Europe Direct, Europa dichter bij de burger

EuropeDirect

Europe Direct zijn informatiecentra van de Europese Commissie. Ze werden in 1997 in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken opgericht. De meeste centra hebben een gaststructuur per provincie/gemeenschap/gewest door wie ze worden ondersteund. Hierna treft u de lijst aan met de verantwoordelijke van deze centra.

Europe Direct:

  • informeert de Belgische burger over de EU in het algemeen en haar beleid via de verspreiding van aangepaste brochures en via debatten over actuele Europese thema’s;
  • informeert de Belgische burger over zijn rechten als burger van de Europese Unie;
  • stuurt bepaalde aanvragen door naar andere diensten van de Europese Unie die vragen beantwoorden of problemen oplossen (zoals Solvit,…).

Voor meer informatie
 

 
Omzendbrief van 1 december 2020:  "Toekenning van subsidies door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de gaststructuur van Europe Direct" (PDF, 581.9 KB)

 Koninklijk Besluit van 3 december 2020 (PDF, 373.27 KB) 

 Lijst met de verantwoordelijken van het netwerk Europe Direct België (PDF, 1.12 MB)

 Lijst met de verantwoordelijken van de gaststructuur van het netwerk Europe Direct België (PDF, 1.12 MB)

Europe Direct België