Internationale vacatures

 
DGD stelt naast financiële middelen ook personeel ter beschikking aan haar multilaterale partnerorganisaties via de Junior Professional Officers (JPO's) bij de Verenigde Naties en het Donor Funded Staffing Program (DFSP) bij de Wereldbank. Op die manier kunnen de internationale organisaties jonge en 'Mid-Career'-specialisten aanwerven die volledig gefinancierd worden door de Belgische Schatkist. 

Alle kandidaten voor een door België gefinancierde betrekkingen als Junior Professional Officer (JPO) en Mid-Career professional (MC) moeten van Belgische nationaliteit zijn.

Meer info over het JPO-programma bij de Verenigde Naties... 
Meer info over het JPO en MC-programma bij de Wereldbank…

 
Ook de het Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) biedt vele jobs aan zowel op de hoofdzetel in Brussel als in de partnerlanden. Een overzicht vindt u op haar website: https://www.enabel.be/nl/content/jobs.

 
Andere internationale vacatures vindt u op deze pagina, op de website van de VN en op de website van de Wereldbank.