Junior Professional Officers (JPO’s) bij de Verenigde Naties

 

UNEP - Oproep tot kandidaten van 7 tot 18 oktober 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Environmental Sustainability and Climate Related Security Risk” bij UNEP (PDF, 268.29 KB) 
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
FAO - Oproep tot kandidaten tot 10 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Agribusiness/Market Development” bij FAO (PDF, 272.71 KB) 
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
UNHCR - Oproep tot kandidaten tot 10 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Associate Protection Officer” bij UNHCR in Goma, DR Congo (PDF, 356.29 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
ILO - Oproep tot kandidaten tot 25 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Junior Professional Officer in Social Protection” in Dakar, Senegal (PDF, 366.46 KB)
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
OSRSG/CAAC - Oproep tot kandidaten tot 25 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Junior Professional Officer in Political Affairs” at the United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children in Armed Conflict in New York (PDF, 294.8 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
UNICEF - Oproep tot kandidaten tot 27 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Child Protection Officer” bij UNICEF in Kampala, Oeganda (PDF, 300.32 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
UNDP - Oproep tot kandidaten tot 30 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Junior Professional Officer - Governance and Human Rights” in the UNDP Office Dakar, Senegal (PDF, 350.91 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
UN Women - Oproep tot kandidaten tot 30 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Junior Professional Officer - Women, Peace, Security and Humanitarian Programme” in the UN Women Office Bujumbura, Burundi (PDF, 364.54 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
UNFPA - Oproep tot kandidaten tot 30 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Programme Analyst, Gender Equality and Girls” in the UNFPA Office in Cotonou, Benin (PDF, 286.61 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
UNRWA - Oproep tot kandidaten tot 30 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Associate Programme Support Officer, Sexual and Reproductive Health” in the UNRWA Office in Amman, Jordan (PDF, 401.74 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
WHO - Oproep tot kandidaten tot 30 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Technical Officer, Health Services Resilience & Quality of Care” in the WHO Office in Geneva (first 18 months) and at a country office (second 18 months) (PDF, 305.56 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 
UNAIDS - Oproep tot kandidaten uit een van de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking tot 30 november 2019

 Oproep tot kandidaten voor een JPO-post “Programma Officer” in the UNAIDS Office in Kinshasa, DR Congo (PDF, 290.61 KB)  
Deze oproep werd afgesloten. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden gecontacteerd voor het interview.

 

Het Junior Professional Officers (JPO) Programma bij de Verenigde Naties is een vormingsinitiatief om jonge deskundigen de kans te bieden ervaring op te doen in een aantal VN-organisaties.

Samen met andere donoren financiert België het programma door aan de organisaties bijkomende middelen te verschaffen onder de vorm van personeelsbijstand.

Momenteel financiert België jonge experten bij de volgende Belgische partnerorganisaties van de multilaterale ontwikkelingssamenwerking: FAO, UNDP, ILO, UNHCR, UNRWA, UNICEF, UNFPA, UNAIDS, WHO, UN WOMEN, UNEP, IOM en WFP.

Bij de keuze van de postbeschrijvingen wordt rekening gehouden met beleidsprioriteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De JPO’s worden tewerkgesteld in een landenkantoor dat zich in een van de 14 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bevindt of in het regionaal of hoofdkantoor van de organisatie.

De JPO’s werken in het kader van specifieke projecten of programma’s van de organisatie en worden omkaderd en begeleid door senior deskundigen. 

 
Voorwaarden 

De kandidaat dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De Belgische nationaliteit bezitten.
 • Master's diploma.
 • Minstens twee jaar beroepservaring. De ervaring moet relevant zijn voor de gekozen functie en gepreciseerd worden in de motivatiebrief.
 • De leeftijdslimiet bedraagt 32 jaar (op 31 december van het oproepjaar)

Een beperkt aantal JPO-posten wordt gereserveerd voor kandidaten uit onze partnerlanden. 

De kandidaten uit onze partnerlanden moeten aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De nationaliteit van een vanonze Belgische partnerlanden bezitten
 • Master’s diploma
 • Minstens twee jaar beroepservaring. De ervaring moet relevant zijn voor de gekozen functie en gepreciseerd worden in de motivatiebrief.
 • De leeftijdslimiet bedraagt 32 jaar (op 31 december van het oproepjaar).
 • Kandideren voor een functie buiten het land van herkomst / origine

De selectiecriteria zijn zeer streng en uiterst competitief. Het is belangrijk dat uw profiel zeer goed aansluit bij de vereiste selectiecriteria.

Een uitstekende talenkennis is eveneens een belangrijke voorwaarde bij de aanwerving van kandidaten. Een zeer goede kennis van de officiële werktalen van de VN (Engels en Frans) is essentieel. Een goede kennis van het Spaans is een pluspunt voor functies in Spaanssprekende landen. 


Procedure

 • De functiebeschrijvingen kunnen enkel tijdens de periode van oproep tot kandidaten op deze webpagina en de website van de organisatie geraadpleegd worden.
 • Alle kandidaturen moeten bij de organisatie ingediend worden via de link die op deze webpagina te vinden zal zijn tijdens de periode van oproep tot kandidaten. Kandidaturen kunnen uitsluitend tijdens de op de website vermelde periode ingediend worden. Geen enkele kandidatuur die ingediend wordt buiten de in de oproep vermelde termijn wordt aanvaard.
 • Het  formulier (Personal History) tot indiening van de kandidatuur is terug te vinden op de website van de organisatie. Gelieve hiervoor de op de website vermelde instructies te volgen.
 • Kandidaten kunnen voor maximaal 3 posten per organisatie kandideren.
 • De preselectie gebeurt door vertegenwoordigers van de internationale organisatie op basis van het Curriculum Vitae (Personal History) en de motivatiebrief (Cover Letter).
 • Elke kandidaat moet een kopie van zijn universitair(e) diploma's, werkattesten en identiteitskaart/paspoort kunnen voorleggen, indien dit gevraagd wordt.
 • De telefoon/skype-interviews van de gepreselecteerde kandidaten vindt plaats met vertegenwoordigers van de internationale organisatie en een DGD-ambtenaar.

De telefoon/skype-interviews van de gepreselecteerde kandidaten uit een van de partnerlanden vindt plaats met vertegenwoordigers van de internationale organisatie en indien mogelijk met een DGD-ambtenaar.

Enkele tips bij het invullen van het sollicitatieformulier:

 • Lees de vereiste selectiecriteria aandachtig en tracht zoveel mogelijk relevante informatie op te nemen in uw sollicitatieformulier.
 • Het is raadzaam om sleutelwoorden uit de vacature te gebruiken en deze in het vet aan te duiden.
 • Besteed voldoende aandacht aan het invullen van de gevraagde gegevens (correcte data met precisering maand en jaar).
 • Vermijd vage beschrijvingen, geef telkens concrete voorbeelden van relevante werkervaring en bereikte resultaten.
 • Vermijd afkortingen en acroniemen.  


Tewerkstellingsvoorwaarden

 • De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de JPO en de internationale organisatie voor een periode van één jaar. Bij een gunstige evaluatie kan de overeenkomst verlengd worden tot maximaal 3 jaar.
 • De JPO's genieten het internationale statuut van de aanwervende internationale organisatie. Hun loon wordt uitbetaald in US dollar en is gebaseerd op de loonschalen van de Verenigde Naties. Het barema wordt door DGD bepaald, afhankelijk van het aantal jaren werkervaring. Daarnaast betaalt België voor het pensioengedeelte een bijdrage aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) of het pensioenfonds van de Verenigde Naties.
 • De JPO's krijgen na afloop van hun contract van DGD geen enkele specifieke faciliteit. De opgedane kennis  biedt echter meer kansen om door te groeien binnen internationale organisaties.    


Contactinformatie

Voor verdere inlichtingen:

Mevr. Jannick Violon
e-mail: jannick.violon@diplobel.fed.be