Sierra Leone

kaart Sierra Leone

 

Laatste update

Behoudens dwingende reden worden verplaatsingen naar het grensgebied met Liberia afgeraden, gezien de instabiliteit in deze regio.

De veiligheidssituatie is over het algemeen goed in het hele land maar men moet de elementaire veiligheidsregels in acht blijven nemen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be


 

 

 

Description

Sécurité générale

Algemene veiligheid

Als algemene regel geldt dat de veiligheidssituatie goed is. Niettemin is het aangewezen de elementaire veiligheidsregels te respecteren: vermijdt samenscholingen, vermijdt verplaatsingen 's nachts en ga nooit alleen uit. Vermijdt het dragen van kostbare juwelen en waardevolle voorwerpen. Laat geen dure spullen zichtbaar in een geparkeerde auto liggen en rijdt's nachts niet op provinciale wegen.

Fraude en oplichting, rechtstreeks of via het internet, komt veelvuldig voor. Vaak gaat het over de mogelijkheid om een belangrijke winst te boeken door de onmiddellijke storting van geld of over de verkoop van diamanten. In dat verband moet men weten dat de uitvoer van diamant uit Sierra Leone streng gereglementeerd is en gereserveerd voor officieel geregistreerde uitvoerders.

Transportrisico's

Ernstige verkeersongevallen komen veel voor in Sierra Leone. De wegen zijn zelden verlicht, de voertuigen zijn slecht onderhouden en rijden regelmatig zonder autokoplampen. De aanwezigheid van voetgangers en zwerfdieren op de wegen kan een extra gevaar vormen. Voorzichtigheid is geboden en verkeer buiten het schiereiland moet worden vermeden.

Tijdens het regenseizoen kunnen wegen snel onbruikbaar worden. Het wordt dus aanbevolen om een ​​terreinwagen te hebben en de diensten van een ervaren bestuurder te huren.

Vanwege het risico op ongevallen is het niet raadzaam om motortaxi’s en andere  openbaar vervoer voertuigen te gebruiken.

Criminaliteit 

Een belangrijke deel van de bevolking is werkloos en de wapens die tijdens de oorlog werden verspreid, konden niet of slechts ten dele gerecupereerd worden.

De gewone criminaliteit – zoals gewapende overvallen – neemt dus toe, vooral in Freetown, meer in het bijzonder in het westen van de stad. Het is sterk afgeraden zich buiten Freetown te begeven en zich  's nachts te verplaatsen. Verhoogde waakzaamheid is geboden.

Terroristische dreiging

Gezien het regionaal context kan het risico van terrorisme in Sierra Leone niet worden uitgesloten. De Grand Bassam-aanvallen in 2016 in Ivoorkust en Ouagadougou in 2018 toonden aan dat terroristische groeperingen in de regio zich richten op plaatsen die worden bezocht door expatriates. Het wordt dus aanbevolen om waakzaam te blijven, vooral op dit soort plaatsen.