Junior Professional Officers (JPO’s) en Mid-Career Professionals bij de Wereldbank

 

Als onderdeel  van onze multilaterale samenwerking bevordert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de tewerkstelling van Belgen in de multilaterale organisaties. Naast het  JPO-programma bij de VN financiert België ook bij Wereldbankgroep (WBG) Junior Professional Officers (JPO) en Mid-Career (MC).

De Wereldbank (WB) werd in 1944 opgericht samen met  het Internationaal Monetair Fonds (IMF). België is mee stichtend lid, maar is qua personeelsbezetting ondervertegenwoordigd.

Om meer Belgen te laten doorstromen werd daartoe tijdens de Spring Meetings van de Wereldbank en het IMF in 2018 ingetekend op het Donor Funded Staffing Program (DFSP).

Het doel van het DFSP is bij te dragen aan de doelstellingen op het vlak van diversiteit van de WB door de aanwerving van Junior en Mid-Career Professionals in de hoofdkantoren en/of landenkantoren.

 
Aanwervingsmodaliteiten en selectieprocedure

Voorwaarden 

De JPO kandidaat dient minimaal aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De Belgische nationaliteit bezitten.
 • Minimum Master of gelijkgesteld diploma. Het diploma moet beantwoorden aan de criteria opgelijst in de job beschrijving.
 • Minstens twee jaar beroepservaring. De ervaring moet relevant zijn voor de gekozen functie.
 • Vloeiend Engels spreken en schrijven is een vereiste. Zeer goede kennis van een andere of meerdere officiële werktalen van de WB  is wenselijk of vereist.
 • De leeftijdslimiet bedraagt 32 jaar (op 31 december van het oproepjaar)

De Mid-Career kandidaat dient minimaal aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De Belgische nationaliteit bezitten.
 • Master of hoger diploma. Het diploma moet beantwoorden aan de criteria opgelijst in de jobbeschrijving.
 • Minstens vijf tot tien jaar beroepservaring (afhankelijk van de postbeschrijving). De ervaring moet relevant zijn voor de gekozen functie.
 • Vloeiend Engels spreken en schrijven is een vereiste. Zeer goede kennis van een andere of meerdere officiële werktalen van de WB is wenselijk of vereist.

 
Procedure

 • Alle kandidaturen dienen binnen de vastgestelde tijdslimiet ingediend te worden. Geen enkele kandidatuur die ingediend wordt buiten de in de oproep vermelde termijn wordt aanvaard.
 • Kandidaten dienen het Standaard CV formulier (Personal History Form) indienen evenals een motivatiebrief van maximaal 1 pagina.
 • Het wordt sterk aanbevolen dat kandidaten zich strikt beperken tot de functieomschrijving die beantwoordt aan hun profiel en kwalificaties.
 • Elke kandidaat moet een kopie van zijn universitair(e) diploma's, werkattesten en identiteitskaart/paspoort kunnen voorleggen, indien dit gevraagd wordt.
 • De preselectie (longlist) gebeurt door vertegenwoordigers van DGD en de personeelsdienst Buitenlandse Zaken op basis van het CV en de motivatiebrief.
 • De vertegenwoordigers van DGD delen de longlist mee aan de vertegenwoordigers van de WB.
 • De Wereldbank beslist over de shortlist en deelt deze beslissing aan DGD mee.
 • Het interview wordt door de Wereldbank georganiseerd. De telefoon/skype-interviews van de geshortliste kandidaten vinden plaats met vertegenwoordigers van de Wereldbank.


Tewerkstellingsvoorwaarden

 • De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de expert en de Wereldbank voor een periode van twee jaar. Dit contract kan voor een derde jaar verlengd worden maar wordt pas toegestaan indien de WB de expert een contract kan aanbieden dat ministens nog twee jaar verder loopt na het derde jaar.
 • De experten genieten het internationale statuut van de aanwervende internationale organisatie. Hun loon wordt uitbetaald in US dollar en is gebaseerd op de loonschalen van de WB.
 • De experten krijgen na afloop van hun contract van DGD geen enkele specifieke faciliteit. De opgedane kennis biedt echter meer kansen om door te groeien binnen internationale organisaties.    

 
Contactinformatie

Voor verdere inlichtingen:

Mevr. Jannick Violon
e-mail: jannick.violon@diplobel.fed.be