Externe betrekkingen

De grote globale uitdagingen zoals de strijd tegen de klimaatopwarming, de strijd tegen het terrorisme en de aanpak van de migratieproblematiek, die de laatste jaren steeds meer op de voorgrond zijn gekomen, zullen ook in de nabije toekomst het externe beleid van de Europese Unie in belangrijke mate domineren. De aanpak van deze kwesties plaatst zich bovendien tegen de achtergrond van de uitslag van het referendum in het VK, de aanstelling van een nieuwe President in de USA en een steeds assertiever optreden van een aantal andere globale spelers zoals China en Rusland.

Voor de Europese Unie zijn deze kwesties niet alleen grote uitdagingen doch zij bieden ook de kans om verder een hecht, gecoördineerd en volwaardig gemeenschappelijk extern beleid uit te werken. De in 2016 gelanceerde Globale Strategie voor Buitenlands Beleid en Veiligheid biedt een mogelijkheid om hieraan te werken en te komen tot een gecoördineerd beleid, geschraagd door verschillende beleidsdimensies, zoals buitenlands beleid, buitenlandse handel, defensie en ontwikkelingssamenwerking, met inzet van de verschillende beleidsinstrumenten.

 
Meer informatie: