 • Townships zoals Mabopane, Soshanguve, Mamelodi, Atteridgeville waar gewelddadige protesten hebben plaatsgevonden.

In Durban:

 • Victoria Wharf, de ondergrondse passages van het Workshop Shopping Centre en de Victoria Pier, Point Road, net buiten het Wheel Shopping Complex en de haven.
 • Wees altijd voorzichtig aan het strand.

In Kaapstad:

 • Wees steeds waakzaam in Woodstock, Observatory en Bokaap als u te voet op stap bent. Meerdere diefstallen en overvallen werden er gemeld.
 • Verplaats u nooit alleen na valavond in de Long Street buurt: roofovervallen en agressies door dronken of gedrogeerde individuen gebeuren er frequent.
 • Vermijd de townships (Khayelitsha, Mitchell's Plain, Langa, Nyanga, Gugulethu) en bezoek ze enkel onder begeleiding van een gids of iemand die er goed bekend is.

In de Oost-Kaap:

 • Ga niet naar de townships van Port Elizabeth en East London zonder begeleiding van een gids of iemand die de locatie goed kent.
 • Wees uiterst voorzichtig in de Port St Johns en Coffee Bay aan de "Wild Coast", waar gewelddadige overvallen van toeristen en studenten zijn gemeld.

Krugerpark:

Er zijn overvallen op toeristen gemeld in de omgeving van Hazyview (o.a. de wegen ten zuidwesten van het park). Het is aanbevolen om bijzonder waakzaam te zijn en niet langs de weg te stoppen in dit gebied.

Wat te doen in geval van agressie

 • Kijk nooit de overvaller in de ogen, pleeg nooit verzet en probeer u niet te verdedigen. Overvallen waarbij u bedreigd wordt met een pistool of een mes gebeuren frequent. Verzeker uw aanvaller, die dikwijls onder invloed van alcohol of drugs staat, van uw bereidheid om mee te werken en geef hem meteen uw kostbaarheden.
 • Bij carjacking geef onmiddellijk uw autosleutels af.
 • Dien na de aanval een klacht in bij het dichtstbijzijnde politiebureau.


Frauduleus gebruik van bankkaarten

 • Houd uw bankkaart bij betalingen steeds in het oog. Bewaar alle betalingsbewijzen. Bankkaartfraude komt veel voor.
 • Contacteer in geval van fraude onmiddellijk uw bank en dien een klacht in bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.