Stichting Bernheim - Europese stages

 

Stichting Bernheim – Europese stages

Sinds 2003 kunnen jonge academici Europese initiatiestages volgen op de FOD Buitenlandse Zaken. Deze stagiaires dragen de naam ‘Bernheim’, naar de Belgische bedrijfsleider Emile Bernheim uit de 20e eeuw. Emile Bernheim was voorzitter van het bedrijf L’Innovation, dat gesticht werd in 1897 door zijn familie in Brussel. Na de Tweede Wereldoorlog moedigde hij de Europese constructie aan door prijzen te schenken voor originele studies rond dit thema. De Stichting Bernheim, die werd opgericht na zijn dood, is eveneens actief om het Europese gedachtegoed te ontwikkelen bij jonge academici.

De Stichting Bernheim kent voor het academisch jaar 2020-2021 zes beurzen toe (drie Nederlandstalige en drie Franstalige) om gedurende 10 maanden een stage te volgen op onze FOD en op de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Een buitengewone kans om alvast een en ander over Europa op te steken!

Het dossier moet ten laatste op zondag 8 maart 2020 ingediend zijn.

Europese stages Bernheim

Wie meer wil weten: http://www.fondationbernheim.be