Centraal-Afrikaanse Republiek

Kaart Centraal-Afrikaanse RepubliekLaatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 
Alle reizen buiten Bangui en binnen de 3de arrondissement van Bangui (PK5) zijn afgeraden.

Centraal-Afrikaanse landgrenzen zijn gesloten voor niet-Centraal-Afrikaanse reizigers (behalve ingezetenen, diplomaten en NGO-vertegenwoordigers). Alle reizigers die bij aankomst in CAR naar gebieden met een hoog besmettingsgevaar zijn gegaan (inclusief België) en / of koorts en verdachte symptomen hebben, kunnen waarschijnlijk in quarantaine geplaatst.

Om de verspreiding van het virus te bestrijden hebben de Centraal-Afrikaanse  autoriteiten een aantal maatregelen aangenomen, die in onze rubriek “Gezondheid en hygiëne” vermelden zijn.

Het is ten sterkste aanbevolen aan Belgen die in Centraal-Afrikaanse Republiek reizen om hun reis op https://travellersonline.diplomatie.be te registreren en contact opnemen met de ereconsulaat van België in Bangui (+236 75 80 37 80 / consulatbelgerca@gmail.com) en de ambassade van België in Yaounde (+237 222 21 52 91 / yaounde@diplobel.fed.be).

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene informatie

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een lange periode van instabiliteit en burgeroorlog meegemaakt, die gekenmerkt werd door frequente en gewelddadige botsingen tussen rivaliserende godsdienstige en etnische groepen, met veel slachtoffers als resultaat. Een vredesakkoord tussen de regering en de verschillende gewapende groeperingen werd ondertekend in Bangui in februari 2019, maar de toepassing ervan blijft problematisch.

De regering heeft nog niet de volledige controle over het gehele grondgebied, vooral het oosten van het land is problematisch. Gewapende groepen, die het vredesakkoord hebben ondertekend, blijven gewelddaden plegen, niet alleen in het oosten van het land, maar ook in het noordwesten.

Buiten Bangui

Alle reizen buiten Bangui zijn afgeraden. Als een dergelijke verplaatsing toch gepland is, moet dit gebeuren in overeenstemming met strikte veiligheidsmaatregelen. Men moet

  • in een veilig konvooi reizen,
  • een voldoende grote stock aan levensmiddelen voorzien
  • een veilige en vooraf bepaalde accommodatie voorzien.
  • uw verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Nachtreizen moeten worden vermeden
  • discreet blijven over de bestemming en de route die wordt gevolgd om de bestemming te bereiken

Het wordt aanbevolen om regelmatig te informeren over de evolutie van de veiligheidssituatie in de reiszone en uw bewegingen zorgvuldig te plannen.

Consulaire dienstverlening buiten Bangui en haar directe randgebied is heel moeilijk omwille van de veiligheidssituatie.

In Bangui

Gezien de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen, blijft in Bangui de situatie stabiel. Het derde arrondissement (« PK5, Moslimbuurt gecontroleerd door autonome groepen) en zijn buurt moet echter worden vermeden.

Het wordt afgeraden zich alleen om te voet te verplaatsen, alsook grote hoeveelheden geld of waardevolle spullen op zich te nemen. Zelfs in de weinige parken (rondom de Kathedraal) in de stad en op voorheen veilige wandelwegen (bv. aan de rivier of op de heuvel achter het hotel Ledger) werden westerse onderdanen slachtoffer van gewapende overvallen. De “Colline aux Panthères » zone, waar aanvallen plaatsvonden, moet worden vermeden. In het algemeen wordt aanbevolen om bij de veilige buurten bij het hotel Ledger blijven. Het is ook raadzaam om weg te blijven van demonstraties of bijeenkomsten.

Hotelgasten worden aangeraden steeds hun deur op slot te houden en enkel te openen voor gekende personen en hotelbedienden, na controle van hun identiteit en hun aanmelding bij de receptie.

Er bestaan tamelijk veel hotels, maar de lokale en internationale veiligheidsmachten raden aan om in het “Ledger”-hotel te verblijven omdat het gelegen is in een stadsgedeelte dat meer systematisch door internationale veiligheidsmachten bewaakt wordt.

Het wordt ook aanbevolen om kopieën van uw identiteitsdocumenten en reisdocumenten te maken en de originelen in een hotelkluis te bewaren.

Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre site web. Afin de mieux savoir qui consulte notre site et quelles informations il ou elle recherche, nous vous demandons de remplir ce court questionnaire. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

Vous pouvez trouver le questionnaire ici : https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Si nécessaire, vous pouvez changer la langue du questionnaire en haut à droite.