SOLVIT: bemiddeling voor administratieve problemen in Europa

Solvit

SOLVIT: uw bemiddelingsdienst
bij administratieve problemen in Europa

 
Bent u expat, student of ondernemer in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Noorwegen of Liechtenstein? En heeft u een probleem met een lokale, regionale of nationale administratie? Dan kan SOLVIT u misschien helpen.
 

Welke invloed heeft het Europees recht op uw dagelijks leven?

Het Europees recht omvat verschillende domeinen van het dagelijks leven, en beschermt burgers en bedrijven die werken, studeren, leven … in een andere lidstaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om de erkenning van uw diploma in uw nieuwe thuisland, maar ook over de aankoop van een wagen in een andere lidstaat of over het berekenen van kindergeld als u in een andere lidstaat gaat werken, …

Meestal erkennen andere lidstaten zonder problemen uw rechten als Europees burger of bedrijf, en kunt u zonder zorgen genieten van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Mocht u toch op hindernissen stuiten, dan kunt u terecht bij SOLVIT. SOLVIT behandelt een breed spectrum aan problemen, gerelateerd aan de Europese interne markt.

Voor een overzicht van de domeinen waarbinnen SOLVIT actief is, kunt u een kijkje nemen op onze website.

 

Wat is SOLVIT?

SOLVIT is een gratis onlinebemiddelingsnetwerk dat in 2002 door de Europese Commissie werd opgericht om burgers en bedrijven die in een andere lidstaat dan de hunne leven, werken of studeren te helpen bij administratieve problemen in het kader van hun rechten als EU-burger. In alle lidstaten van de EU (evenals in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT-centrum. Het Belgische SOLVIT-centrum is verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 
Wanneer kan SOLVIT helpen?

SOLVIT kan via informele bemiddeling concrete hulp bieden aan burgers of bedrijven die te maken hebben met een probleem dat:

  • grensoverschrijdend is: binnen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
  • te wijten is aan een praktijk of beslissing van een lokale, regionale of nationale administratie;
  • een gevolg is van een verkeerde toepassing van het Europees recht.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.solvit.eu.

 

Hoe kunt u een klacht indienen bij SOLVIT?

Voldoet uw probleem aan de drie bovenvermelde criteria, en kunt u aantonen dat u al contact opnam met de bevoegde overheidsdienst, dan kunt u uw klacht indienen via de website.

Uw klacht wordt automatisch geanalyseerd door de lidstaat waar u uw rechten verwerft of waarvan u de nationaliteit heeft. Dit centrum neemt zo snel mogelijk contact met u op en legt uit wat SOLVIT verder voor u kan doen.

 

Als uw probleem niet voldoet aan bovenstaande criteria, of als u gewoon een vraag heeft over uw rechten als burger of bedrijf in Europa, dan kunt u terecht bij onze collega’s van één van de volgende netwerken:

  • Voor algemene informatie over uw rechten in de Europese Unie, kunt u terecht op de website van de Europese Commissie Uw Europa. Via deze website kunt u ook gratis juridisch advies aanvragen over uw probleem.
  • Bent u derdelander en partner van een Belg/langdurig ingezetene en heeft u moeite met het verkrijgen van een visum/verblijfsrecht in België? Dan kan Myria u verder helpen.
  • Voor informatie over uw rechten als consument, of voor hulp bij geschillen over de aankoop van goederen of diensten in een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein kunt u terecht bij het Europees Centrum voor de Consument.

Voor informatie over uw rechten in Europa als ondernemer, of voor bemiddeling bij geschillen tussen Europese ondernemers kunt u contact opnemen bij het Europe Enterprise Network.

 

Hoe SOLVIT contacteren?

Voor het indienen van een klacht dient u gebruik te maken van het klachtenformulier, voor andere vragen kunt u terecht bij SOLVIT België:

Via e-mail: solvit@diplobel.fed.be
Website: http://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm