Europees recht

Vertegenwoordiging van België voor de Europese rechtbanken (HJEU en EVA-Hof)

Wie zijn we?

De directie Europees recht vertegenwoordigt België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie in Luxemburg. De directeur en adjunct van de directeur-generaal Carinne Pochet staat aan het hoofd van deze directie. Zij is net zoals zes van haar medewerkers, Liesbet Van den Broeck, Jean-Christophe Halleux, Marie Jacobs, Pierre Cottin, Stephen Baeyens en Maïté Van Regemorter, agent van de Belgische regering voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie. De agenten van de regering worden ondersteund door een griffie die bestaat uit vier secretariaatsmedewerkers, namelijk Florence Mission, Cynthia Sortino, Nadine Moens en Derya Aydin.


Werking

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zijn zetel in Luxemburg en is samengesteld uit twee rechtsinstanties, het Hof van Justitie en het Gerecht.

In 2021 waren drie Belgen lid van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Koen Lenaerts, sinds 2003 rechter bij het Hof van Justitie na vanaf 1989 bij het Gerecht te hebben gezeteld, is voorzitter van deze instelling, na er eerst de functie van vicepresident te hebben uitgeoefend. Bij het Gerecht heeft België momenteel twee rechters, namelijk Paul Nihoul die op 1 september 2016 aantrad, en Geert de Baere die op 4 oktober 2017 aantrad.

Het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie zetelt eveneens in Luxemburg en telt drie rechters: een rechter uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit Hof oordeelt over de tenuitvoerlegging, de toepassing en de interpretatie van de rechtsregels van de Europese Economische Ruimte (EER). België kan, naar het voorbeeld van de prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie worden gesteld, opmerkingen neerleggen met betrekking tot de vragen die door de EVA-landen (met uitzondering van Zwitserland dat geen lid is van de EER) worden gesteld aan het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie, dat vervolgens een "advisory opinion" verstrekt.


Jaarverslag van de vertegenwoordiging van België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie

Sinds 2008 stelt de directie Europees recht een jaarverslag op met betrekking tot haar activiteiten. Die verslagen bevatten de bijdragen van de Belgische regering aan de zaken die werden behandeld door het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie Ze bevatten ook de belangrijkste dossiers die werden behandeld door de agenten van J2 en statistische gegevens over de tussenkomsten van België voor de rechtsinstanties van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Alle verslagen zijn hieronder beschikbaar:

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

 

Publicaties

  • L. Van den Broeck, Duitse tolheffing voor buitenlandse personenwagens niet voor morgen, SEW 2020, p. 43-46
  • P. Cottin, La non-communication de mesures de transposition d’une directive : la Cour a tranché, JDE 2020, n° 267, p. 101 – 104.
  • L. Van den Broeck, Hoe veroordeling door het Hof van Justitie vermijden?, SEW 2016, p. 425-435
  • L. Van den Broeck, Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit: rechtvaardigingsgronden in het diensten- en personenverkeer, 2014, 418 p.
  • L. Van den Broeck, Noot bij het arrest Giersch e.a./Groothertogdom Luxemburg (C-20/12), SEW 2013, p. 573-576
  • L. Van den Broeck, Interview in Interviewing European Union: Wilhelm Meister in EU law, 2013, p. 296-308
  • M. Jacobs et L. Van den Broeck, À quelles conditions les étudiants peuvent-ils étudier à l’étranger avec une bourse d’étude de l’État membre de résidence ?, JDE 2012, p. 289-294
  • L. Van den Broeck, “Ik ga op reis en ik neem mee…” in Vrij verkeer van personen in 60 arresten: de zegeningen van het Europees burgerschap, 2012, p. 333-338
  • L. Van den Broeck, “Toepassing en afdwinging van internemarktregels” in Europees recht: moderne interne markt voor de praktijkjurist, Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 2012, p. 285-313
  • L. Van den Broeck, Het Hof van Justitie onder de Lissabon-loep, Juristenkrant 2010, p. 3

 

Opleidingen

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) organiseert op geregelde tijdstippen de opleiding “Verdediging van de Belgische belangen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie: tips en tricks”. De opleiding van 1 dag focust op de werking van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de belangrijkste procedures, de schriftelijke en mondelinge fase.

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze opleiding, die bedoeld is voor federale ambtenaren en ambtenaren van de gefedereerde entiteiten.

 

Meet Foreign Affairs

Twee collega’s van de directie Europees recht maken deel uit van de groep van sprekers van de FOD Buitenlandse Zaken die kunnen uitgenodigd worden op conferenties of andere publieke evenementen.

Ontdek de ambassadeurs van onze FOD op Meet Foreign Affairs.